Klasa 4

20.02.2021

Język polski

Temat: Mój dom, moja rodzina.

Pisownia wyrazów z u.

Rozmawialiśmy o rodzinie i jej członkach. Ćwiczenia ortograficzne.

Historia

Temat: Bitwa pod Grunwaldem.


13.02.2021

Język polski

Temat: Test na czytanie ze zrozumieniem.

Pisownia wyrazów z ó i u.

Test w podręczniku s.97. Pytania pod tekstem: 1,2,4,5,6,7,8.

Ortografia s. 44- 45. Ćwiczenia 1,2,4,6,7.

s.48- 49. Ćwiczenia 1,2.

Dzieci opisywały obrazek ze s. 48- 49 używając jak największej liczby wyrazów z ó, które wyróżnione zostały na obrazku.

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś.

Wiadomości i ćwiczenia w linkach.

https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/Dfzl0z4jY

https://epodreczniki.pl/a/mieszkancy-sredniowiecznego-miasta/D1Amcmt2V


06.01.2021

Język polski

Temat: Jak napisać opowiadanie.

Zasady pisania opowiadania. Ćwiczenia stylistyczno- językowe.

Systematyzacja wiadomości o rzeczowniku. Tworzenie rzeczowników odczasownikowych.

Praca domowa

Dla chętnych!

Na czym polega tradycja Tłustego Czwartku w Polsce? Opisz lub opowiedz.

Historia

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

Podręcznik s. 52- 55.


30.01.2021

Język polski

Temat: Szkoła inna niż wszystkie... Akademia pana Kleksa.

Szkoła moich marzeń.

Podsumowaliśmy nasze wrażenia po przeczytaniu lektury. Opisaliśmy na czym polegała niezwykłość akademii pana Kleksa oraz naszą szkołę marzeń.

Ćwiczyliśmy wypowiedź ustną, opowiadając wybraną historię opisaną w książce.

Rozwijaliśmy i bogaciliśmy słownictwo w grze Państwa- Miasta.

Historia

Temat: Rycerz i jego zamek.

Omówiliśmy etapy dochodzenia do stanu rycerskiego, elementy stroju rycerza.

Poznaliśmy średniowieczny zamek w Gniewie, funkcje poszczególnych jego elementów w prezentacji multimedialnej uczniów tamtejszego gimnazjum.

Praca domowa

Na podstawie podręcznika napisz w punktach czym był i jakie były elementy kodeksu rycerskiego.


23.01.2021

Język polski: Witamy w Akademii pana Kleksa.

Omawialiśmy lekturę. Praca z tekstem. Prace plastyczne.

Praca domowa

  1. Uzupełnić tabelkę w zeszycie: Jeden dzień w moim domu. (jeden dzień w Akademii pana Kleksa opisaliśmy w klasie na lekcji)

  2. Nauczyć się opowiadać wybraną historię opisaną w lekturze, np. sen o siedmiu szklankach, wizyta w psim raju itp.


05.12.2020

Język polski: Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce.

Poznaliśmy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe różnych regionów Polski.

Wypełnialiśmy karty pracy, rozwiązaliśmy krzyżówkę a wszystko to przy dźwiękach kolęd i piosenek świątecznych.

Warsztaty plastyczne zaowocowały przepięknymi dekoracjami świątecznymi, kartkami i ozdobami choinkowymi.

Pełen wrażeń dzień szkolny zakończył się rozdaniem prezentów od św. Mikołaja.

Praca domowa

Proszę o wypełnienie kart pracy, które dzieci otrzymały ode mnie.


28.11.2020

JĘZYK POLSKI

Temat:

Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności.

"Przepis na legendę- tropimy prawdę"

Na zajęciach usystematyzowaliśmy naszą wiedzę o polskich legendach i jej cechach. Pracowaliśmy z tekstem, ucząc się odnajdywać w nim informacje i odpowiedzi na pytania kontrolne.

Napisaliśmy notatkę o legendzie, elementach łączących nas Polaków na przestrzeni wieków, wspólnocie kulturowej.

Dzieci stworzyły portret swojej legendarnej fantastycznej postaci i opisały ją.

HISTORIA

Temat: Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski.

