Tematy zajęć w klasie 2b

06.04.

Gimnastyka oka i języka- rozwijanie umiejętności czytania na głos.

ż niewymienne- zasady pisowni, próby zapamiętania wybranych wyrazów. Wykonanie zadań na karcie pracy cz.4 1,2,3/72

Zakupy w sklepiku. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zaczarowane krzesło- projekcja filmu. Budowa tulipana- praca z książką. Wykonanie zadań na kartach pracy- 4,5/73. Ptaszek w gnieździe - praca plastyczno techniczna. 5 sekund- rozwijanie logicznego myślenia.

Zadanie domowe:

10 min dziennie czytania na głos.


16.03.

Wielkanoc- prezentacja multimedialna.

Gimnastyka oka i języka- czytanie na czas wiersza Jajo s. 75

Wykonanie zadań na karcie pracy zad. 1/80

Krzyżówka wielkanocna - doskonalenie umiejętności pisowni wyrazów.

Pisanka- utrwalenie części mowy rzeczownik i czasownik.

Zakupy w sklepiku.

Warsztaty wielkanocne: wykonanie ozdób świątecznych, sianie rzeżuchy.

Zabawy na dworze.


9.03.2024

Wiosna- praca z książką. Swobodne wypowiedzi na temat oznak wiosny.

Wykonanie ćwiczeń na karcie pracy.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Przebiśnieg- słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela.

Calineczka-słuchanie opowiadania. Wykonanie zadań do tekstu.

Bocian- omówienie budowy ciała, słuchanie ciekawostek na temat ptaków przylatujących na wiosnę.

Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.

Zadanie domowe- trening głośnego czytania (10-15 min. co najmniej 3 razy w tygodniu).


10.02.2024

Sylaby- utrwalanie umiejętności dzielenia wyrazów na części.

Wykonanie zadań na kartach pracy 1,2 / 3. 3/7

Zakupy w sklepiku przedszkolnym.

Czynności porządkowe w sali.

Grill oraz zabawy ruchowe na śniegu - integracja grupy, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rybka- zabawa rozwijająca umiejętność głoskowania, utrwalenie pisowni znaków graficznych.

Zadanie domowe:

ćwiczenie 3/9 ( część 4 karty ćwiczeń)


03.02.2024

Rodzina wyrazów- praca z książką s. 52-53

Opowieść o skarpetce pierwszej, która wygrała casting, zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą- słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela s. 66-67

Wykonanie zadań na kartach pracy (ćw. 1,2/62 3/63).

Zakupy w sklepiku. Projekcja filmu przygodowego dla dzieci- integracja z klasą 2a.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Skarpetka- praca techniczno-plastyczna.

-ówka w zakończeniu wyrazów - praca z książką s. 71.

Przymiotnik- poznanie części mowy, praca z książką (s. 80-81). Wykonanie zadań w ćwiczeniach 1,2/70

Zadanie domowe:

Ćwiczenia: zad. 3,4/71,

trening czytania 5-10min dziennie.


13.01.2024

Noworoczne życzenia- trening czytania na głos.

Zaczarowana zagroda - słuchanie tekstu czytanego przez lektora oraz projekcja filmu.

Wykonanie ilustracji do wysłuchanego tekstu.

Wycieczka do sklepiku.

Antarktyda- wzbogacenie informacji.

Wykonanie zadań na karcie pracy cz. 3 zadanie 1,2,3,4/26-27

Serduszko dla babci i dziadka- praca techniczno-plastyczna.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- integracja grupy.

Zadanie domowe:

Co wiemy o pingwinach- (kartka ksero w ćwiczeniach)

5-10 min dziennie czytania na głos wybranego tekstu.


6.01.2024

Boże Narodzenie- swobodne wypowiedzi dzieci na temat świąt.

Miejsce przy stole- słuchanie i rozmowa na temat opowiadania czytanego przez nauczyciela. Święta na świecie- słuchanie opowiadania.

Jak porozumiewają się zwierzęta- poszerzanie wiedzy.

Rzeczownik i czasownik- utrwalenie wiadomości na temat części mowy. U w zakończeniach czasowników -uje. O wymienne na Ó- ćwiczenia pisowni. Wykonanie zadan na karcie pracy. Noworoczne życzenia- słuchanie i rozmowa na temat wiesza. Fajerwerki- praca plastyczna z wykorzystaniem kredy.

Aktywne słuchanie muzyki wg Straussa- rozwijanie słuchu muzycznego, zabawa w kole.

Cudaczek wyśmiewaczek i Panna obrażalska- słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela. Wykonanie zadań na kartach pracy.

Dziadek do orzechów, Calineczka, Koziołek Matołek- projekcja filmów animowanych.

Zadanie domowe:

Nauka czytania wiersza- Noworoczne życzenia. Str. 3 (część 3)


09.12.2023

Przybieżeli do Betlejem- nauka słów i melodii kolędy.

Wigilijne zwyczaje- prezentacja multimedialna.

