Klasa 3a

14.11.2020

Święto Niepodległości. Opisywanie rzeczy i osób(jakie elementy powinien zawierać opis osoby, przedmiotu). Na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy opisuje się wygląd człowieka? Rzeczowniki- liczba pojedyncza, liczba mnoga, rodzaj męski, żeński i nijaki.

Praca domowa

Ćwiczenie 1 strona 32 -karty ćwiczeń

Naucz się czytać -Szczur i gbur-strona 45 podręcznik.


24.10.2020

Nazywanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego na podstawie ilustracji i tekstu W wysokich górach. Tatrzański Park Narodowy. Wyszukiwanie w tekście W. Mikołuszko Góry w Polsce informacji na temat powstawania gór. Opisywanie cech charakterystycznych gór w Polsce. Rozwiązywanie krzyżówki,uzupełnianie zdania hasłem. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem. Pisownia nazw gór wielką literą. Znaki spotykane na górskich szlakach. Zapisywanie wyrazów z podziałem na sylaby. Zwierzęta i rośliny żyjące na terenach górskich. Wypowiedzi uczniów na temat warunków życia, kultury i tradycji mieszkańców Podhala na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku. Opis stroju góralskiego. Gwara góralska. Nazywanie i podpisywanie elementów kultury góralskiej. Uzupełnianie tekstu rzeczownikami w odpowiedniej formie gramatycznej. Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym. Poznanie postaci wybitnej polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz. Wysłuchanie czytanej przez nauczyciela legendy M. Berowskiej O śpiących rycerzach w Tatrach. Czytanie ze zrozumieniem komiksu opowiadającego historię o śpiących rycerzach. Wymienianie bohaterów lektury. Określanie miejsca wydarzeń. Opowiadanie przygody Jędrusia. Uzupełnianie metryczki lektury. Poznanie cech legendy. Ustalanie kolejności zdarzeń w legendzie. Wyszukiwanie czasowników w zdaniach.

Praca domowa

Opisz swoją ulubioną zabawkę(strona 32 podręcznik).Naucz się czytać -Zoologiczny talent. Dokończ przepisywać tekst o rycerzu.

Karty ćwiczeń strona 26 ćwiczenie 2,3

Strona 27 ćwiczenie 4,5,6.17.10.2020

Redagowanie odpowiedzi na zaszyfrowane pytanie. Porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej. Uzupełnianie kwadratów odpowiednimi samogłoskami i odczytywanie powstałych wyrazów. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. Wysłuchanie Wiersza na pocieszenie N. Usenko. Wypowiedzi na temat uczuć towarzyszących uczniom po powrocie z wakacji. Czytanie wiersza z odpowiednią intonacją. Czytanie ze zrozumieniem. Przepisywanie wybranych fragmentów wiersza i wyjaśnianie ich znaczenia. Dzielenie wyrazów na głoski, litery, sylaby. Opisywanie wakacji wybranymi przymiotnikami. Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat map na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń. Mapa fizyczna Polski. Legenda mapy. Praktyczne określanie kierunków świata. Układanie i zapisywanie wyrazów rozpoczynających się podaną sylabą. Uzupełnianie zdań skrótami.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-Góry w Polsce-podręcznik strona 22

Przepisz wyrazy z podręcznika strona 13- ó wymienne na o,e,a

Karty ćwiczeń strona 17 -ćwiczenie 5,6,7

Ćwiczenie 2 strona 1826.09.2020

Układa­nie nazw symboli narodowych z rozsypanek literowych. Czytanie ze zrozumie­niem. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw i narodowości. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk. Zapoznanie się z definicją legendy. Przypomnienie wiadomości o czasowniku ,rzeczowniku, przymiotniku. Rozwiązanie rebusu i zapisanie hasła. Czytanie ze zrozumieniem zdań i wskazywanie ich właściwego zakończe­nia. Samodzielne układanie i zapisywanie zdań na temat przygotowanej niespo­dzianki. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Wskazywa­nie rzeczowników i czasowników w zdaniach. Redagowanie i zapisywanie pytań do zapisanych zdań.

Praca domowa

Proszę nauczyć się czytać-O ludziku podróżniku-podręcznik klasa 2 część 5 strona 44.

Karty cwiczeń strona 58 ćwiczenie 1,2,3 strona 59 ćwiczenie 3

Strona 60 ćwiczenie 1,2 strona 61 ćwiczenie 5

Dla chętnych strona 62,63,64,65

Na następne zajęcia przynosimy część 1 klasa 3-podręcznik ,karty ćwiczeń.