Klasa 2b

08.05.2021

Temat: Czytanie ze zrozumieniem - powtórzenie wiadomości.

Samodzielne wykonanie zadań na karcie pracy - wyszukanie informacji w tekście, uzupełnienie luk w tekście.


Temat: Alfabet - powtórzenie wiadomości.

Przypomnienie polskiego alfabetu, układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej - gra interaktywna, wspólne rozwiązywanie przykładów na tablicy.

Samodzielne wykonanie zadań na karcie pracy.


Temat: Sylaby, głoski, litery - powtórzenie wiadomości.

Podział wyrazów na sylaby, głoski i litery - gra interaktywna, wspólne rozwiązywanie przykładów na tablicy

Samodzielne wykonanie zadań na karcie pracy.


Temat: Rzeczownik i czasownik - powtórzenie wiadomości.

Rozpoznawanie rzeczowników i czasowników w zdaniach - wspólne rozwiązywanie zadań na tablicy.

Samodzielne wykonanie zadań na karcie pracy.


Temat: Święta majowe w Polsce i w Norwegii.

Rozmowa o ważnych dniach w maju, w jaki sposób świętujemy każdy z nich.

"Nasza mama czarodziejka" - wysłuchanie tekstu z Podręcznika 5 i rozmowa na jego temat.

Wykonanie dowolnego zadania ze stron 38-39 w Kartach ćwiczeń 5.


Czytanie na dywanie.

Kalambury z zawodami.


10.04.2021

Temat: Zawody.

 • Kto buduje dom? - czytanie przez uczniów tekstu w Podręczniku (s.51). Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców.

 • Kim jestem, kim jesteś? - zabawa w wymienianie się nazwami zawodów i ich opisami, tak aby otrzymać pasującą parę.

 • "-arz" w zakończeniach męskich nazw zawodów - rozwiązywanie zagadek i zapisywanie nazw w zeszycie.

 • Kalambury z zawodami.

Temat: Przymiotniki.

 • Jaki to owoc, jakie to warzywo? - klasowy teleturniej. Uczniowie zgadują jaki owoc/warzywo opisuje ich kolega. Wyjaśnienie czym jest przymiotnik na przykładach wypowiedzi dzieci (jaki? jaka? jakie?).

 • Jakie jest jabłko? - wspólne wyszukiwanie przymiotników przydatnych w opisie jabłka, zapisanie ich w zeszycie.

Temat: Projekt "Paryż".

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 4 (s.52-53) i rozmowa na jego temat. Dlaczego lubisz/ nie lubisz pracować w grupie? Jakie cechy pomagają w pracy w grupie?

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 4 (zad.3 s.60).

Praca domowa:

 • Karty ćwiczeń 4:

  • zad.3 i 4 s.57

  • zad.2 s.59

  • zad.1 s.66


27.03.2021

Temat: Wielkanoc.

 • Przypomnienie wiadomości o Wielkanocnych zwyczajach w Polsce i porównanie ich z norweskimi. Zwyczaje w domach dzieci, wyjątkowe wspomnienia.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń: Wielkanocne życzenia, Jaki może być mazurek? - przymiotniki.

 • Co kojarzy się z Wielkanocą? - wykreślanka.

 • Warsztaty wielkanocne: kartonowy kurczak - podstawka pod jajko, "doniczka" na rzeżuchę.

Praca domowa:

 • Przeczytaj samodzielnie tekst "Wielkanocne zabawy" (Podręcznik 4 s.78). Opowiedz rodzicom / rodzeństwu na czym polegają zabawy, o których przeczytałeś/łaś.

 • Wykonaj w zeszycie zadanie z Podręcznika 4 (zad.3 str.76-77)

 • Zapisz w zeszycie nazwę ulubionego Wielkanocnego dania i wypisz składniki potrzebne do jego wykonania (bez ilości, same nazwy produktów).


20.03.2021

Temat: 21. marca - pierwszy dzień wiosny.

 • Rozmowa na temat oznak wiosny przedstawionych w wierszu (Podręcznik 4 s.38) oraz zaobserwowanych przez dzieci.

 • Wyrazy z końcówką "-ść" - mapa myśli w zeszycie.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 4 - zad.5 s.42

 • Pierwsze oznaki wiosny - zabawy ruchowe: https://youtu.be/iH2zc5tkHPo

 • Wiosenne bingo - rozpoznawanie oznak wiosny przedstawionych na ilustracjach, gra w bingo, zapisanie nazw wybranych zwierząt w zeszycie.

