Klasa 3b

7.05.2022

 • Aktywne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja - zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, malowanie twarzy.

 • Polska jaką znamy - kończymy pracę nad plakatem klasowym.

 • Temat: Państwa, miasta - o dużej literze.

  • Warszawa - stolica Polski - rozmowa o miejscach odwiedzonych przez dzieci, innych ważnych zabytkach, oglądanie ilustracji w Podręczniku 5.

  • Wyszukiwanie na mapie Polski nazw z ó/u, rz/ż, ch/h i zapisanie ich w tabeli.

  • Duża litera w imionach, nazwiskach, nazwach państw i ich mieszkańców, nazwach miast - przypomnienie zasad.

  • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 5: zad.6, 7 s.39, zad.27 s.85.

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

  • Przypomnienie informacji o znaczeniu tego dnia, porównanie z norweskimi obchodami 17. Maja.

  • Symbole narodowe - przypomnienie informacji.

  • Wspólne świętowanie.


23.04.2022

Temat: Dzień z lekturą "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych"

 • Zabawa integracyjna - przedstawianie się nowemu nauczycielowi przez podanie imienia i rzeczy, którą się lubi. Słuchanie, zapamiętywanie i powtarzanie odpowiedzi innych.

 • Dyskusja w kole o lekturze "Przygody 10 skarpetek" - ogólne wrażenia, co dzieciom się podobało/ nie podobało i dlaczego, ulubiona przygoda.

 • Wysłuchanie fragmentów audiobooka.

 • Zapisanie metryczki książki w zeszycie.

 • Karta pracy: Test znajomości lektury - wspólne rozwiązywanie.

 • Jaka może być skarpetka? Na środku strony w zeszycie dzieci zapisują słowo SKARPETKA i dopisują możliwe przymiotniki.

 • Karta pracy: Dopasuj skarpetkę do przygody. Wyszukiwanie informacji w książce, wycinanie i przyklejanie skarpetek.

 • Karta pracy: Skarpetka ortograficzna. Wpisywanie u/ó, ch/h, rz/ż i kolorowanie skarpetki zgodnie z instrukcją.

 • Zadanie w grupach: Do czego można wykorzystać pojedynczą skarpetkę? - myślenie kreatywne.

 • Plakat klasowy - przygotowania do obchodów 3 Maja.

 • Karta pracy: Krzyżówka garderoba - rozwijanie słownictwa związanego z ubraniami.

 • Karta pracy: Polowanie na słowa - dzieci wyszukują przedmiotów w kształcie prostokąta/kwadratu, koła/owalu, trójkąta i zapisują w odpowiednim miejscu w tabeli.

Zadanie domowe:

 • Kto to jest polityk? - odpowiedz na pytanie na karcie pracy Test znajomości lektury.

 • Praca w ramach przygotowań klasowego plakatu na obchody 3 Maja (dla dzieci, które nie były obecne na zajęciach): dzieci składają białe kartki A4 2x tak żeby powstały 4 równe części. W każdej części dzieci rysują coś, co kojarzy im się z Polską (to może być coś co lubią do jedzenia, albo osoby które im się kojarzą, miejsca, miasta albo ich symbole o których rozmawialiśmy na zajęciach, zwierzęta itd.).

Przynieś zeszyt, Karty ćwiczeń 4.


02.04.2022

Temat: Wielkanoc.

 1. Warsztaty wielkanocne - ozdabianie wydmuszek z panią Olgą, kartka wielkanocna.

 2. Zwyczaje i tradycje Wielkanocne - przypomnienie wiadomości, oglądanie filmu na youtube. Rozmowa o tradycjach w naszych domach, zwrócenie uwagi na to, które z nich wywodzą się z Polski, a które są zapożyczone z innych krajów.

 3. Karta pracy - rozwijamy słownictwo związane z Wielkanocą:

  1. dobieranie do obrazków odpowiednich podpisów z ramki,

  2. układanie słów z zad. 1 w kolejności alfabetycznej,

  3. Ja mam - kto ma? - zabawa w kole - utrwalenie słownictwa, zwrócenie uwagi na odmianę (np. Ja mam żonkila, kto ma baranka?, Ja mam baranka, kto ma paschę?).

 4. Życzenia - Wspólne zbudowanie bazy słownictwa na tablicy - dzieci podają przykłady do kogo chciałyby napisać, czego życzyć, jak zakończyć życzenia.

  1. np. Kochana babciu, Kochany dziadku, Kochani dziadkowie, Droga ciociu

  2. z okazji świąt Wielkanocnych życzę Ci / Wam zdrowia, szczęścia itd.