Perłowe figurki- zabawy z masą plastyczną przy świątecznej muzyce.

Wizyta Świętego Mikołaja.

Udział w kolędowaniu- integracja społeczności szkolnej.

Wigilia- spotkanie z rodzicami, zdobienie pierniczków.


25.11 2023

1. "Szewczyk dratewka".

Praca z tekstem (postacie z bajki, ustalenie kolejności wydarzeń, wyjaśnienie nieznanych wyrazów, morał, quiz, praca plastyczna: scenka z bajki)

2. Gramatyka. Wprowadzenie pojęcia CZASOWNIK.

"Deszczowe dziwaki". Odszukujemy czasowniki.

Ćwiczenia z czytania i pisania czasowników.

3. List do Świętego Mikołaja. Ćwiczenie umiejętności pisania.

Praca domowa:

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.


11/11

11 listopada-projekcja filmu animowanego dla dzieci.

Mój kawałek ojczyzny- słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela. Rozmowa na temat jego treści.

Kotyliony- poszerzenie słownictwa, wyjaśnienie znaczenia tego słowa przez nauczyciela, przypomnienie o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu.

Udział w apelu. Uroczyste odśpiewanie hymnu.

Zabawy na świeżym powietrzu z klasą 2a-integracja grup.

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Słuchanie i rozmowa na temat treści.

Flagus- praca techniczno plastyczna.

Polska w moim sercu- rysowanie palcem w mące.

Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń: 1/19 2,3/20 1/26

Zadanie domowe: 4,5/23. 3/26


28/10

Ch wymienne - karta pracy. Doskonalenie umiejętności czytania.

Zakupy w szkolnym sklepiku. Święto zmarłych- projekcja filmu animowanego. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat bliskich którzy już odeszli. Rozmowa o obchodach święta 1 listopada w Polsce.

Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.

Jak być zdrowym? - praca z książką. Swobodne wypowiedzi na forum klasy.

"Katar" J. Brzechwa słuchanie i rozmowa na temat treści wiersza (podręcznik cz.2 s. 6)

Wykonanie zadań na kartach pracy: ćwiczenia cz.2 1,2s.2 3s.4 4s.5

Zadanie domowe: nauka czytania wiersza "Katar"

Zeszyty ćwiczeń: 2s.6 3,4s.9


21/10

Spotkanie z marynarzami.

Zakupy w szkolnym sklepiku.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- integracja grupy.

Udział w uroczystości pasowania pierwszoklasistów.

Na morzu- praca plastyczna z wykorzystaniem metody origami.

Jesień w lesie. Wykonanie zadań z zeszytach ćwiczeń: 2,4/66 4/67.


30/09

Utrwalenie rzeczownika

Ch wymienne na Sz- próby zapamiętania pisowni wybranych wyrazów, uzupełnianie krzyżówki.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Słuchanie i rozmowa na temat wiersza "O Fabianie". Las jesienią - praca plastyczna z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych.

Liczba pojedyncza i mnoga- wykonanie zadania na karcie pracy 4/43

Rybka- zabawa integrująca grupę.

Zadanie domowe: ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania Wiersza "O Fabianie" s. 40 podręcznik

Zadanie 1/42, 3/50 ćwiczenia


16/09

Swobodne wypowiedzi dzieci o minionym tygodniu- rozwijanie mowy.

Rzeczownik- praca z książką, wykonanie zadań na kartach pracy.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Zakupy w sklepiku.

Magiczne drzewo- projekcja filmu, omówienie jego treści.

Fiszki ortograficzne z "u"- nauka pisowni wybranych wyrazów.

Zadanie domowe- 1, 2/24 5/25


02/09

Utrwalenie wiadomości na temat dwuznaków

Głoski i litery - zabawy doskonalące umiejetność rozróżniania

Zabawy seobodne na placu zabaw

Brzydkie kaczątko- projekcja bajki, rozmowa na temat losów kaczątka.

Zabawy ruchowe z elementem jogi.

Ilustracja głównej postaci z bajki- praca plastyczna.

Zabawy ruchowe na placu zabaw.

Gimnastyka narządów mowy- zabawy logopedyczne.

Wykonanie zadań na kartach pracy: str. 4, 1s.5, 1,2 s.5

Zad. Dom. 5/10 7/11

Rysowanie wg własnych pomysłów przy muzyce relaksacyjnej.

Zabawy integrujące grupę i doskonalące umiejetność czytania.


26/08

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego w holu.

Spotkanie z rodzicami.

Poznajmy się-zabawa integracyjna.

Wspomnienia z wakacji- zabawy integracyjne z dziećmi z klasy 2a rozwijające umiejętność wypowiadania się na forum.

Wakacje- praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię.

Zabawy ruchowe z elementem jogi - integracja z dziećmi z kl. 1.

Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i liter w wyrazach. Głośne czytanie.

Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.

Powtórzenie wiadomości z klasy1 - test sprawdzający umiejętności.

Rybka- zabawa integracyjna rozwijająca umiejętność czytania.