Temat: Wędrówki ptaki?

 • Dokąd odlatują ptaki? - rozmowa na podstawie tekstów z Podręcznika 4 s.43-44.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 4:

  • zad.2 s.48

  • zad.3 s.49

Temat: Dzień Kolorowej Skarpetki - Światowy Dzień Zespołu Downa.

 • Jakie przeszkody napotykają na swojej drodze osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ruchowa, wzrokowa, słuchowa, intelektualna) i jak sobie z nimi radzą? Dyskusja w oparciu o film i doświadczenia dzieci.

 • Stereotypy dotyczące osób z Zespołem Downa - film i dyskusja.

Czytanie na dywanie.

Praca domowa:

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 4:

  • zad.1 s.40

  • zad.6 s.42

  • zad.4 s.49

 • Przynieś Podręcznik i Karty pracy 4, nożyczki, klej.

 • Przynieś książkę do "Czytania na dywanie" i zabawkę/grę na przerwę. (Dobrowolne)


13.03.2021

Temat: Moja rodzina.

 • Opowiadanie o członkach swojej rodziny na podstawie przygotowanych w domu drzew genealogicznych. Rozmowa o procesie tworzenie takiego drzewa.

Temat: Co się wydarzyło w "Zaczarowanej zagrodzie"?

 • Opowiadanie przez uczniów treści przeczytanej lektury.

 • Oglądanie prezentacji na temat autorów książki, miejsc i zwierząt w niej opisywanych.

 • Układamy plan wydarzeń - zadanie do lapbooka ("książeczki" o lekturze).

Temat: Taniec pingwina.

 • Quiz o lekturze, Części ciała pingwina - gry interaktywne.

 • Pingwiny małe i duże - oglądanie grafik porównujące rozmiar różnych gatunków pingwinów, cykl rozwoju pingwinów.

 • Części ciała pingwina, cykl rozwoju pingwina - zadania do lapbooka.

Temat: Fakty i mity o pingwinach.

 • Taniec pingwina - zabawa ruchowa do muzyki.

 • Uzupełnienie metryczki lektury w Zeszycie lektur.

 • Fakty i mity o pingwinach, rzeczowniki - zadania do lapbooka.

Zadanie domowe:

 • Rozwiąż krzyżówkę o lekturze (kserówka) i wklej ją do lapbooka.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 2:

  • zad.2 s.26

  • zad.3 s.27

  • zad.14 s.85

  • zad.15 s.86

 • Przynieś klej i nożyczki.


20.02.2021

Temat: Tropimy ślady na śniegu.

 • Wysłuchanie wiersza "Tropiciele" (Podręcznik s.22-23), rozmowa na temat treści.

 • Oglądanie filmu dotyczącego tropienia zwierząt zimą.

 • "Si" czy "ś"? Zapoznanie z podstawowymi zasadami pisowni i wspólne rozwiązywanie zadań interaktywnych.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.5 s.17

  • zad.5 s.20

Temat: Po co jest rodzina?

 • Wysłuchanie tekstu "Po co jest rodzina?" (Podręcznik s.30-31) - rozmowa na temat członków rodzin dzieci, utrwalenie słownictwa dotyczącego tematu (np. kuzyn, brat cioteczny, wujek, stryj, babcia, prababcia).

 • Oglądanie różnych przykładów drzew genealogicznych: drzewo królów Polski, interaktywne drzewo wykonane w programie MyHeritage.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.2 s.28

Temat: "Zwierzę, imię, rzecz..." - konkurs klasowy.

 • Wykonanie karty pracy inspirowanej grą "Państwa, miasta..." - praca w grupach.

 • Rozmowa o zasadach pracy w grupach, rozdanie upominków - zakładek do książek.

Czytanie na dywanie - krótkie przedstawienie książek przyniesionych przez dzieci i nauczyciela, czas na samodzielne, ciche czytanie.

Praca domowa:

 • Przeczytaj lekturę "Zaczarowana zagroda" (dzieci wypożyczyły książki z biblioteki szkolnej).

 • Stwórz proste drzewo genealogiczne swojej rodziny. (Projekt dla całej rodziny, ale chodzi tylko o uproszczony schemat - przykład w grupie na fb - który będzie okazją do przypomnienia imion dziadków, najbliższych cioć, wujków, kuzynostwa.)

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 3:

  • zad.6 s.17

  • zad.8 s.83


06.02.2021

Temat: Wyciągnij dłoń.

 • Wysłuchanie piosenki "Wyciągnij dłoń" (Podręcznik 3 s.8) - rozmowa na temat treści.