  3. Twój Tomek, Twoja Ania, Tomek z rodziną, Ania i Julek.

 5. Zapisanie własnych życzeń na podstawie słownictwa na tablicy w Kartach ćwiczeń 4, s.80.

 6. Wielkanocna ortografia - ozdabianie i wycinanie 12 jajek z papieru. Zapisanie na nich wyrazów z rz/ż/ó/u/ch/h (po 2 wyrazy z każdego rodzaju) - słowa można wyszukać np. w Podręczniku, zeszycie. "Wkładanie" pisanki do odpowiedniego koszyka na plakacie. Wspólne sprawdzenie odpowiedzi.

 7. Karta pracy - czytanie ze zrozumieniem, uzupełnianie luk w tekście.

*Zadania dodatkowe: wielkanocne kodowanie, kolorowanka leksykalna.

Praca domowa:

 • Opisz ilustrację - Karty ćwiczeń 4, s.83 (np. Na obrazku widzę dwa koszyki, trzy żółte kurczaczki itd.)

 • Przeczytaj (i przynieś jeśli masz taką możliwość) lekturę "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek".

 • Przynieś: klej, nożyczki.

 • Dla chętnych: Krzyżówka, Przeczytaj i połącz (do druku).


26.03.2022

Temat: Rzeczownik i czasownik - przypomnienie wiadomości.

 • Zawody - zadanie w kole, nauczyciel odczytuje opis zawodu z uczniowie wyszukują odpowiednią nazwę, wyodrębnienie czasowników z opisu.

 • Co robi kucharz? Co robi fryzjer? - dopisywanie czasowników w zeszycie.

Temat: Przymiotniki - przypomnienie wiadomości.

 • Przeciwieństwa - zadanie w kole, szukanie przeciwieństw do przymiotników odczytanych przez nauczyciela.

 • Jaki może być kot? - wypisywanie przymiotników w zeszycie.

Temat: Nie z różnymi częściami mowy.

 • Mowa polska - odczytanie tekstu z Podręcznika 4 (s.6-7). Rozmowa o trudnościach z wymową niektórych polskich wyrazów. Łamańce językowe.

 • Analiza zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy (s.7, 27, 37, 60-61)

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 4: zad.6,7 s.7, zad.4,5 s.22, zad.4,5 s.32.

Temat: Części mowy wokół nas.

 • Zajęcia na dworze - zapisywanie części mowy "znalezionych" na placu zabaw. (Co, kto jest na placu zabaw? - rzeczowniki, Co robią dzieci? - czasowniki, Jaka jest szkoła? - przymiotniki). Porównanie znalezionych słów, poprawienie błędów w zapisie.

Temat: Warmia i Mazury.

 • Najpiękniejsze miejsca Warmii i Mazur - oglądanie filmu na youtube.

 • Z czego słyną te dwa regiony? Co możemy robić w lesie, nad jeziorem? (czasowniki).

 • Samodzielne czytanie informacji w Podręczniku 4, s.22-23.

Praca domowa:

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 4 (dzieci otrzymały je w sobotę):

  • zad. 1,2 s.17

  • zad. 4,5 s.53

Przynieś 1-2 wydmuszki.


12.03.2022

Temat: Piotruś i powietrze.

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 3 (s.66-67) i rozmowa na temat treści.

 • H wymienne na g, z, ż - poznanie zasady i wyjaśnienie znaczenia słów w przykładach.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad. 4, 6 s.53

Temat: Legenda o przerwanym hejnale.

 • Oglądanie animowanej wersji "Legendy o przerwanym hejnale". Rozmowa na temat treści.

 • Wysłuchanie nagrania hejnału, rozmowa o pracy hejnalisty.

 • H po spółgłosce z oraz h niewymienne - poznanie zasad i wyjaśnienie znaczenia słów w przykładach.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.4, 5 s.64

Temat: Z wizytą w Krakowie.

 • Przypomnienie i wskazanie na mapie dotychczas poznanych miejsc w Polsce.

 • Oglądanie filmu i zdjęć z najważniejszymi zabytkami Krakowa, tańcami i strojami krakowskimi.

 • Samodzielne czytanie ciekawostek w Podręczniku 3 (s.82-83).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.1, 2 s.62.

Temat: Ortografia wokół nas!

 • Zajęcia na dworze - wyszukiwanie w otoczeniu i zapisywanie słów z trudnościami ortograficznymi (ó/u, rz/ż, ch/h), uzupełnienie listy nazwami przedmiotów znalezionych w klasie, sprawdzenie poprawności zapisanych słów.

