Klasa 3

13.05.2023

 1. Wysłuchanie tekstu Agnieszki Frączek Rany Julek ! O tym jak Julian Tuwim został poetą.

 2. Karty ćwiczeń związane z tekstem.

 3. Sklepik szkolny.

 4. Tropimy gramatykę - nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami.

 5. Karty pracy rozdane przez nauczyciela związane z omówioną wcześniej gramatyką.

 6. Słuchanie wiersza Juliana Tuwima O panu Tralalińskim.

 7. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

 8. Słuchanie legendy pt. Król ryb.

 9. Oglądanie bajki pt. Doktor Dolittle i jego zwierzęta.


6.05.2023

 1. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 3 maja - odśpiewanie hymnu.

 2. Sklepik szkolny i śniadanie.

 3. Karty pracy związane z Polską.

 4. Ścieżka edukacyjna z Kopernikiem w tle.

 5. Flagi i kraje państw europejskich- karta pracy.

 6. Fizyczna mapa Polski- powtórzenie rzeczownika, czasownika, przysłówka, przymiotnika, liczebnika.

 7. Praca plastyczna - godło Polski.


15.04.2023

 1. Rozwój mowy - omawianie poszczególnych etapów, wykonanie kart pracy w zeszycie ćwiczeń.

 2. Poszedłem czy poszłam - omówienie czasów, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

 3. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

 4. Zakupy w szkolnym Sklepiku.

 5. Rymowanki rozbawianiu dla dzieci- słuchanie czytanych przez N-la wierszy, omawianie ich treści, dostrzeganie rymów.

 6. Emocje- nazywanie uczuć i łączenie ich z określonymi sytuacjami.

 7. Zabawy integracyjne rozwijające zasób słownictwa polskiego.

 8. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

Zadanie domowe

cw. 6 str 7


25.03.2023

 1. Warsztaty wielkanocne - zdobienie wydmuszek metodą woskową.

 2. Robienie kartek wielkanocnych.

 3. Rozwiązywanie krzyżówki wielkanocnej.

 4. Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem.


18.02.2023

 1. Jak powstaje śnieg- informacje dotyczący powstawania śniegu i jego właściwości. Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.

 2. Odwiedziny marynarzy z OPR Kościuszko.

 3. Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. Skąd się bierze śnieg ?

 4. Tropimy gramatykę - ch wymienne na sz, ch po spółgłosce s.

 5. Listy od Hani i Henia- Okłamana.

 6. Posłuchania - Oto jest Kasia.

 7. Praca plastyczna Klaun.

 8. Zabawa karnawałowa.

Zadanie domowe

Karty pracy rozdane przez nauczyciela.

Karta pt. W kilku słowach oraz Mapa i schron.

Zeszyt ćwiczeń str 20 zad 1 oraz 21 zad. 4


04.02.2023

 1. Wysłuchanie baśni Janiny Porazińskiej o Dwunastu miesiącach.

 2. Ćwiczenia z tekstem. Układ wydarzeń, rozwiązanie rebusów.

 3. Zmienna woda. Informacje dotyczące w jakiej postaci może wystąpić woda.

 4. Oglądanie bajki o Mikołaju Koperniku.

Planety - praca plastyczna.

 • Życzenia dla Mikołaja Kopernika - redagowanie z uczniami wspólnych życzeń z okazji 500 urodzin.


21.01.2023

 1. Rozmowa na temat narządu słuchu i jego funkcji na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji w podręczniku.

 2. Wysłuchanie tekstu Niesamowity Wiktor z cyklu "Listy od Hani i Henia". Opowiadanie o przygodzie Henia i jego kolegi Wiktora. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem. Wypowiedzi U. na temat sposobów porozumiewania się osób niesłyszących.

 3. Tropimy gramatykę - przysłówek. Wskazywanie przysłówków i przymiotników. Stopniowanie przysłówków.

 4. Wypowiedzi U. na temat produktów zawierających węgiel na podstawie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.