 • W jakich sytuacji pomagamy obcym osobom i kiedy musimy prosić je o pomoc?

 • Wyrazy z "ch" - wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 3 (zad.6 s.8)

Temat: Uwaga! Zaginął kotek.

 • Jakie elementy musi zawierać ogłoszenie? - rozmowa na temat podanych przykładów. Szukanie brakujących elementów.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 3 (zad.3 s.10)

Temat: "Anaruk, chłopiec z Grenlandii".

 • Czytanie fragmentów lektury (Podręcznik 3 s.18-19 + książka).

 • Eskimosi czy inuici? Rozmowa na temat zmian nazewnictwa, oraz tego jak wyglądało życie mieszkańców Grenlandii, inuici i saamowie - podobieństwa i różnice.

 • Uzupełnienie metryczki lektury w Zeszycie lektur oraz wykonanie ilustracji.

Czytanie na dywanie - czas na samodzielne, ciche czytanie książek z klasowej biblioteczki (książki przyniesione przez uczniów i nauczyciela).

Praca domowa:

 • Wypisz w zeszycie wyrazy z "ch" z zad.6 s.8 (Karty ćwiczeń 3)

 • Karty ćwiczeń 3:

  • zad.7 s.8

  • zad.1 s.14

  • zad.3 s.15

 • Podręcznik 3 - zad.4 s.13 (wykonać na kartce)


30.01.2021

Temat: Rodzaj rzeczownika - powtórzenie wiadomości.

Temat: Baśnie polskie - Szewczyk dratewka.

 • Wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela (Podręcznik s.44-45) - rozmowa na temat treści.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.2 s.47

  • zad.4 s.48

Temat: Pada deszcz, pada śnieg.

 • Jak lubimy spędzać czas w czasie deszczu, a jak kiedy spadnie śnieg? - dyskusja.

 • Co robimy na lekcji? - o czasowniku (Podręcznik s.50-51)

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.3 s.56

  • zad.3 s.59

Temat: Jak porozumiewają się zwierzęta?

 • Czytanie tekstu z Podręcznika (s.82-82), rozmowa o znanych dzieciom sposobach porozumiewania się zwierząt, oglądanie fragmentów filmów przyrodniczych dot. tematu.

 • "-uje się nie kreskuje" - gry interaktywne.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.3,4 s.77

Praca domowa

 • Karty ćwiczeń 2:

  • zad.1 s.47 (Tekst - Podręcznik s.44-45)

  • zad.1 s.78

  • zad.2 s.79

  • zad.4 s.99


23.01.2021

Temat: Dlaczego niedźwiedź tyle je?

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika (s.28-29), rozmowa na temat sposobów zwierząt na przetrwanie zimy.

 • Rodzaj rzeczownika - określamy rodzaj przedmiotów wokół nas, notatka w zeszycie (treść notatki na zdjęciu poniżej).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2:

  • zad.1, 3 s.30

Temat: Oczarowani przyrodą.

 • Czytanie przez dzieci tekstów z Podręcznika (s.36-37).

 • Oglądanie fragmentów filmu "Nasza planeta - za kulisami" (Netflix). Rozmowa na temat wyzwań stojących przed obserwatorami przyrody.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2:

  • zad.1 s.38

Temat: Zamki w Polsce.

 • Oglądanie krótkiego filmu o najpiękniejszych zamkach w Polsce. Dlaczego w Polsce jest tak dużo zamków i tak wiele z nich jest zniszczonych - dyskusja.

 • Wielka litera - przypomnienie przez dzieci dotychczas poznanych zasad, podawanie przykładów do każdej z zasad, notatka w zeszycie.

 • Praca plastyczna - Mój zamek.

Praca domowa:

 • Karty ćwiczeń 2:

  • zad.4 s.39

  • zad.5 s.42

  • zad.4 s.53 (Żeby ułatwić określenie rodzaju polecam budować całe zdanie z wyrazem, np. "TEN/TA/TO zwierzę jest niebezpieczne." - w ten sposób dzieciom najłatwiej określić co najlepiej pasuje na początku.

 • Przeczytaj tekst z Podręcznika s.38.

 • Przynieś klej, nożyczki.


05.12.2020

Temat: Boże Narodzenie

 • "Miejsce przy stole" - wysłuchanie tekstu z Podręcznika 2 (s.88-89). Rozmowa na temat opowiadania.