Temat: Tropimy ortografię ch i h.

 • Przypomnienie poznanych zasad.

 • Bingo podwójne - uczniowie sami przygotowują karty do Bingo zapisując na każdej po 16 słów odpowiednio z ch (żółta kartka) lub h (biała kartka). Następnie wyszukują i zaznaczają słowa wylosowane przez nauczyciela.

 • Opowieści krakowskie - Legenda o rycerzach śpiących pod Wawelem.

PRACA DOMOWA:

 • Uzupełnij Kartę pracy otrzymaną na zajęciach (ch i h)
 • Wykonaj grę memory z 2 Kartek otrzymanych na zajęciach - kartki naklej na grubszy karton, potnij na części wzdłuż linii. Zagraj kilka razy z rodzicami/ rodzeństwem.

19.02.2022

Temat: Dzień z Detektywem Pozytywką.

 • Rozmowa na temat wrażeń dzieci po przeczytaniu lektury.

 • Nasze ulubione zagadki z książki o detektywie.

 • Metryczka książki - zapis w zeszycie.

 • Torba detektywa Pozytywki - oglądamy przedmioty z torby detektywa - rozszerzanie słownictwa, zapis w zeszycie.

 • Test znajomości lektury - praca w grupach.

 • Rozwiązywanie zagadek wzorowanych na tych zawartych w książce - szukanie kreatywnych rozwiązań.

 • Czyj to zwierzak? Czyja to czapka? - zagadki logiczne wymagające czytania ze zrozumieniem.

 • Krzyżówka z detektywem Pozytywką.

Temat: Karnawał 2022.

 • Jak długo trwa karnawał? Jak wyglądają zabawy karnawałowe? - rozmowa.

 • Przygotowanie klasowego karnawału.

 • Zabawy przy muzyce.

Praca domowa:

Opisz krótko swoją ulubioną zagadkę z książki "Detektyw Pozytywka".


05.02.2022

Temat: Jakie to wszystko ciekawe.

 • Czytanie wiersza "Jakie to wszystko ciekawe" - Podręcznik 3, s.34-35.

 • Rozmowa na temat obserwacji przyrody, dostrzegania odmiennych jej elementów.

 • Przypomnienie dotychczas poznanych zasad pisowni "ch".

 • Ch na końcu wyrazu - wprowadzenie zasady i wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.4, 5 s.31

Temat: Parki narodowe w Polsce.

 • Co to są parki narodowe i jak należy się w nich zachowywać? - oglądanie fragmentów filmów na kanale Polskie Parki Narodowe.

 • Praca z "Atlasem przyrody" - wyszukiwanie na mapie Polski nazw parków przeczytanych przez nauczyciela.

 • Wykonanie zadania na karcie pracy - wyszukiwanie na mapie parków, których loga zostały przedstawione w zadaniu.

Temat: Gatunki chronione w Polsce.

 • Zdalne obserwowanie przyrody - oglądanie fragmentu transmisji z życia żubrów ( https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline ).

 • Ogladanie przykładowych gatunków chronionych w "Atlasie przyrody".

 • Tropimy ortografię ch - podsumowanie informacji (Podręcznik 3 s.64-65), wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.2, 5 s.48-49.

Temat: "Dziadek i niedźwiadek".

 • Wysłuchanie przez uczniów fragmentu książki czytanego przez nauczyciela (Podręcznik s.46-49), rozmowa na temat treści.

 • Szukanie odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące tekstu w internecie, oglądanie materiałów dodatkowych.

 • Co zapamiętałem z tekstu? - wykonanie quizu w Kartach ćwiczeń 3, s.39.

 • Krzyżówka - układanie krzyżówki korzystając z gry Literaki, praca w grupach.

Zadanie domowe:

 • Karty ćwiczeń 3:

  • zad.6, 7 s.31

  • zad.1 s.32 (Dla ułatwienia dzieci mogą zaczynać zdania od "Nie wolno...")

  • zad.1, 4 s.48-49


22.01.2022

Temat: Rz i ż - powtórzenie wiadomości.

 • Przypomnienie zasad pisowni rz i ż.

 • Bingo - dzieci samodzielnie zapisują na kartkach 16 z 20 zapisanych na tablicy słów z rz i ż. Następnie zaznaczają wylosowane słowa tak, aby wykreślić cały rządek.

 • Wyszukanie na tablicy słów z rz i ż.

