Klasa 3b

13.11.2021

 • Co świętujemy 11 listopada? - dyskusja, odwołanie się do wiedzy dzieci.

 • Polskie symbole narodowe - przypomnienie informacji.

 • Z czym kojarzy mi się Polska? - malowanie mapy polski w kolory flagi, wypisywanie skojarzeń z Polską.

 • Bieg niepodległości - bieg/marsz na 1918 m.

 • Quiz historyczny - sprawdź swoją wiedzę o Polsce.

 • Jarmark niepodległości - oglądanie kolekcji monet.

 • Udział w apelu szkolnym.


30.10.2021

Temat: Rodzinne wspomnienia.

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 2 (s. 3-5) - rozmowa na temat treści, na temat bliskich zmarłych.

 • 1 listopada na świecie - oglądanie filmu pokazujące w jaki sposób obchodzony jest ten dzień w różnych miejscach, szukanie podobieństw i różnic.

 • Jak zapisujemy nazwy członków rodziny? - notatka w zeszycie, zwrócenie uwagi na trudności ortograficzne, zmiękczenie (np. babcia, ciocia).

Temat: Rz po spółgłoskach i rz wymienne na r - przypomnienie wiadomości.

 • Analiza wyrazów w Podręczniku 2 (s.7 i 19).

 • Szukanie własnych przykładów słów pasujących do list.

 • Wykonanie zadań w Kartach Ćwiczeń 2:

  • zad.3, 4 s.7

  • zad.4, 5, 6 s.19

Temat: Kronika klasowa.

 • Samodzielne czytanie tekstów w Podręczniku 2 (s.10-11) - omówienie treści i elementów jakie zawierają wpisy do kroniki klasowej.

 • Szukanie przykładów wydarzeń ze swojej szkoły, które można opisać w kronice klasowej (np. wycieczka do VilVite, wyprawa na Fløyen).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2 - zad.1 s.8

Temat: Polska wśród sąsiadów - wczoraj i dziś.

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - przypomnienie wiadomości, wysłuchanie tekstu z Podręcznika 2 (s.20-21), porównanie map z różnych lat.

 • Mazurek Dąbrowskiego - uzupełnij luki, karta pracy.

Temat: Co pamiętam o ó i u?

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 2 (zad.2 s.29).

Praca domowa:

 • Priorytet: Opisz w zeszycie interesujące wydarzenie, które można by opisać w kronice klasowej lub rodzinnej. Pamiętaj o najważniejszych elementach tej formy (data, tytuł notatki, krótki opis wydarzeń) - podpowiedź w Podręczniku 2, s.10-11.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.2 s.24

  • zad.4,5 s.25


23.10.2021

Temat: U w zakończeniach czasowników.

 • Czytanie tekstu "Jesień u fryzjera" (Podręcznik s.88-89) - rozmowa na temat oznak jesieni, kolorów dominujących w krajobrazie.

 • Odczytanie przykładowych czasowników zakończonych na -uje (Podręcznik s.89) i wymyślanie własnych przykładów.

 • Co robi Lena? - odgadywanie czasowników pokazywanych przez "lalkę".

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń - zad.4, 5, 6 s.71

Temat: Przepis kulinarny.

 • Jakie elementy zawiera przepis kulinarny? - analiza przepisów w Podręczniku (s.94 i 96).

 • Wspólne wypisanie czasowników w trybie rozkazującym, które mogą przydać się do stworzenia własnego przepisu (np. dodaj, weź, użyj, zrób, rozbij, wyciśnij, pokrój, wsyp, wymieszaj itd.).

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń - zad.2 s.79

Temat: Ó i u - podsumowanie wiadomości.

 • Przypomnienie poznanych zasad ortograficznych dotyczących "u" - Podręcznik s.112-113.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń - zad. 1, 2 s.92

 • Wykonanie zadań na kartach pracy:

  • Przepis na ogórki - podkreśl wszystkie czasowniki w trybie rozkazującym, wypisz wyrazy z ó.

  • Czasowniki w różnych osobach - gotuję / gotujesz / gotuje / gotują / gotuj!

