Klasa 2b

12.09.2020

  • Witamy w drugiej klasie! - integracyjna zabawa ruchowa utrwalająca imiona uczniów. Sprawdzenie umiejętność czytania i pisania imion uczniów naszej klasy.

  • Nasze wakacyjne przygody - opowiadanie o wakacjach na podstawie zdjęć i pytań zadawanych przez nauczyciela. Rozmowa o emocjach, które towarzyszą nam podczas wspominania lata, opowieści innych uczniów.

  • Litery duże i małe - przypomnienie zasad użycia dużych i małych liter - zabawa ruchowa. (Dzieci słuchają wylosowanego przez nauczyciela słowa, wyodrębniają pierwszą głoskę i biegną do tabliczki z odpowiednią literą. Jeśli słowo zapisujemy dużą literą - stoją, jeśli małą - kucają.)

  • Wyjątkowe litery - przypomnienie zapisu liter typowych dla polskiego alfabetu: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Podział wyrazów na sylaby i głoski.

Praca domowa

  • Podpisz swoje "Karty ćwiczeń cz.1" - wykonaj zadania ze str. 4.

  • Wykonaj zad.5 str.104 w "Kartach ćwiczeń cz. 1".

  • Narysuj w zeszycie swoje wspomnienie z wakacji. Zapisz tytuł pracy: "Moje wakacje" i podpisz elementy ilustracji, których nazwy potrafisz zapisać (np. góra, woda, łódka, ryba, las, lody).

  • Poćwicz podział wyrazów na sylaby (z klaskaniem) i głoski (z liczeniem na palcach).