 • Tradycje w naszym domu - dyskusja na temat zwyczajów świątecznych w naszych domach, przedstawienie przez nauczyciela różnych tradycji typowych dla niektórych regionów Polski. Tradycje polskie i norweskie - podobieństwa i różnice. Karta pracy - krzyżówka.

 • Znikające zwyczaje - kartki świąteczne. Jakie "zamienniki" dla kartek stosujemy obecnie? Samodzielne zapisywanie życzeń na kartkach według zaproponowanego wzoru.

 • Świąteczne kino - oglądamy krótkie animacje świąteczne.

 • Tajemniczy worek - odczytanie listu od Mikołaja i jego listy pomysłów na prezenty dla uczniów naszej klasy. Rozdanie prezentów.

 • Historia pewnej rodziny zapisana w bombkach - oglądanie bombek zrobionych przez członków rodziny nauczycielki i ozdabianie bombek przez uczniów.

 • Odkodowywanie wizerunku Mikołaja - karta pracy.

Praca domowa:

 • Karty ćwiczeń 2

  • zad.9 s.82

  • zad.6 s.85

  • zad.1 s.86

  • zad.4 s.87

 • Podręcznik 2 s.93

  • przeczytaj teksty o świętach na świecie.

 • Opisz bardzo krótko w zeszycie jeden ze zwyczajów Twojej rodziny dokańczając zdanie: W moim domu podczas świąt...


28.11.2020

Temat: Kózka Marysia.

 • Czytanie tekstu o kózce Marysi (Podręcznik 1 s.72) i oglądanie ilustracji.

 • Ó wymienia się na o, e, a - zasada ortograficzna, tworzenie par wyrazów na podstawie przykładów z Podręcznika (łóżko - łoże).

 • Wspólne rozwiązywanie interaktywnych zadań dotyczących poznanej zasady.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.4 s.77

  • zad.3 s.96

Temat: Kolejność alfabetyczna - powtórzenie wiadomości.

 • Wspólne powtórzenie alfabetu.

 • Rozwiązywanie na czas zadań interaktywnych polegających na układaniu wyrazów w kolejności alfabetycznej - praca grupowa.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.10 s.107

Temat: Katar.

 • Wysłuchanie wiersza "Katar" Jana Brzechwy (Podręcznik 2 s.6-7). Rozmowa na temat treści utworu.

 • Wspólne czytanie tekstu - dzieci kolejno czytają wersy wiersza.

 • Jakie znamy domowe sposoby na walkę z przeziębieniem - dyskusja.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 2:

  • zad.2 s.6

"Sprawdzian" - samodzielne rozwiązywanie Karty pracy otrzymanej od nauczyciela. (Wpisywanie rzeczowników do tabeli - nazwy ludzi / zwierząt / roślin / rzeczy.)

Praca domowa:

 • Zapisz w zeszycie (jeden pod drugim) wyrazy ze str. 73 w Podręczniku 1 i dopisz do nich wyrazy w zmienionej formie tak aby ó wymieniło się na o (np. łóżko - łoże).

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 2:

  • zad.1,2 s.8

  • zad.4 s.9

 • Przeczytaj samodzielnie wiersz "Katar" (Podręcznik 2 s.6-7).

 • Przynieś:

  • Podręcznik 2 i Karty ćwiczeń 2

  • klej, nożyczki, flamastry/mazaki (w miarę możliwości, mamy także dostęp do szkolnych flamastrów)

Dla chętnych:


14.11.2020

Temat: Narodowe Święto Niepodległości.

 • wspólne odkodowanie ilustracji z Godłem Polski,

 • oglądanie filmu o symbolach narodowych ( https://youtu.be/xQk8p7XY23A ) i wysłuchanie piosenki o niepodległości ( https://youtu.be/-mI645aCTgo ),

 • rozmowa na temat Święta Niepodległości, oglądanie map Polski z różnych okresów historycznych,

Temat: Groch i groszek.

 • wysłuchanie tekstu "Szkoła gotowania" (Podręcznik s.52) i rozmowa na temat jego treści,

 • ulubione i te najbardziej nielubiane dania dzieci - rozmowa,

 • "Ja też pomagam w kuchni" - wypowiedzi uczniów,

 • ch wymienne na sz - zapoznanie z zasadą ortograficzną, wspólne wymyślanie przykładów słów z jej zastosowaniem,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 5 str.57

  • zad.6 str.57 (wykonanie słowne)


Temat: Zaproszenie.