Praca domowa:

 • Priorytet: napisz na otrzymanej kartce z przepiśnika przepis na wybraną potrawę. Pamiętaj o trybie rozkazującym czasownika. (Przykład w Podręczniku s.94)

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń - zad.13, 14 s.104

 • ZAD. DODATKOWE - Z otrzymanych kart pracy wykonaj "Sklernotki" dot. ó i u:

  • Otrzymane kartki naklej na grubsze kartki z bloku technicznego.

  • Wytnij wszystkie elementy.

  • Zrób małe dziurki w wyznaczonych miejscach.

  • Nawlecz Sklernotki na sznurek / spinacz.


25.09.2021

Temat: Rachunek.

 • Czytanie tekstu "Rachunek" z Podręcznika (s.66-69), rozmowa na temat treści, obowiązków domowych dzieci.

 • Zasada ortograficzna: u w zakończeniach -unek, -unka, -uszek, -uszka, -utki, -uś, -unia, -uch (Podręcznik s.69)

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.3, 4 s.57

Temat: U na początku i na końcu wyrazu.

 • Wspólne czytanie i analiza wiersza z Podręcznika (s.76-77). Dyskusja na temat zasad korzystania z Internetu.

 • Zapisanie w zeszycie wyrazów rozpoczynających się i kończących na u.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.4, 6, 7 s.61

Temat: Nauka w Akademii.

 • Wysłuchanie fragmentu tekstu z książki pt. "Akademia Pana Kleksa" (Podręcznik s.84-85) rozmowa i odpowiedź na pytania dotyczące treści utworu. Omówienie pojęć typu: fantazja, pismo supełkowe i alfabet Braille'a.

 • Ćwiczymy kreatywne myślenie - praca w grupach.

Praca domowa:

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń: zad. 14 i 16 s.104-105


18.09.2021

Temat: Ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.

 • Przypomnienie dotychczas poznanych zasad dotyczących ó, wyrazów z ó niewymiennym.

 • Zapoznanie z zasadą dotyczącą pisowni ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna. Czytanie wyrazów w Podręczniku 1 s.36.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1 (zad.4-6 s.27).

 • Ó - podsumowanie wiadomości - Podręcznik 1 s.57 i s.140.

Temat: Jaki/jaka jestem?

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 1 (s.38). Rozmowa na temat treści.

 • Dyskusja na temat naszych wad i zalet, które cechy mogą być zarówno zaletą jak i wadą?

 • Opis osoby - czytanie przez uczniów tekstu w Podręczniku s.37. Jakie elementy powinien zawierać opis osoby?

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 1 (zad.3 s.29).

Temat: 15 września - Dzień kropki, międzynarodowe święto kreatywności, odwagi i zabawy.

 • Dzień kropki - skąd się wziął? Wspólne oglądanie animacji https://youtu.be/rETI9cQxNgQ , rozmowa na temat treści.

 • Czym jest kreatywność i w jakich sytuacjach wykorzystujemy ją na co dzień?

 • Ćwiczymy kreatywność i rozwijamy język - zabawy w kole:

  • Wymyślcie jak najwięcej: rzeczy potrzebnych do zrobienia ciasta / rzeczy potrzebnych podczas wyprawy w góry / rzeczy których człowiek może mieć za dużo.

  • Dokończ wiersz o kotkach jak największą ilością przymiotników.

  • Jak wyglądałby świat gdyby rośliny potrafiły mówić?

  • Ułóż prostą definicję, żeby wyjaśnić przybyszom z kosmosu co to jest książka / but / świeczka.

 • Nasze kropki - tworzenie wspólnego plakatu z "kropek" ozdobionych przez dzieci (do dokończenia w domu).

Zadanie domowe:

 • Dokończ ozdabiać swoją "kropkę".

 • Na kartce w kółka (otrzymanej od p.Moniki) zaprojektuj swoje logo/znak rozpoznawczy. (DLA CHĘTNYCH)

 • Wzorując się na tekście z Podręcznika 1 (s.37) i korzystając z Kart ćwiczeń (s.29) opisz w zeszycie swojego przyjaciela / przyjaciółkę / kuzyna / kuzynkę.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.1 s.46

  • zad.5 s.47

 • Dla chętnych: zad.2 s.46, zad.4 s.47


28.08.2021

Temat: Ó wymienne - przypomnienie zasady ortograficznej.