Temat: Poznajemy miasta Polski - Toruń.

 • Gdzie leży Toruń i co warto w nim zobaczyć? - rozmowa na podstawie informacji posiadanych przez uczniów, zdjęć nauczycielki.

 • Legenda o toruńskich piernikach - oglądanie animacji. Przypomnienie czym jest "legenda", jakie legendy poznaliśmy dotychczas.

 • Ch wymienne na sz - poznanie zasady ortograficznej, wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.9,10 s.15

 • Zadania interaktywne z ch wymiennym na sz.

Temat: Wstrzymał słońce, ruszył ziemię - kilka słów o Mikołaju Koperniku.

 • Kim był Mikołaj Kopernik? - oglądanie zdjęć z domu astronoma, animacji o jego dokonaniach.

 • Ch po spółgłosce s - poznanie zasady ortograficznej, wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.7, 8 s.22.

 • Legenda o Aniele w herbie Torunia - słuchowisko. Oglądanie herbu miasta i porównanie go do herbu Bergen.

Temat: Kłamstwo ma krótkie nogi.

 • Czytanie inscenizacji z podziałem na role - Podręcznik 3, s.24-26.

 • Wyjaśnienie tytułu inscenizacji, dyskusja na temat kłamstwa.

 • Nasze inscenizacje - zadanie w grupach, polegające na pisaniu dialogów między rodzicami a dziećmi w wymyślonych sytuacjach.

Praca domowa:

 • Napisz na kartce prostą rozmowę między kolegami/koleżankami umawiającymi się na weekendowe spotkanie. Pamiętaj aby rozmawiający ustalili czas i miejsce spotkania oraz co będą robić tego dnia. (Może mieć formę jak w inscenizacji - Podręcznik 3, s.24-26.)


15.01.2022

Temat: W kopalni soli.

 • Wysłuchanie wierszy "W kopalni soli" Heleny Bechlerowej i Doroty Gellner. Porównanie treści, nastroju, odczuć dzieci.

 • Ż wymienne na dz, g, h, s, z, ź - znalezienie przykładów i zapisanie ich w zeszycie.

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 2 - zad.4 s.56

Temat: Jak powstała sól?

 • Jak powstała sól i jej kopalnia? - analiza str.68-71 w Podręczniku 2 oraz filmu o początkach kopalni w Wieliczce oraz legendy z nią związaną.

 • Ż po spółgłoskach l, ł, n, r - analiza wyrazów w Podręczniku 2, s.91. Zapisanie przykładów w zeszycie.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2 - zad.1,2 s.70.

Temat: Wizyta w Wieliczce.

 • Kopalnia jako atrakcja turystyczna - oglądanie zdjęć z wizyty w kopalni, filmów promocyjnych.

 • Tropimy ortografię ż - podsumowanie informacji na podstawie Podręcznika 2, s.104-105.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2 - zad.1, 2, 5 s.84-85.

Temat: Tropimy rz i ż.

 • Grupa I - wyszukiwanie wyrazów / nazw geograficznych z rz lub ż na mapie Polski.

 • Grupa II - wyszukiwanie wyrazów z rz lub ż w grze planszowej "Ortografia na 6".

 • Zamiana grup. Wspólne zapisanie kilku przykładów na tablicy i w zeszycie. Przypomnienie zasady dotyczącej użycie dużej litery na początku nazw geograficznych.

Praca domowa:

 • Przeczytaj wierszyki z wyrazami z ż - Podręcznik 2, s.104-105.

 • Wykonaj zadanie w Kartach ćwiczeń 3: zad.9 s.11.

 • Wykonaj zaległe zadania pisemne w zeszycie (po następnych zajęciach zbieram zeszyty do sprawdzenia).

Przynieś zeszyt, Podręcznik 3 i Karty ćwiczeń 3 (prośba do rodziców, żeby sprawdzili czy dzieci spakowały odpowiednie książki i zeszyt).


08.01.2022

Temat: Nasze opowieści.

 • Trening kreatywności z grą "Kości opowieści" - rzucanie kostką w parach i indywidualnie i zapisywanie zdań z wylosowanym słowem. W zależności od wybranego poziomu trudności uczniowie zapisują pojedyncze zdania lub łączą je w spójną historię.

Temat: Jak powstaje opis?

 • Opowiadanie przez uczniów o swoich pupilach.

 • Zapisanie na tablicy elementów, jakie powinien zawierać opis zwierzęcia. Wypisanie na tablicy zwrotów potrzebnych do stworzenia opisu.

