Klasa 3a

23.04.2022

Temat: Powtórzenie wiadomości o czasach i liczbach czasownika.

Wspólne wykonanie pracy na święto Konstytucji 3 Maja.

"Doktor Dolittle i jego zwierzęta". Poznanie przygód doktora i jego przyjaciół.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.


02.04.2022

Temat: "Zaginione pory roku". Tropiciele wiedzy. Warsztaty wielkanocne. Wykonanie kurczaka z wytłaczanki po jajkach. Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. Poczęstunek wielkanocny przygotowany przez rodziców.


26.03.2022

J. polski

Temat 1: Powtórzenie czasów: czas terażniejszy, przeszły, przyszły (konigacja czasownika)

Temat 2 i 3: Oglądanie filmu pt. Czerwone krzeszło

Temat 4: Projekt: Oszczędzam - nie jestem sam!

Temat 5: Analiza wiersza Pobudka Natalii Usenko, szukanie wiosny.

Temat 6: Na Warmii i Mazurach - poznawanie regionu.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia cz. 4 (nowe) strona 4, ćw. 5.


05.02.2022

Powtórzenie wiadomości o samogłoskach i spółgłoskach. Zabawa "Głuchy telefon"

Zwycięstwo dobra nad złem. Wspólne oglądanie bajki "Kopciuszek".

Prace plastyczne - wykonanie masek karnawałowych.

Polskie dwuznaki. Wyszukiwanie w podręczniku wyrazów zawierających dwuznaki: sz,cz,dz,rz,ch,dź, dź. Zasady pisowni wyrazów z ch,h,rz,ż.


22.01.2022

Temat: Najpiękniejsze chwile z dziadkami. Fragment opowiadania "Moja babcia" Haliny Ostaszwskiej. i słuchowisko radiowe pt. "Dziadek i niedźwiadek" według Łukasza Wierzbickiego. Opowiadanie, w jaki sposób niedźwiadek dostał się do kompanii? Jaką funkcję Wojtek pełnił w wojsku. Opowiadamy o swoich babciach i dziadkach. Powtórzenie wiadomości o czasowniku. Tworzenie bezokoliczników od czasowników w czasie przeszłym.

"Skąd się bierze śnieg"? Natalii Usenko. Powtórzenie zasad ortograficznych. Pisownia wyrazów z "Ch" wymiennym na sz.

Kamuflaż i udawanie. "Szelmostwa lisa Witalisa. - Jan Brzechwa - fragment. . Wybieranie nazw cech lisa oraz innych zwierząt. Co to są wady a co to zalety.

Praca w domu:

karty ćwiczeń nr 3

s. 15 zadanie 9

s. 16 zadanie 1


15.01.2022

Temat: Tropimy ortografię. Rz - powtórzenie zasad ortograficznych.

"Węglowa rodzinka" Marii Terlikowskiej. Jak wydobywa się węgiel. Rodzaje węgla: torf, brunatny i kamienny. Z czego powstał węgiel. "W kopalni soli" Helena Bechlerowa,

"W kopalni soli" Dorota Gellner. Jak powstała sól? Dlaczego kopalnia soli w Wieliczce jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce?

"Tytus geologiem" - fragment komiksu. Praca plastyczna - laurka dla babci i dziadka.

Praca domowa

karty ćwiczeń nr 2 zad. 5 s47


08.01.2022

Temat: Nasze opowieści.

  • Trening kreatywności z grą "Kości opowieści" - rzucanie kostką w parach i indywidualnie i zapisywanie zdań z wylosowanym słowem. W zależności od wybranego poziomu trudności uczniowie zapisują pojedyncze zdania lub łączą je w spójną historię.

Temat: Jak powstaje opis?

  • Opowiadanie przez uczniów o swoich pupilach.

  • Zapisanie na tablicy elementów, jakie powinien zawierać opis zwierzęcia. Wypisanie na tablicy zwrotów potrzebnych do stworzenia opisu.

  • Samodzielna próba stworzenia opisu wylosowanego zwierzęcia.

Temat: O dwunastu miesiącach.

  • Wysłuchanie fragmentu baśni zawartego w Podręczniku 3 (s. 5-10) w uproszczonej językowo wersji, rozmowa na temat treści.

  • Przypomnienie nazw miesięcy.

  • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.1, 3, 4 s.8-9, zad.8 s.11.

  • Oglądanie animacji "O dwunastu miesiącach". Porównanie treści obu wersji baśni. Z czego wynikają różnice między wersją pisaną a ekranizacją? - dyskusja.

Praca domowa:

  • Napisz w zeszycie krótki opis swojego (lub znanego Ci) zwierzęcia. Pamiętaj o elementach jakie powinien zawierać opis (co opisuję? jak wygląda? jak się zachowuje? co o nim sądzę?). Skorzystaj z otrzymanej karty pracy lub Podręcznika 1, s.49.

  • Zadania dodatkowe: Karty ćwiczeń 3, zad.6, 7 s.84.


