Tematy zajęć w klasie 3

06.04.2024

Tropimy ortografię- kiedy piszemy CH.CH wymienne na sz,ch po spółgłosce s,ch na końcu wyrazu. Czasowniki-czas przeszły, czas teraźniejszy, czas przyszły. Dopisywanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym. Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa-czytanie fragmentu. Do podanych wyrazów dopisywanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym .Przymiotniki-stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy. Liczebniki

Praca domowa

Ćwiczenie 1 strona 42-karty ćwiczeń.

Podręcznik strona 37 - pytanie numer 3

Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi w formie pełnych zdań zapisz w zeszycie. Pamiętaj ,aby liczebniki zapisać słownie. Podkreśl liczebniki w zdaniach.


09.03.2024

Wyszukiwanie w tekście wyrazów,które się rymują z podanymi wyrazami.Cechy lisa i innych zwierząt.Cechy-wady i zalety.Do podanych przymiotników dopisywanie przysłówków.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 22 Ćwiczenie 7,8

Strona 23

Ćwiczenie 1,2

Proszę nauczyć się czytać

Jakie to wszystko ciekawe podręcznik strona 34-35


10.02.2024

Wysłuchanie baśni Janiny Porazińskiej O dwunastu miesiącach. Wypowiedzi U. na temat treści baśni.

Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: liczko, pasierbica, pośmiałkować się, szargulica, zarutko, chodaki, modro, sień, zmiarkować się, zuchwałość, nalepa, wagować się, zababulić, zapaska, triumf.

Wpisywanie informacji dotyczących baśni. Pisownia wielką literą imion, nazwisk i tytułów. Samodzielne wyjaśnienie znaczenia wyrazu baśń.

Ch wymienne na sz.Uzupełnianie tekstu wyrazami w odpowiedniej formie.

Praca domowa

Karty ćwiczeń

strona 11 ćwiczenie 9

strona 14 ćwiczenie 6,7

strona 15 ćwiczenie 9,10

Proszę nauczyć się czytać Szelmostwa lisa Witalisa podręcznik strona 18 i 19


03.02.2024

Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z ż wymiennym na dz, g, h, s, z, ź. Zapisywanie wyrazów w porządku alfabetycznym. Stopniowanie przymiotników. Powtórzenie wiadomości przymiotnik, rzeczownik, czasownik, przysłówek. Dzielenie przymiotników na sylaby. Układanie pytań do zdań. Różne typy zdań.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 84 ćwiczenie 1,2,3,5

Podręcznik strona 104 i 105 proszę nauczyć się czytać.

Proszę przynieść na następne zajęcia karty ćwiczeń część trzecia.


13.01. 2024

Rzeczowniki, czasowniki-powtórzenie wiadomości. Przymiotniki -stopniowanie.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 34

ćwiczenie 1,2

Proszę w zeszycie napisać 10 dowolnych przymiotników .Wybrać dwa i napisać w stopniu wyższym i najwyższym .


6.01.24

- Układanie historii na podstawie kostek Story Cubes. Zapisanie na tablicy zdań z trudnościami ortograficznymi i przepisanie wybranych zdań do zeszytów.

- Po co robimy zdjęcia? Czytanie tekstu w podręczniku i dyskusja na jego temat.

- Zasady ortograficzne dotyczące rz:

*rz po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w (Karty ćwiczeń 2 - s.7)

*rz wymienne na r (Karty ćwiczeń 2 - s.19, zad.2 s.24)

*rz w zakończeniach -erz, -arz (Karty ćwiczeń 2 - s.30)

- Gry interaktywne utrwalające poznane zasady ortograficzne.

Zadanie domowe:

Karty ćwiczeń 2 s.46-47


09.12.2023

Przybieżeli do Betlejem- utrwalenie słów i melodii kolędy.

Wigilijne zwyczaje- prezentacja multimedialna oraz rozmowy o zwyczajach panujących w rodzinie.

Perłowe figurki- zabawy z masą plastyczną przy świątecznej muzyce.