 • oglądanie różnych przykładów zaproszeń w Podręczniku (str.57), wyszukiwanie części wspólnych (kto zaprosił? kogo? na co? kiedy? gdzie?),

 • czytanie przez uczniów zaproszenia w Podręczniku (str.56),

 • wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.1 str.60


Temat: W lesie.

 • dyskusja na temat lasu - jak możemy spędzać w nim czas? jakie zwierzęta udało się zaobserwować dzieciom? jak należy się w nim zachowywać i dlaczego?

 • oglądanie filmu na temat zachowania w lesie ( https://youtu.be/oP4avmlfRhA ),

 • rz po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w - zapoznanie z zasadą ortograficzną, wyszukiwanie przykładów zastosowania zasady w słowach zapisanych przez nauczyciela na tablicy,

 • zapisanie w zeszycie tematu i zasady "rz piszemy po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w",

 • wykonanie zadań na tablicy i w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4 str.71

Zadanie domowe:


24.10.2020

Sprawdzian wiadomości - dzielenie na sylaby/ głoski/ litery, ustawianie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Temat: Co można zrobić w godzinę?

 • wspólne czytanie tekstu ze str. 28-29 w Podręczniku - rozmowa na temat odmiennego odczuwania czasu w sytuacjach stresujących, nudnych i przyjemnych,

 • wysłuchanie muzycznej wersji wiersza ze str. 30 w Podręczniku ( https://youtu.be/LQ29UPVzET0 ) - rozmowa na temat poranków w domach dzieci, tego w jakich sytuacjach to one poganiają rodziców,

 • co się dzieje z czasownikiem kiedy mówimy o różnych osobach? - zabawa,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.5 str.27

  • zad.1 str.28

  • zad.5 str.29

Temat: Recykling czyli "przerabianie".

 • wysłuchanie tekstu "O Fabianie" z Podręcznika - rozmowa na temat treści,

 • co my przerabiamy? - przykłady podawane przez dzieci,

 • Liczba pojedyncza i mnoga - zapisanie tematu w zeszycie,

 • szukanie przedmiotów w klasie występujących w liczbie mnogiej,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4 str.43

Temat: Jesienny krajobraz.

 • wysłuchanie tekstu z Podręcznika, str. 112-113 - rozmowa na temat treści,

 • oglądanie oznak jesieni przyniesionych przez nauczyciela (liście, kasztany) i zaproponowanie innych, zaobserwowanych przez siebie,

 • wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4,5 str.48

 • wykonanie pracy plastycznej "Symetryczne liście".

PRACA DOMOWA

 • Przeczytaj samodzielnie tekst "O Fabianie" ze str.40.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.4, 5, 6 str.33

  • zad.1, 2, 3 str.34

  • zad. 2, 3 str.50

  • zad.4, 5 str.51


17.10.2020

Nasza nowa klasa - co nam się w niej podoba, a co woleliśmy w starej? Rozmowa o preferencjach dzieci dotyczących warunków do nauki - koloru ścian, oświetlenia, rozmieszczenia mebli, ilości rzeczy w sali.

Temat: Alfabet.

 • Wysłuchanie wiersza "Alfabet" Wandy Chotomskiej.

 • Wspólne "aktualizowanie" norweskiego alfabetu znajdującego się w klasie o polskie litery.

 • "Kolejność liter" - wspólna zabawa z grą interaktywną ( https://pisupisu.pl/klasa2/kolejnosc-liter ).

 • Wysłuchanie piosenki "Abecadło" ( https://youtu.be/CjIIhrxHl0I ).

 • Zapisanie tematu w zeszycie.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1 str.16

  • zad. 3 str. 17

 • Alfabetowy wyścig - wspólne układanie liter w kolejności alfabetycznej na czas.

Temat: Rzeczownik

 • "Co to jest? Kto to jest?" - zabawa.

 • Wprowadzenie pojęcia "rzeczownik" - Podręcznik s. 22-23

 • Rzeczowniki z "ó"- Podręcznik s. 20-21

 • "Czy to rzeczownik?" - wspólna zabawa z grą interaktywną ( https://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik )

 • Szukamy rzeczowników w zdaniu - gra interaktywna.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1 str. 20

  • zad. 2, 4 str. 21

  • zad. 1, 2 str. 22

Powtórzenie wiadomości

 • Liczymy sylaby, głoski, litery.

 • Jak ustalamy kolejność alfabetyczną?

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń:

  • zad. 1, 3 str. 26

PRACA DOMOWA

 • zad. 2 str. 22 (część druga)

 • zad. 2 str. 24

 • zad. 2 str. 26

 • Proszę o przyniesienie kleju i nożyczek.