11.12.2021

Rozmowa na temat narządu słuchu. Jak można chronić uszy przed zbyt dużym hałasem.

Jak słyszą zwierzęta. Jak słyszy sowa a jak płetwal błękitny.

Aparaty słuchowe wzmacniające słuch - "Niesamowity Wiktor" - Listy od Hani i Henia.

Kto wynalazł telefon? - postać Alexandra Graham Bella.

Gry planszowe.

Głośne czytanie lektury "Karolcia" Marii Kriiger.

Świąteczny poczęstunek.

Opowieść wigilijna - projekcja bajki o Narodzeniu Pana Jezusa.

Wręczenie świątecznych upominków.


27.11.2021

Opowiadanie z cyklu "Będziemy pamiętać" . "Czy umiesz gwizdać Joanno.

Pisownia "rz"po spółgłoskach. Poznajemy etapy z życia człowieka - od okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa do okresu starości. "Przeprowadzka" - Listy od Hani i Henia. Tropimy gramatykę - stopniowanie przymiotnika. .

Poznajemy sąsiadów Polski. "Polska wśród sąsiadów - wczoraj i dziś.

Jak wygląda Święto Niepodległości w Polsce. Wiersz Marcina Przewoźniaka "Święto Niepodległości". W jaki sposób zaborcy chcieli pozbawić Polaków ich narodowości. "Strajk dzieci we Wrześni".

Głośne czytanie lektury "Karolcia" Marii Kriiger.


13.11.2021

Głośne czytanie lektury "Karolcia" Marii Kriiger.

Udział w biegu dla Niepodległej oraz w historycznym torze przeszkód. Wręczenie medali okolicznościowych. Obejrzenie wystawy "Jarmark Niepodległości"

Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Udział w rodzinnym pikniku.


30.10.2021

"Nauka w Akademii" fragment książki "Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa. Krzyżówka - diagram. "Jak liście opadają z drzew?" Wojciech Mikołuszko. Dlaczego liście drzew mają jesienią intensywny kolor? "Jesień u fryzjera" Danuta Gellnerowa. Opis jesieni na podstawie wiersza. "Kajtkowe przygody" Maria Konopnicka. Zapoznanie się z przygodami bociana Kajtka. Rozmowa na temat ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów. Gdzie możemy poszukać na ten temat informacji.Kotyliony na Dzień Niepodległości w wykonaniu uczniów. "Dawniej i dziś na wsi" Jak wyglądały i wyglądają prace polowe na wsi. Zapoznanie się z narzędziami i maszynami używanymi na wsi dawniej i dziś


23.10.2021

"Żółte kółka. Mam na imię Ina" - Eliza Piotrowska . Rozmowa o tolerancji. Przypomnienie wiadomości o częściach mowy poznanych w drugiej klasie:o rzeczowniku i o czasowniku.

"Sposób na Elfa" - Marcina Pałasza. Pisownia imion i nazwisk wielkimi literami. "Znikające pieniądze" - Listy od Hani i Henia. Rozmowy na temat oszczędności. Poznajemy nową część mowy - przymiotnik. "Rozrzutny wróbel" - Jan Brzechwa. "Rachunek" Irena Landau . Rozmowa na temat obowiązków w domu. Rozmowa na temat netykiety . "Jak się nie zaplątać"


25.09.2021

Pamiątka z wakacji "Kamyk" Emilii Waśniowskiej. Opis przedmiotu. Elementy, które powinien zawierać opis przedmiotu. "Zoologiczny talent" Igor Sikirycki. Porównanie cech charakteru bohatera do zwierząt. Moje cechy charakteru. Pisownia "ó" w zakończeniach - ów, -ówka, -ówna. "Magda opowiada o sobie" Krystyna Kleniewska-Kowaliszyn. Jesienne kwiaty z liści jesiennych - praca dzieci.


18.09.2021

Sytuacja małych dzieci w czasie II wojny światowej na podstawie opowiadania Joanny Papuzińskiej "Asiunia" Góry w Polsce. Nazwy gór i ich charakterystyka. Jakich zasad należy przestrzegać, aby wyprawa w góry była bezpieczna. Elementy kultury Podhala. Poznanie legendy "O śpiących rycerzach w Tatrach" - Marta Berowska. Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym.

Kwiaty dla Niepodległej - prace plastyczne uczniów.

Praca domowa.

zadanie 2 s.18

zadanie 5 s. 21


28.08.2021

Co się ciekawego wydarzyło, hobby itp. Miesiące, pory roku, dni tygodnia. O II wojnie światowej. Czytanka. Głośne czytanie. Rozwiązywanie ćwiczeń do strony 12. Głuchy telefon - zabawa.


21.08.2021

Rundka zapoznawcza, trochę o sobie, skąd pochodzę, gdzie się urodziłem, dlaczego chodzę do polskiej szkoły?

Zapoznanie się z materiałem w książce ćwiczeń. Rozwiązywanie ćwiczeń ze strony 1.

Przypomnienie wiadomości o alfabecie, samogłoskach i sylabizowaniu.

Rysunek z wakacji.