Wizyta Świętego Mikołaja.

Udział w kolędowaniu- integracja społeczności szkolnej.

Wigilia- spotkanie z rodzicami, warsztaty bożonarodzeniowe.


25.11.2023

List do Mikołaja-przepisywanie tekstu. Wypowiedzi uczniów na temat postępowania bohatera opowiadania Ireny Landau Rachunek.

Piszemy poprawnie – pisownia u w zakończeniach: -unek, -unka, -uszek, -uszka, -utki, -uś, -unia, -uch.

Kiedy piszemy "u"-omówienie zasad ortograficznych na podstawie tekstu w podręczniku. Wykonanie zadań w kartach ćwiczeń.

Śpiewanie piosenki świątecznej. Co można wyczarować z kółka-zabawa kreatywna.


11.11.2023

Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Marcina Przewoźniaka Święto Niepodległości. Określanie nastroju wiersza.

Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Wyszukiwanie w tekście fragmentu wyjaśniającego znaczenia wyrazów: wolność, naród, Polska. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu niepodległość.

Odczytanie zdania z plątaninki wyrazowej i zapisanie go w zeszycie.

Praca domowa

Podręcznik strona 57-proszę nauczyć się czytać

Karty ćwiczeń strona 37 ćwiczenie 4

strona 39 ćwiczenie 5i6

strona 43 ćwiczenie 10 i 11


28.10.2023

Tropimy ortografię – głośne czytanie wybranych wierszy ortograficznych Marcina Brykczyńskiego. Omówienie pisowni wyrazów z ó. .Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ó wymiennym. Ćwiczenie w pisaniu zesłuchu. Ćwiczymy z Noni – powtórzenie i utrwalenie

zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych. Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z ó (wymiennym, niewymiennym, w zakończeniach: -ów, -ówka,

-ówna oraz ó na początku wyrazu).


21.10.2023

Ustalenie prawdziwego celu zachowania Kacpra- bohatera opowiadania Grzegorza Kasdepke- Praca domowa- na podstawie opowiadania. Redagowanie i zapisywanie zakończenia zdań na podstawie opowiadania. Wyszukiwanie dwuznaków we fragmencie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej- Koledzy.
Wybranie z wiersza wyrazów,które zawierają dwuznaki- rz i ich zapisanie.Uzupełnianie diagramu. Piszemy poprawnie- utrwalenie pisowni wyrazów z ó-wymiennym.

PRACA DOMOWA

Karty ćwiczeń

Ćwiczenie 2 i 3 str.12
Ćwiczenie 5,6 i 7 str.13
Podręcznik str.22
Proszę przeczytać " Góry w Polsce".
Proszę przepisać do zeszytu:

Kiedyś pan Jan tarł chrzan przy otwartym oknie.Dozorca,który zamiatał podwórko,nagle poczuł,że po policzkach płyną mu łzy kap,kap.Co się dzieje?-pomyślał.Ale już po chwili szlochała cała kamienica.Aptekarz z parteru,ślusarz ,piekarz,kucharz z pierwszego piętra,stolarz,kominiarz,,którzy akurat stali w oknach swoich mieszkań.Lekarz-sąsiad Jana,któremu też kapały łzy,zorientował się,że to nie epidemia kataru.Janie zamknij okno-krzyknął do sąsiada-bo popłynie rzeka łez!30.09.2023

Przypomnienie wiadomości o znakach interpunkcyjnych. Kolejność alfabetyczna. Dwuznaki,sylaby,głoski,litery. Wyrazy jednosylabowe i dwusylabowe.


 16.09.2023

Przypomnienie wiadomości o liczbie pojedynczej i mnogiej. Zwierzęta Australii. Ćwiczenia w czytaniu różnych tekstów.


02.09.2023

Powtórzenie wiadomości z klasy drugiej.


26.08.2023

Witamy w klasie trzeciej. Wakacyjne wspomnienia. Ćwiczenia w czytaniu na różnych poziomach. Przypomnienie wiadomości z klasy drugiej.