 5. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: parafina, urobek.

 6. Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu Wojciecha Mikołuszki Jak wydobywa się węgiel i ilustracji.

 7. Podawanie nazw i podpisywanie przedmiotów, które zawierają węgiel, na podstawie wiersza Węglowa rodzinka. Tworzenie rodziny wyrazów: węgiel, czarny, górnik.

 8. Rozmowa na temat przeczytanych wierszy Heleny Bechlerowej W kopalni soli i Doroty Gellner W kopalni soli.

 9. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: grota, posąg, prastary oraz wyrażenia lampka olejna.

 10. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza Wiery Badalskiej Ballada o królu Piecuchu. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: ballada, niebożę, paź.

 11. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Z czego są zrobione nasze ubrania?. Odczytanie informacji na temat tkanin naturalnych i sztucznych. Poznawanie pochodzenia tkanin.

 12. Ułożenie wyrazu z rozsypanki literowej. Bawimy się z Noni - wysłuchanie legendy Marii Konopnickiej Jak to ze lnem było. Rozmowa kierowana pytaniami na podstawie komiksu i wysłuchanego tekstu. Układanie wypowiedzi w formie zdań. Stopniowanie przysłówków.

 13. Wysłuchanie baśni Hansa Christiana Andersena Dziewczynka z zapałkami.

Zad domowe

zad 3 str 65

zad 4 str 67

zad 1 str 68

zad 3 str 75


12.11.2022

 1. Ala i 11 Listopada - film edukacyjny dla dzieci.

 2. Karty pracy związane z obchodami 11 Listopada.

 3. Co to znaczy być Patriota? - karty pracy plus pogadanka.

 4. Wspólny Hymn - aula.

 5. Symbole Narodowe - karta pracy.

 6. Flaga Polski- praca plastyczna.

 7. Godło Polski - praca plastyczna.


29.10.2022

 1. Oglądanie audiobooka lektury pt. O psie który jeździł koleją.

 2. Karty pracy dotyczące lektury.

 3. Co to jest Dzień Wszystkich Świętych - pogadanka.

 4. Zwyczaje obchodów Wszystkich Świętych w różnych krajach.

 5. Karty pracy związane z obchodami Wszystkich Świętych

 6. Praca plastyczna jesienne drzewo.

 7. Akademia Pana Kleksa - oglądanie filmu.

Zadania domowe

Zad.2 str70

Zad5 i 6 str 71

Zad 1 str 72

Zad.2 str 73

Zad.2 str 79


22.10.2022

Obchody Święta Patrona Szkoły i wręczenie szkole sztandaru oraz pasowanie na ucznia.


1.10.2022

 1. Powtórzenie wiadomości o czasownikach.

 2. Odmiana czasowników przez osoby, liczby i czasy.

 3. Rozpoznawanie i podkreślanie czasowników.

 4. Dopisywanie w odpowiednich miejscach form czasownika ratować.

 5. Skreślanie wyrazów, które nie są czasownikami.

 6. Łączenie czasowników z odpowiednim czasem.

 7. Układanie i zapisywanie zdania z wybranym czasownikiem.

 8. Wyjaśnienie pojęcia budżet domowy.

 9. Wykonanie mapy skojarzeń "Budżet domowy".

 10. Wypowiedzi na temat oszczędzania i sposobów gospodarowania pieniędzmi na podstawie wysłuchanego tekstu Znikające pieniądze z cyklu "Listy od Hani i Henia".

 11. Układanie i zapisywanie pytań.

 12. Wskazywanie najważniejszych wydatków rodziny.

 13. Wypowiedzi U. na temat postępowania bohatera opowiadania Ireny Landau Rachunek.

 14. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: froterować, sukno.