 • Samodzielna próba stworzenia opisu wylosowanego zwierzęcia.

Temat: O dwunastu miesiącach.

 • Wysłuchanie fragmentu baśni zawartego w Podręczniku 3 (s. 5-10) w uproszczonej językowo wersji, rozmowa na temat treści.

 • Przypomnienie nazw miesięcy.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 3: zad.1, 3, 4 s.8-9, zad.8 s.11.

 • Oglądanie animacji "O dwunastu miesiącach". Porównanie treści obu wersji baśni. Z czego wynikają różnice między wersją pisaną a ekranizacją? - dyskusja.

Praca domowa:

 • Napisz w zeszycie krótki opis swojego (lub znanego Ci) zwierzęcia. Pamiętaj o elementach jakie powinien zawierać opis (co opisuję? jak wygląda? jak się zachowuje? co o nim sądzę?). Skorzystaj z otrzymanej karty pracy lub Podręcznika 1, s.49.

 • Zadania dodatkowe: Karty ćwiczeń 3, zad.6, 7 s.84.


11.12.2021

Temat: Święta Bożego Narodzenia.

 • Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce (oglądanie filmu) - przypomnienie informacji.

 • Które z tych tradycji pojawiają się w naszych domach? Jakie inne tradycje ma nasza rodzina? Jakie tradycje są wspólne dla Polski i Norwegii?

 • Odpowiadanie na wylosowane pytania dotyczące opinii dziecka i jego emocji związanych ze świętami - zwrócenie uwagi na umiejętność wypowiadania się pełnymi, złożonymi zdaniami.

 • Świąteczne zagadki - samodzielne zapisywanie odpowiedzi na zagadki w zeszycie, wspólne sprawdzenie pisowni wyrazów.

 • Świąteczna ortografia - uzupełnianie listy słów/wyrażeń związanych ze świętami ó/u/rz/ż. Przypomnienie zasad ortograficznych dla poszczególnych wyrażeń. (Dobrowolna praca domowa: naklejenie pasków na odpowiednie bombki).

 • Czytanie ze zrozumieniem - samodzielne czytanie opisu reniferów, oznaczanie ich odpowiednimi numerami na ilustracji. Wspólne sprawdzenie zadania.

 • Świąteczna krzyżówka - wpisywanie podanych haseł w odpowiednie miejsca. Słowne układanie przykładowych pytań do krzyżówki.

 • Ćwiczymy spostrzegawczość - liczenie wyrazów na choince.

 • Warsztaty świąteczne - ozdabianie puszki na świąteczne drobiazgi.

 • Klasowa wigilia, oglądanie świątecznych animacji wybranych przez dzieci.

Praca domowa:

 • Priorytet: zapisz w zeszycie pytania do krzyżówki uzupełnianej w klasie. (Np. 1.Pada z nieba zimą; 2. Na czubku choinki; 3. Kolacja, którą jemy 24. grudnia; itd.)

 • Dokończ ortograficzne bombki - potnij listę wyrazów na paski wzdłuż linii, przyklej paski do bombki z odpowiednią literą. Powieś bombki w widocznym miejscu i postaraj się zapamiętać pisownię wyrazów.

 • Przeczytaj wiersze związane ze świętami w Podręczniku 2: "Zasypianka Wigilijna" s.98 i "Wigilia" s.127.

 • Na następne zajęcia przynieś Podręcznik 2 i Karty ćwiczeń 2.


27.11.2021

Temat: Rz w zakończeniach -arz, -erz.

 • Wymyślanie własnych przykładów słów zakończonych na -arz i -erz i zapisanie ich w zeszycie.

 • Odczytanie przykładów z Podręcznika 2 (s.31) i wyjaśnienie nowych pojęć.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2: zad.1 i 2 s.30

Temat: Kiedy piszemy "rz"? - podsumowanie wiadomości.

 • Przypomnienie poznanych zasad na podstawie Podręcznika 2, s.56-57.

 • Interaktywne zadania utrwalające: https://wordwall.net/pl/resource/2767530/pisownia-wyraz%C3%B3w-z-rz ,

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2: zad.1,2,4,5 s.46-47.

Temat: Węglowa rodzinka.

 • Rozmowa na temat węgla na podstawie wiersza - Podręcznik 2, s.58-59.

 • Oglądanie krótkiego filmu wyjaśniającego powstanie węgla, jego zastosowania, sposoby wydobycia.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2: zad.1,3 s.50-51

Temat: Na Śląsku.

 • Odczytanie informacji na temat Śląska w Podręczniku 2, s.62-63 i wskazywanie go na mapie Polski.

