Klasa 2b

14.11.2020

Temat: Narodowe Święto Niepodległości.

 • wspólne odkodowanie ilustracji z Godłem Polski,

 • oglądanie filmu o symbolach narodowych ( https://youtu.be/xQk8p7XY23A ) i wysłuchanie piosenki o niepodległości ( https://youtu.be/-mI645aCTgo ),

 • rozmowa na temat Święta Niepodległości, oglądanie map Polski z różnych okresów historycznych,

Temat: Groch i groszek.

 • wysłuchanie tekstu "Szkoła gotowania" (Podręcznik s.52) i rozmowa na temat jego treści,

 • ulubione i te najbardziej nielubiane dania dzieci - rozmowa,

 • "Ja też pomagam w kuchni" - wypowiedzi uczniów,

 • ch wymienne na sz - zapoznanie z zasadą ortograficzną, wspólne wymyślanie przykładów słów z jej zastosowaniem,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 5 str.57

  • zad.6 str.57 (wykonanie słowne)


Temat: Zaproszenie.

 • oglądanie różnych przykładów zaproszeń w Podręczniku (str.57), wyszukiwanie części wspólnych (kto zaprosił? kogo? na co? kiedy? gdzie?),

 • czytanie przez uczniów zaproszenia w Podręczniku (str.56),

 • wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.1 str.60


Temat: W lesie.

 • dyskusja na temat lasu - jak możemy spędzać w nim czas? jakie zwierzęta udało się zaobserwować dzieciom? jak należy się w nim zachowywać i dlaczego?

 • oglądanie filmu na temat zachowania w lesie ( https://youtu.be/oP4avmlfRhA ),

 • rz po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w - zapoznanie z zasadą ortograficzną, wyszukiwanie przykładów zastosowania zasady w słowach zapisanych przez nauczyciela na tablicy,

 • zapisanie w zeszycie tematu i zasady "rz piszemy po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w",

 • wykonanie zadań na tablicy i w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4 str.71

Zadanie domowe:


24.10.2020

Sprawdzian wiadomości - dzielenie na sylaby/ głoski/ litery, ustawianie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Temat: Co można zrobić w godzinę?

 • wspólne czytanie tekstu ze str. 28-29 w Podręczniku - rozmowa na temat odmiennego odczuwania czasu w sytuacjach stresujących, nudnych i przyjemnych,

 • wysłuchanie muzycznej wersji wiersza ze str. 30 w Podręczniku ( https://youtu.be/LQ29UPVzET0 ) - rozmowa na temat poranków w domach dzieci, tego w jakich sytuacjach to one poganiają rodziców,

 • co się dzieje z czasownikiem kiedy mówimy o różnych osobach? - zabawa,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.5 str.27

  • zad.1 str.28

  • zad.5 str.29

Temat: Recykling czyli "przerabianie".

 • wysłuchanie tekstu "O Fabianie" z Podręcznika - rozmowa na temat treści,

 • co my przerabiamy? - przykłady podawane przez dzieci,

 • Liczba pojedyncza i mnoga - zapisanie tematu w zeszycie,

 • szukanie przedmiotów w klasie występujących w liczbie mnogiej,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4 str.43

Temat: Jesienny krajobraz.

 • wysłuchanie tekstu z Podręcznika, str. 112-113 - rozmowa na temat treści,

 • oglądanie oznak jesieni przyniesionych przez nauczyciela (liście, kasztany) i zaproponowanie innych, zaobserwowanych przez siebie,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4,5 str.48

 • wykonanie pracy plastycznej "Symetryczne liście".

PRACA DOMOWA

 • Przeczytaj samodzielnie tekst "O Fabianie" ze str.40.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4, 5, 6 str.33

  • zad.1, 2, 3 str.34

  • zad. 2, 3 str.50

  • zad.4, 5 str.51


17.10.2020

Nasza nowa klasa - co nam się w niej podoba, a co woleliśmy w starej? Rozmowa o preferencjach dzieci dotyczących warunków do nauki - koloru ścian, oświetlenia, rozmieszczenia mebli, ilości rzeczy w sali.

Temat: Alfabet.

 • Wysłuchanie wiersza "Alfabet" Wandy Chotomskiej.

 • Wspólne "aktualizowanie" norweskiego alfabetu znajdującego się w klasie o polskie litery.

 • "Kolejność liter" - wspólna zabawa z grą interaktywną ( https://pisupisu.pl/klasa2/kolejnosc-liter ).

 • Wysłuchanie piosenki "Abecadło" ( https://youtu.be/CjIIhrxHl0I ).

 • Zapisanie tematu w zeszycie.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1 str.16

  • zad. 3 str. 17

 • Alfabetowy wyścig - wspólne układanie liter w kolejności alfabetycznej na czas.

Temat: Rzeczownik

 • "Co to jest? Kto to jest?" - zabawa.

