Klasa 3b

14.11.2020

  1. Lekcja powtórzeniowa,( powtarzamy części mowy, czasownik, rzeczownik, przymiotnik).

  2. Czytanie wiersza z podziałem na role -"Jesień u fryzjera"- Danuty Gellnerowej.

  3. Omówienie lektury na podstawie fragmentu filmu "Dzieci z Bullerbyn".

  4. Utrwalenie wiedzy związanej z tematyką Święta Niepodległości i wykonanie prac plastycznych związanych z tym świętem.

  5. Poznajemy nazwy miesięcy i uczymy się ich kolejności.

  6. Lekcja matematyki:

  • uczymy się nowej metody liczenia - dodawanie pisemne

  • poznajemy znaki rzymskie

  • ćwiczenia praktyczne przy tablicy

Zadanie domowe:

( obowiązkowe)

Wypisać w zeszycie nazwy miesięcy w kolejności, nauczyć się ich na pamięć , zaznaczyć miesiąc swoich urodzić i zaznaczyć miesiące z podziałem na cztery pory roku.

Zadania dodatkowe:

Zad1/ 58 str

Zad1/ 66 str

Zad2/ 70 str


24.10.2020

Lekcja powtórzeniowa. Ćwiczymy części mowy

( czasownik, rzeczownik, przymiotnik). Tropimy gramatykę - str. 42, 55, 62. - podręcznik.


Opisujemy siebie na podstawie fragmentu książki " Magda, Paweł i Ty" - Magda opowiada o sobie, Krystyny Kleniewskiej - Kowaliszyn. Str. 38/39- podręcznik.

Ćwiczenia - str 28 zad. 1.


Pogadanka na temat - "Dlaczego się różnimy?"- dyskusja na temat różnic w wyglądzie ludzi, kolor włosów, skóry czy oczu. Podręcznik str. 40/41


Dyskusja na temat fragmentu opowiadania "Żółte kółka " Mam na imię Inna. - Elizy Piotrowskiej Podręcznik str43/44. Poznajemy chorobę jaką jest zespół Downa .

Ćwiczenia str 32.


Uczymy się oszczędzania. Dyskusja na temat " Co i jak można oszczędzić w domu". - Lekcja przedsiębiorczości .


Na podstawie opowiadania Ireny Landau " Rachunek" , rozważamy jaki problem miał bohater? Jakie czynności bohater chciał wykonać aby zarobić pieniądze ? Str 66/67/68/69 w podręczniku .

Ćwiczenia str. 56 zadanie 1,2.


Zadanie domowe:

Zadanie 3 - str. 29

Zadanie 7 str. 35

Zadanie 4 str. 45

Zadanie 4 str 47

Zadanie 4 str 5317.10.2020

Lekcja powtórzeniowa - części mowy .

Czytanie ze zrozumieniem wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej " Tropiciele z trzeciej klasy".

Nauka oznaczania kierunków na mapie.

Wyznaczamy kierunki świata- za pomocą kompasu , słońca , drzew i mrowiska.

Tematyka wojenna. - II wojna światowa Wojciech Kalwat.

Dyskusja na temat , jak długo trwała, w jaki sposób Polacy walczyli.

Wspólne czytanie oraz dyskusja na temat fragmentu lektury " Asiunia"- Joanny Papuzińskiej.

W związku z 100 rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem - wykonanie prac plastycznych.

Wykonanie ćwiczeń ze strony 8 - zadanie 1.

Zadanie 1,2,3 ze strony 14.

Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą liczydła.

Zadanie domowe:

Dokończyć zdania zapisane w zeszycie .

Dla chętnych - uzupełnienie ćwiczeń do str 15.


26.09.2020

1.Dyskusja na temat minionych wakacji i bezpieczeństwa.

2. Lekcja powtórzeniowa - streszczenie na temat klasy drugiej.

3.Omówienie części mowy ( czasownik, rzeczownik, przymiotnik)

4. Budowanie zdań w oparciu o czasowniki rzeczowniki i przymiotniki. - Ćwiczenia w zeszycie .

5. Omówienie posłuchanki " Ciemne okulary" - - fragment książki ( Afryka Kazika) Łukasza Wierzbickiego.str. 48-49 podręcznika

6. Na podstawie omawianego tekstu , wykonano ćwiczenia i krzyżówkę ze strony 48 karty ćwiczeń oraz zadanie 3. ze strony 49.

Zadanie domowe:

Dzieci zanotowały trzy zdania w zeszycie i mają opisać każdy wyraz częścią mowy. Tak jak robiliśmy to na lekcji. Mają także trzy zadania matematyczne . To jest zadanie domowe - obowiązkowe.

Proszę pracować z dziećmi rozwiązując zadania w części 5 klasy 2. Zakres zadań - dowolny. W miarę możliwości.

Na zajęcia 17.10.2020 - przynosimy :

Blok rysunkowy, kredki, mazaki itp... tematyka (wakacje nad morzem, Bałtyk)

Komplet książek klasa 3 część 1

Liczydło.

Zeszyt w linie i kratkę - obowiązkowo na każde zajęcia.12.09.2020

Spotkanie z rodzicami i dziećmi.

Wręczenie nagród, świadectw oraz podręczników.


05.09.2020

Podręcznik i karty ćwiczeń część 5.

1. Przeczytaj fragment legendy O Piaście

Kołodzieju i tajemniczych wędrówkach.

Str 6 w podręczniku.

Oraz posłuchaj tej legendy:

https://youtu.be/cNT25qNJLC4

I uzupełnij kartę ćwiczeń str 6 i 7.

2. W podręczniku na stronie 10 i 11

Umieszczone są krajobrazy.

Przyjrzyj się , przeczytaj o nich i pomyśl

Gdzie byś pojechał/ ła na wycieczkę rowerową ?

Odpowiedź zanotuj w karcie ćwiczeń str.11

Zadanie 5.

Możesz dodatkowo namalować swój

Ulubiony krajobraz.

3. Przeczytaj tekst o Igrzyskach

Olimpijskich str.18 i 19 w podręczniku.

Oraz wykonaj zadania w karcie ćwiczeń,

Str. 20 i 21.