 15. Piszemy poprawnie - pisownia u w zakończeniach: -unek, -unka, -uszek, -uszka, -utki, -uś, -unia, -uch.

 16. Piszemy poprawnie - utrwalenie pisowni u na początku i na końcu wyrazów.

 17. Ćwiczenia dodatkowe.

 18. Próba generalna.


24.09.2022

 1. Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu opowiadania Elizy Piotrowskiej Żółte kółka. Mam na imię Inna

 2. Rozmowa na temat bohaterki opowiadania.

 3. Wyszukiwanie i odczytywanie odpowiednich fragmentów tekstu świadczących o tym, czym różniła się Inna od pozostałych dzieci.

 4. Próba odpowiedzi na pytanie: "Czym różnimy się od innych?

 5. Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Marcina Pałasza Sposób na Elfa..

 6. Opowiadanie o pierwszym spotkaniu Elfa ze swoim nowym właścicielem.

 7. Jesień dla dzieci - animacja filmowa.

 8. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat nadejścia jesieni na podstawie poznanej animacji, własnych doświadczeń i obserwacji.

 9. Praca plastyczna fryzura Pani jesień.

 10. Próba piosenki.

Zad. domowe

zad.1 str 32

zad 7 str 35

zad 1 i 3 str 36


10.09.2022

 1. Wysłuchanie tekstu Jaki jestem? z cyklu "Listy od Hani i Henia".

 2. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu charakter.

 3. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat własnych zalet i wad.

 4. Głośne czytanie wiersza Igora Sikiryckiego Zoologiczny talent z uwzględnieniem właściwej intonacji i interpunkcji.

 5. Piszemy poprawnie - utrwalenie pisowni wyrazów z ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.

 6. Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu Magda opowiada o sobie z książki Krystyny Kleniewskiej-Kowaliszyn Magda, Paweł i Ty.

 7. Wypowiedzi U. na temat przeczytanego tekstu.

 8. Opisywanie wyglądu dziewczynki oraz cech jej charakteru.

 9. Rysowanie z pamięci kredkami portretu dziecka a także całej rodziny z uwzględnieniem szczegółów w wyglądzie.

 10. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wyglądu ludzi, koloru skóry, oczu i włosów na podstawie przeczytanego tekstu Dlaczego się różnimy?, ilustracji i własnych doświadczeń.

 11. Tropimy gramatykę - utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.

 12. Rodzaje rzeczowników.

 13. Ćwiczenia grafomotoryczne,

Zad. domowe

zad.1 str 26

zad 4,5,6 str 27

zad 1 str 28

zad 3 str 29

zad 4,5 str 31


03.09.2022

 1. Swobodne wypowiedzi U. na temat map ukierunkowane pytaniami N. na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń.

 2. Mapa fizyczna Polski.

 3. Legenda mapy.

 4. Praktyczne określanie kierunków świata.

 5. Wyznaczanie kierunków świata za pomocą Słońca i obserwacji przyrody.

 6. Orientacja w przestrzeni.

 7. Kierunki główne i pośrednie.

 8. Odczytywanie informacji z mapy.

 9. Ustalenie prawdziwego celu zachowania Kacpra - bohatera opowiadania Grzegorza Kasdepkego.

 10. Piszemy poprawnie - ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó wymiennym.

 11. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wojciecha Kalwata II wojna światowa.

 12. Gromadzenie wiadomości na temat wybuchu i przebiegu II wojny światowej.

 13. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: okupacja, sojusznik, okupant, front.

 14. Opowiadanie o życiu bohaterki w trakcie wojny na podstawie wysłuchanego opowiadania Joanny Papuzińskiej Asiunia.

 15. Bawimy się z Noni - wysłuchanie legendy Marty Berowskiej O śpiących rycerzach w Tatrach.

 16. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.

Zad.domowe

zad.2,3 str 8

zad 2,3 str 12

zad 6,7 str 13


27.08.2022

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły.

 2. Zebranie z rodzicami.

 3. Zajęcia integracyjne i zapoznawcze z dziećmi.