 • Zapisanie zasady w zeszycie i dopisanie przykładów wybranych przez dzieci.

Temat: Ó niewymienne.

 • Zapoznanie z wyrazami z ó niewymiennym (Podręcznik 1 s.27).

 • Wymyślanie śmiesznych historyjek z wykorzystaniem słów z ó niewymiennym.

 • Zapisanie tematu i wybranych zdań z wyrazami z ó w zeszycie.

 • "W drogę!" - karta pracy, zaznaczanie wyrazów z ó wymiennym, odczytanie zasady ortograficznej.

Temat: Polskie góry.

 • Mapa fizyczna Polski - góry niziny, morze, największe miasta, kierunki świata - prezentacja na podstawie Podręcznika (s.8-9).

 • Góry w Polsce - położenie, roślinność, zwierzęta, różne rodzaje skał - rozmowa na podstawie informacji w Podręczniku (s.18-23).

 • Na Podhalu - zapoznanie z kulturą mieszkańców Podhala - oglądanie nagrania z konkursu tańca i koncertu zespołu "Śląsk" ( https://youtu.be/bbJEuZdVB3Y ).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1 (zad.1 s.8, zad.1 s.16, zad.1 s.18).

 • Legenda o śpiących rycerzach pod Giewontem - słuchowisko, omówienie treści, oglądanie zdjęć polskich gór.

Temat: 1 września - początek II wojny światowej.

 • Wysłuchanie fragmentu książki "Asiunia" (Podręcznik 1 s.16-17) - rozmowa na temat treści, przeżyć dzieci związanych z tekstem, zbliżającej się rocznicy wybuchu wojny.

 • Zachęcenie do poznania wojennych historii dziadków/pradziadków.

Praca domowa:

 • Ułóż i zapisz w zeszycie 3-4 zdania lub krótką historyjkę używając możliwie najwięcej wyrazów z ó. Możesz skorzystać z wyrazów z karty pracy "W drogę!", wyrazów w Podręczniku 1 s.13 i 27.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 1:

 • zad.6 s.1

 • zad.4 i 6 s.19

 • zad.4 s.101

 • zad.6 s.102


21.08.2021

Temat: Moje wakacje.

 • Opowieści dzieci na temat wakacji na temat wybranych zdjęć. Zwrócenie uwagi na ciekawe regiony Polski - góry, morze i rzeczy typowe dla wybranych miast np. toruńskie pierniki, gdyńskie statki.

 • Dokończenie w zeszycie zdania "Podczas wakacji najbardziej podobało mi się/podobała mi się..."

Temat: Nasza klasa - powakacyjna integracja.

 • Uzupełnianie karty "Wszystko o mnie" (imię, data urodzin, ulubiony kolor, danie, książka, film). Wymiana informacji z kolegami i koleżankami z klasy.

 • Zgadnij kto to? - rozpoznawanie o którym z uczniów opowiada nauczyciel (na podstawie karty "Wszystko o mnie").

 • Wspólne układanie imion uczniów naszej klasy w kolejności alfabetycznej i zapisywanie ich w zeszycie.

Temat: Dni, miesiące, lata.

 • Wysłuchanie piosenek "Znów będą wakacje" i "Niedziela będzie dla nas" i wyodrębnienie z nich przez uczniów kolejnych nazw miesięcy i dni tygodnia.

 • Nazywanie miesięcy zimowych, wiosennych, letnich i jesiennych - analiza kserówki i wklejenie jej do zeszytu.

 • Sposoby zapisywania dat - notatka w zeszycie.

 • Uzupełnij w rzędach brakujące dni tygodnia (np. .................., poniedziałek, ..................).

 • Ponumeruj miesiące w odpowiedniej kolejności i dopisz miesiące do podanych wydarzeń - karta pracy.

Praca domowa:

 • Zapisz w zeszycie nazwy miesięcy (jeden pod drugim) zaczynając od stycznia. Do każdego miesiąca spróbuj dopisać jedno wydarzenie, np.

  1. styczeń Nowy Rok

  2. luty - urodziny taty/Walentynki itd.

Zadania dodatkowe:

 • zad.2 s.4

 • zad.3, 5 s.5

 • zad.2 s.6

 • zad.4 s.7