Poznaliśmy kolejny etap historii Polski, okoliczności dochodzenia do władzy królewskiej Bolesława Chrobrego i faktów z tym związanych.


14.11.2020

Język polski

Temat: Zaczarowany świat teatru. Ludzie teatru.

Poznaliśmy etapy powstawania przedstawienia teatralnego, osób będących jego twórcami.

Czytaliśmy tekst z podziałem na rolę i uruchamialiśmy wyobraźnię, tworząc swoje własne elementy wymyślonego przedstawienia teatralnego.

Praca domowa

Ćw. 5 s.190

Historia

Temat: 11 listopada. Święto Odzyskania Niepodległości.

Raz jeszcze rozmawialiśmy o symbolach narodowych Polski. Poznaliśmy okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Stworzyliśmy patriotyczną kartkę dla Polski.


24.10.2020

JĘZYK POLSKI

Temat: W świecie legend polskich. "O mistrzu Twardowskim" i "Pani Twardowska" A. Mickiewicza

Dzieci zaprezentowały swoje prezentacje o sławnych Polakach.

Poznaliśmy dwie wersje legendy o panu Twardowskim: jedną w wersji czytanej, drugą animowanej. Omówiliśmy je, portretując słownie pana Twardowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE

Obiecany spacer okazał się godzinną zabawą na placu zabaw (na więcej nie starczyło czasu)

Praca domowa

  1. Narysuj portret pani Twardowskiej.

  2. Na ocenę celującą- 6, czyli nieobowiązkowe, dla chętnych. Napisz swoją legendę. Wybierz temat i region, miejsce.

Termin 28.11.2020

HISTORIA

Temat: Początki państwa polskiego- Mieszko I i chrzest Polski.

Podręcznik s. 38- 43

https://www.youtube.com/watch?v=apMIgj0pi-U&t=295s

https://www.youtube.com/watch?v=giGlXO74Bu4&t=27s

Osada obronna w Biskupinie- wirtualny spacer.

Praca domowa

Ćwiczenia 1,2,3 w podręczniku do historii s. 41

UWAGA! KONKURS!

W związku z obchodami 100- lecia zaślubin Polski z Bałtykiem, można przygotować pracę plastyczną związaną tematycznie z polskim morzem (rysunek, kolaż, tablica reklamowa, prezentacja miejscowości nadmorskiej itp.)

Wszystko, co związane jest z polskim Bałtykiem!!!

Termin 14. listopada na ocenę celującą - 6! nieobowiązkowe, dla chętnych!17.10.2020

JĘZYK POLSKI I HISTORIA

Temat: Legendarne początki państwa polskiego.

Na przykładzie legendy "O Lechu, Czechu i Rusie" oraz materiałów audiowizualnych poznaliśmy cechy legendy, usystematyzowaliśmy wiedzę o początkach państwa polskiego, symbolach narodowych, ich znaczeniu oraz zasad używania w codziennym życiu.

Rozmawialiśmy o prabóstwach Słowian. Omówiliśmy zasady pisowni mała i wielką literą z zakresu nazw państw                i przymiotników od nich tworzonych.


26.09.2020

Język polski i historia

Temat: Polska, moja ojczyzna.

Za co kocham Polskę, co mi się z nią kojarzy...

Po analizie wiersza Lechonia uzupełnialiśmy "mapy myśli", by bogacić słownictwo i zebrać jak najwięcej informacji na temat Polski.

Materiał audiowizualny uzupełnił nasze skojarzenia i wspomnienia.

Przypomnienie symboli narodowych. Postaci wielkich Polaków, tych historycznych jak i współczesnych.

Praca domowa

Karty pracy, które dzieci otrzymały ode mnie na lekcji i schowały do zeszytu.

Projekt: Moja top lista znanych Polaków.

Dziecko ma zaprezentować 5 postaci sławnych Polaków na świecie.

Termin 24.10.12.09.2020

Temat: Oto ja. Poznajemy się wzajemnie.

Scenariusz lekcji, wraz z kartami pracy, został przesłany drogą elektroniczną do rodziców.

Wypełnione karty pracy proszę przynieść na najbliższe zajęcia 26.09.2020.