 • "Just dance" z tańcami śląskimi: https://youtu.be/42pelcrh4IQ

 • Czy w Polsce mówimy tylko po polsku? Oglądanie "Czerwonego kapturka" po śląsku. https://youtu.be/HoynR2YyJFE

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2, zad.1,2 s.52

Praca domowa:

 • Przeczytaj wierszyki z wyrazami z rz - Podręcznik 2 s.56-57. Wybierz 6-10 wyrazów z "rz" i ułóż z nimi zdania. Zapisz je w zeszycie.

 • Wykonaj zaległe prace domowe (m.in. Przepis, Opis wydarzenia).


13.11.2021

 • Co świętujemy 11 listopada? - dyskusja, odwołanie się do wiedzy dzieci.

 • Polskie symbole narodowe - przypomnienie informacji.

 • Z czym kojarzy mi się Polska? - malowanie mapy polski w kolory flagi, wypisywanie skojarzeń z Polską.

 • Bieg niepodległości - bieg/marsz na 1918 m.

 • Quiz historyczny - sprawdź swoją wiedzę o Polsce.

 • Jarmark niepodległości - oglądanie kolekcji monet.

 • Udział w apelu szkolnym.


30.10.2021

Temat: Rodzinne wspomnienia.

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 2 (s. 3-5) - rozmowa na temat treści, na temat bliskich zmarłych.

 • 1 listopada na świecie - oglądanie filmu pokazujące w jaki sposób obchodzony jest ten dzień w różnych miejscach, szukanie podobieństw i różnic.

 • Jak zapisujemy nazwy członków rodziny? - notatka w zeszycie, zwrócenie uwagi na trudności ortograficzne, zmiękczenie (np. babcia, ciocia).

Temat: Rz po spółgłoskach i rz wymienne na r - przypomnienie wiadomości.

 • Analiza wyrazów w Podręczniku 2 (s.7 i 19).

 • Szukanie własnych przykładów słów pasujących do list.

 • Wykonanie zadań w Kartach Ćwiczeń 2:

  • zad.3, 4 s.7

  • zad.4, 5, 6 s.19

Temat: Kronika klasowa.

 • Samodzielne czytanie tekstów w Podręczniku 2 (s.10-11) - omówienie treści i elementów jakie zawierają wpisy do kroniki klasowej.

 • Szukanie przykładów wydarzeń ze swojej szkoły, które można opisać w kronice klasowej (np. wycieczka do VilVite, wyprawa na Fløyen).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 2 - zad.1 s.8

Temat: Polska wśród sąsiadów - wczoraj i dziś.

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - przypomnienie wiadomości, wysłuchanie tekstu z Podręcznika 2 (s.20-21), porównanie map z różnych lat.

 • Mazurek Dąbrowskiego - uzupełnij luki, karta pracy.

Temat: Co pamiętam o ó i u?

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 2 (zad.2 s.29).

Praca domowa:

 • Priorytet: Opisz w zeszycie interesujące wydarzenie, które można by opisać w kronice klasowej lub rodzinnej. Pamiętaj o najważniejszych elementach tej formy (data, tytuł notatki, krótki opis wydarzeń) - podpowiedź w Podręczniku 2, s.10-11.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń:

  • zad.2 s.24

  • zad.4,5 s.25


23.10.2021

Temat: U w zakończeniach czasowników.

 • Czytanie tekstu "Jesień u fryzjera" (Podręcznik s.88-89) - rozmowa na temat oznak jesieni, kolorów dominujących w krajobrazie.

 • Odczytanie przykładowych czasowników zakończonych na -uje (Podręcznik s.89) i wymyślanie własnych przykładów.

 • Co robi Lena? - odgadywanie czasowników pokazywanych przez "lalkę".

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń - zad.4, 5, 6 s.71

Temat: Przepis kulinarny.

 • Jakie elementy zawiera przepis kulinarny? - analiza przepisów w Podręczniku (s.94 i 96).

 • Wspólne wypisanie czasowników w trybie rozkazującym, które mogą przydać się do stworzenia własnego przepisu (np. dodaj, weź, użyj, zrób, rozbij, wyciśnij, pokrój, wsyp, wymieszaj itd.).

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń - zad.2 s.79

Temat: Ó i u - podsumowanie wiadomości.

 • Przypomnienie poznanych zasad ortograficznych dotyczących "u" - Podręcznik s.112-113.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń - zad. 1, 2 s.92

 • Wykonanie zadań na kartach pracy:

  • Przepis na ogórki - podkreśl wszystkie czasowniki w trybie rozkazującym, wypisz wyrazy z ó.