 • Wprowadzenie pojęcia "rzeczownik" - Podręcznik s. 22-23

 • Rzeczowniki z "ó"- Podręcznik s. 20-21

 • "Czy to rzeczownik?" - wspólna zabawa z grą interaktywną ( https://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik )

 • Szukamy rzeczowników w zdaniu - gra interaktywna.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1 str. 20

  • zad. 2, 4 str. 21

  • zad. 1, 2 str. 22

Powtórzenie wiadomości

 • Liczymy sylaby, głoski, litery.

 • Jak ustalamy kolejność alfabetyczną?

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1, 3 str. 26

PRACA DOMOWA

 • zad. 2 str. 22 (część druga)

 • zad. 2 str. 24

 • zad. 2 str. 26

 • Proszę o przyniesienie kleju i nożyczek.

 • zad. 4, 6 str. 27

(Dla chętnych - pozostałe zadania w Zeszycie ćwiczeń do str. 27, zadania interaktywne - linki powyżej w opisie lekcji.)


26.09.2020

Zabawa taneczno-ruchowa do piosenki "Woogie boogie"

Dwuznaki:

 • rozmowa, prezentacja,

 • jak to zapisać? - podchwytliwe dwuznaki (rz/ż, ch/h, dź/dzi),

 • co słychać na początku wyrazu? - zabawa ruchowa, wyszukiwanie dwuznaków,

 • zapisanie tematu w zeszycie,

 • odczytywanie sylab z dwuznakami w rosnącym tempie,

 • wspólne wyszukiwanie i zaznaczanie dwuznaków w wierszu "Chrząszcz" (załącznik).

Pamiątki z wakacji:

 • rozmowa na temat tekstu i ilustracji w podręczniku (s.6-9) i własnych wspomnień z wakacji,

 • wyszukujemy w alfabecie samogłoski (vokaler) i spółgłoski (konsonanter) w oparciu o ich norweskie odpowiedniki znane dzieciom,

 • czerwona czy niebieska? - rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek, podnoszenie kredki w odpowiednim kolorze,

 • zapisanie tematu w zeszycie,

 • wykonanie zadań w Zeszycie ćwiczeń

  • zad. 1 str. 7 (korzeń, ko-rzeń, k-o-rz-e-ń / szyszka, szysz-ka, sz-y-sz-k-a / tratwa, trat-wa, t-r-a-t-w-a / muszla, musz-la, m-u-sz-l-a / kapelusz, ka-pe-lusz)

  • zad. 1 str. 9

  • zad. 4 str. 10

Latarnie nad Morzem Bałtyckim:

 • co to jest latarnia? - rozmowa w oparciu o wiedzę dzieci,

 • wysłuchanie tekstu z podręcznika (s. 10) i rozmowa o latarniach nad polskim morzem,

 • oglądanie wywiadu z latarnikiem opowiadającym o swojej pracy i o tym jak latarnie wyglądały dawniej,

 • wykonanie pracy plastycznej.

Praca domowa:

 • Pod tematem "Dwuznaki" w zeszycie dopisz wyrazy rozpoczynające się od zapisanych wcześniej dwuznaków (przykład: załącznik).

 • Wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń:

  • zad. 2,3 str. 6

  • zad. 2,3 str. 8

  • zad. 2 str.9

  • zad. 5 str.10

  • zad. 7 str.11

 • Zapamiętaj SAMOGŁOSKI występujące w języku polskim.

Zadania chętnych:

  • https://wordwall.net/pl/resource/885165/polski/wyrazy-z-sz-i-cz

  • https://wordwall.net/pl/resource/2337049/policz-sylaby-g%C5%82oski-litery

  • https://wordwall.net/pl/resource/2073985/polski/dwuznaki


12.09.2020

 • Witamy w drugiej klasie! - integracyjna zabawa ruchowa utrwalająca imiona uczniów. Sprawdzenie umiejętność czytania i pisania imion uczniów naszej klasy.

 • Nasze wakacyjne przygody - opowiadanie o wakacjach na podstawie zdjęć i pytań zadawanych przez nauczyciela. Rozmowa o emocjach, które towarzyszą nam podczas wspominania lata, opowieści innych uczniów.

 • Litery duże i małe - przypomnienie zasad użycia dużych i małych liter - zabawa ruchowa. (Dzieci słuchają wylosowanego przez nauczyciela słowa, wyodrębniają pierwszą głoskę i biegną do tabliczki z odpowiednią literą. Jeśli słowo zapisujemy dużą literą - stoją, jeśli małą - kucają.)

 • Wyjątkowe litery - przypomnienie zapisu liter typowych dla polskiego alfabetu: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Podział wyrazów na sylaby i głoski.

Praca domowa

 • Podpisz swoje "Karty ćwiczeń cz.1" - wykonaj zadania ze str. 4.

 • Wykonaj zad.5 str.104 w "Kartach ćwiczeń cz. 1".

 • Narysuj w zeszycie swoje wspomnienie z wakacji. Zapisz tytuł pracy: "Moje wakacje" i podpisz elementy ilustracji, których nazwy potrafisz zapisać (np. góra, woda, łódka, ryba, las, lody).

 • Poćwicz podział wyrazów na sylaby (z klaskaniem) i głoski (z liczeniem na palcach).