Tematy zajęć w klasie 2b

16/09

Swobodne wypowiedzi dzieci o minionym tygodniu- rozwijanie mowy.

Rzeczownik- praca z książką, wykonanie zadań na kartach pracy.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Zakupy w sklepiku.

Magiczne drzewo- projekcja filmu, omówienie jego treści.

Fiszki ortograficzne z "u"- nauka pisowni wybranych wyrazów.

Zadanie domowe- 1, 2/24 5/25


02/09

Utrwalenie wiadomości na temat dwuznaków

Głoski i litery - zabawy doskonalące umiejetność rozróżniania

Zabawy seobodne na placu zabaw

Brzydkie kaczątko- projekcja bajki, rozmowa na temat losów kaczątka.

Zabawy ruchowe z elementem jogi.

Ilustracja głównej postaci z bajki- praca plastyczna.

Zabawy ruchowe na placu zabaw.

Gimnastyka narządów mowy- zabawy logopedyczne.

Wykonanie zadań na kartach pracy: str. 4, 1s.5, 1,2 s.5

Zad. Dom. 5/10 7/11

Rysowanie wg własnych pomysłów przy muzyce relaksacyjnej.

Zabawy integrujące grupę i doskonalące umiejetność czytania.


26/08

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego w holu.

Spotkanie z rodzicami.

Poznajmy się-zabawa integracyjna.

Wspomnienia z wakacji- zabawy integracyjne z dziećmi z klasy 2a rozwijające umiejętność wypowiadania się na forum.

Wakacje- praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię.

Zabawy ruchowe z elementem jogi - integracja z dziećmi z kl. 1.

Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i liter w wyrazach. Głośne czytanie.

Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.

Powtórzenie wiadomości z klasy1 - test sprawdzający umiejętności.

Rybka- zabawa integracyjna rozwijająca umiejętność czytania.