  • Czasowniki w różnych osobach - gotuję / gotujesz / gotuje / gotują / gotuj!

Praca domowa:

 • Priorytet: napisz na otrzymanej kartce z przepiśnika przepis na wybraną potrawę. Pamiętaj o trybie rozkazującym czasownika. (Przykład w Podręczniku s.94)

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń - zad.13, 14 s.104

 • ZAD. DODATKOWE - Z otrzymanych kart pracy wykonaj "Sklernotki" dot. ó i u:

  • Otrzymane kartki naklej na grubsze kartki z bloku technicznego.

  • Wytnij wszystkie elementy.

  • Zrób małe dziurki w wyznaczonych miejscach.

  • Nawlecz Sklernotki na sznurek / spinacz.


25.09.2021

Temat: Rachunek.

 • Czytanie tekstu "Rachunek" z Podręcznika (s.66-69), rozmowa na temat treści, obowiązków domowych dzieci.

 • Zasada ortograficzna: u w zakończeniach -unek, -unka, -uszek, -uszka, -utki, -uś, -unia, -uch (Podręcznik s.69)

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.3, 4 s.57

Temat: U na początku i na końcu wyrazu.

 • Wspólne czytanie i analiza wiersza z Podręcznika (s.76-77). Dyskusja na temat zasad korzystania z Internetu.

 • Zapisanie w zeszycie wyrazów rozpoczynających się i kończących na u.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.4, 6, 7 s.61

Temat: Nauka w Akademii.

 • Wysłuchanie fragmentu tekstu z książki pt. "Akademia Pana Kleksa" (Podręcznik s.84-85) rozmowa i odpowiedź na pytania dotyczące treści utworu. Omówienie pojęć typu: fantazja, pismo supełkowe i alfabet Braille'a.

 • Ćwiczymy kreatywne myślenie - praca w grupach.

Praca domowa:

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń: zad. 14 i 16 s.104-105


18.09.2021

Temat: Ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.

 • Przypomnienie dotychczas poznanych zasad dotyczących ó, wyrazów z ó niewymiennym.

 • Zapoznanie z zasadą dotyczącą pisowni ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna. Czytanie wyrazów w Podręczniku 1 s.36.

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1 (zad.4-6 s.27).

 • Ó - podsumowanie wiadomości - Podręcznik 1 s.57 i s.140.

Temat: Jaki/jaka jestem?

 • Wysłuchanie tekstu z Podręcznika 1 (s.38). Rozmowa na temat treści.

 • Dyskusja na temat naszych wad i zalet, które cechy mogą być zarówno zaletą jak i wadą?

 • Opis osoby - czytanie przez uczniów tekstu w Podręczniku s.37. Jakie elementy powinien zawierać opis osoby?

 • Wykonanie zadania w Kartach ćwiczeń 1 (zad.3 s.29).

Temat: 15 września - Dzień kropki, międzynarodowe święto kreatywności, odwagi i zabawy.

 • Dzień kropki - skąd się wziął? Wspólne oglądanie animacji https://youtu.be/rETI9cQxNgQ , rozmowa na temat treści.

 • Czym jest kreatywność i w jakich sytuacjach wykorzystujemy ją na co dzień?

 • Ćwiczymy kreatywność i rozwijamy język - zabawy w kole:

  • Wymyślcie jak najwięcej: rzeczy potrzebnych do zrobienia ciasta / rzeczy potrzebnych podczas wyprawy w góry / rzeczy których człowiek może mieć za dużo.

  • Dokończ wiersz o kotkach jak największą ilością przymiotników.

  • Jak wyglądałby świat gdyby rośliny potrafiły mówić?

  • Ułóż prostą definicję, żeby wyjaśnić przybyszom z kosmosu co to jest książka / but / świeczka.

 • Nasze kropki - tworzenie wspólnego plakatu z "kropek" ozdobionych przez dzieci (do dokończenia w domu).

Zadanie domowe:

 • Dokończ ozdabiać swoją "kropkę".

 • Na kartce w kółka (otrzymanej od p.Moniki) zaprojektuj swoje logo/znak rozpoznawczy. (DLA CHĘTNYCH)

 • Wzorując się na tekście z Podręcznika 1 (s.37) i korzystając z Kart ćwiczeń (s.29) opisz w zeszycie swojego przyjaciela / przyjaciółkę / kuzyna / kuzynkę.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 1:

  • zad.1 s.46

  • zad.5 s.47

 • Dla chętnych: zad.2 s.46, zad.4 s.47


28.08.2021

Temat: Ó wymienne - przypomnienie zasady ortograficznej.