 • zad. 4, 6 str. 27

(Dla chętnych - pozostałe zadania w Zeszycie ćwiczeń do str. 27, zadania interaktywne - linki powyżej w opisie lekcji.)


26.09.2020

Zabawa taneczno-ruchowa do piosenki "Woogie boogie"

Dwuznaki:

 • rozmowa, prezentacja,

 • jak to zapisać? - podchwytliwe dwuznaki (rz/ż, ch/h, dź/dzi),

 • co słychać na początku wyrazu? - zabawa ruchowa, wyszukiwanie dwuznaków,

 • zapisanie tematu w zeszycie,

 • odczytywanie sylab z dwuznakami w rosnącym tempie,

 • wspólne wyszukiwanie i zaznaczanie dwuznaków w wierszu "Chrząszcz" (załącznik).

Pamiątki z wakacji:

 • rozmowa na temat tekstu i ilustracji w podręczniku (s.6-9) i własnych wspomnień z wakacji,

 • wyszukujemy w alfabecie samogłoski (vokaler) i spółgłoski (konsonanter) w oparciu o ich norweskie odpowiedniki znane dzieciom,

 • czerwona czy niebieska? - rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek, podnoszenie kredki w odpowiednim kolorze,

 • zapisanie tematu w zeszycie,

 • wykonanie zadań w Zeszycie ćwiczeń

  • zad. 1 str. 7 (korzeń, ko-rzeń, k-o-rz-e-ń / szyszka, szysz-ka, sz-y-sz-k-a / tratwa, trat-wa, t-r-a-t-w-a / muszla, musz-la, m-u-sz-l-a / kapelusz, ka-pe-lusz)

  • zad. 1 str. 9

  • zad. 4 str. 10

Latarnie nad Morzem Bałtyckim:

 • co to jest latarnia? - rozmowa w oparciu o wiedzę dzieci,

 • wysłuchanie tekstu z podręcznika (s. 10) i rozmowa o latarniach nad polskim morzem,

 • oglądanie wywiadu z latarnikiem opowiadającym o swojej pracy i o tym jak latarnie wyglądały dawniej,

 • wykonanie pracy plastycznej.

Praca domowa:

 • Pod tematem "Dwuznaki" w zeszycie dopisz wyrazy rozpoczynające się od zapisanych wcześniej dwuznaków (przykład: załącznik).

 • Wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń:

  • zad. 2,3 str. 6

  • zad. 2,3 str. 8

  • zad. 2 str.9

  • zad. 5 str.10

  • zad. 7 str.11

 • Zapamiętaj SAMOGŁOSKI występujące w języku polskim.

Zadania chętnych:

  • https://wordwall.net/pl/resource/885165/polski/wyrazy-z-sz-i-cz

  • https://wordwall.net/pl/resource/2337049/policz-sylaby-g%C5%82oski-litery

  • https://wordwall.net/pl/resource/2073985/polski/dwuznaki


12.09.2020

 • Witamy w drugiej klasie! - integracyjna zabawa ruchowa utrwalająca imiona uczniów. Sprawdzenie umiejętność czytania i pisania imion uczniów naszej klasy.

 • Nasze wakacyjne przygody - opowiadanie o wakacjach na podstawie zdjęć i pytań zadawanych przez nauczyciela. Rozmowa o emocjach, które towarzyszą nam podczas wspominania lata, opowieści innych uczniów.

 • Litery duże i małe - przypomnienie zasad użycia dużych i małych liter - zabawa ruchowa. (Dzieci słuchają wylosowanego przez nauczyciela słowa, wyodrębniają pierwszą głoskę i biegną do tabliczki z odpowiednią literą. Jeśli słowo zapisujemy dużą literą - stoją, jeśli małą - kucają.)

 • Wyjątkowe litery - przypomnienie zapisu liter typowych dla polskiego alfabetu: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Podział wyrazów na sylaby i głoski.

Praca domowa

 • Podpisz swoje "Karty ćwiczeń cz.1" - wykonaj zadania ze str. 4.

 • Wykonaj zad.5 str.104 w "Kartach ćwiczeń cz. 1".

 • Narysuj w zeszycie swoje wspomnienie z wakacji. Zapisz tytuł pracy: "Moje wakacje" i podpisz elementy ilustracji, których nazwy potrafisz zapisać (np. góra, woda, łódka, ryba, las, lody).

 • Poćwicz podział wyrazów na sylaby (z klaskaniem) i głoski (z liczeniem na palcach).