 • Zapisanie zasady w zeszycie i dopisanie przykładów wybranych przez dzieci.

Temat: Ó niewymienne.

 • Zapoznanie z wyrazami z ó niewymiennym (Podręcznik 1 s.27).

 • Wymyślanie śmiesznych historyjek z wykorzystaniem słów z ó niewymiennym.

 • Zapisanie tematu i wybranych zdań z wyrazami z ó w zeszycie.

 • "W drogę!" - karta pracy, zaznaczanie wyrazów z ó wymiennym, odczytanie zasady ortograficznej.

Temat: Polskie góry.

 • Mapa fizyczna Polski - góry niziny, morze, największe miasta, kierunki świata - prezentacja na podstawie Podręcznika (s.8-9).

 • Góry w Polsce - położenie, roślinność, zwierzęta, różne rodzaje skał - rozmowa na podstawie informacji w Podręczniku (s.18-23).

 • Na Podhalu - zapoznanie z kulturą mieszkańców Podhala - oglądanie nagrania z konkursu tańca i koncertu zespołu "Śląsk" ( https://youtu.be/bbJEuZdVB3Y ).

 • Wykonanie zadań w Kartach ćwiczeń 1 (zad.1 s.8, zad.1 s.16, zad.1 s.18).

 • Legenda o śpiących rycerzach pod Giewontem - słuchowisko, omówienie treści, oglądanie zdjęć polskich gór.

Temat: 1 września - początek II wojny światowej.

 • Wysłuchanie fragmentu książki "Asiunia" (Podręcznik 1 s.16-17) - rozmowa na temat treści, przeżyć dzieci związanych z tekstem, zbliżającej się rocznicy wybuchu wojny.

 • Zachęcenie do poznania wojennych historii dziadków/pradziadków.

Praca domowa:

 • Ułóż i zapisz w zeszycie 3-4 zdania lub krótką historyjkę używając możliwie najwięcej wyrazów z ó. Możesz skorzystać z wyrazów z karty pracy "W drogę!", wyrazów w Podręczniku 1 s.13 i 27.

 • Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń 1:

 • zad.6 s.1

 • zad.4 i 6 s.19

 • zad.4 s.101

 • zad.6 s.102


21.08.2021

Temat: Moje wakacje.

 • Opowieści dzieci na temat wakacji na temat wybranych zdjęć. Zwrócenie uwagi na ciekawe regiony Polski - góry, morze i rzeczy typowe dla wybranych miast np. toruńskie pierniki, gdyńskie statki.

 • Dokończenie w zeszycie zdania "Podczas wakacji najbardziej podobało mi się/podobała mi się..."

Temat: Nasza klasa - powakacyjna integracja.

 • Uzupełnianie karty "Wszystko o mnie" (imię, data urodzin, ulubiony kolor, danie, książka, film). Wymiana informacji z kolegami i koleżankami z klasy.

 • Zgadnij kto to? - rozpoznawanie o którym z uczniów opowiada nauczyciel (na podstawie karty "Wszystko o mnie").

 • Wspólne układanie imion uczniów naszej klasy w kolejności alfabetycznej i zapisywanie ich w zeszycie.

Temat: Dni, miesiące, lata.

 • Wysłuchanie piosenek "Znów będą wakacje" i "Niedziela będzie dla nas" i wyodrębnienie z nich przez uczniów kolejnych nazw miesięcy i dni tygodnia.

 • Nazywanie miesięcy zimowych, wiosennych, letnich i jesiennych - analiza kserówki i wklejenie jej do zeszytu.

 • Sposoby zapisywania dat - notatka w zeszycie.

 • Uzupełnij w rzędach brakujące dni tygodnia (np. .................., poniedziałek, ..................).

 • Ponumeruj miesiące w odpowiedniej kolejności i dopisz miesiące do podanych wydarzeń - karta pracy.

Praca domowa:

 • Zapisz w zeszycie nazwy miesięcy (jeden pod drugim) zaczynając od stycznia. Do każdego miesiąca spróbuj dopisać jedno wydarzenie, np.

  1. styczeń Nowy Rok

  2. luty - urodziny taty/Walentynki itd.

Zadania dodatkowe:

 • zad.2 s.4

 • zad.3, 5 s.5

 • zad.2 s.6

 • zad.4 s.7