Klasa 4

14.11.2020

Język polski

Temat: Zaczarowany świat teatru. Ludzie teatru.

Poznaliśmy etapy powstawania przedstawienia teatralnego, osób będących jego twórcami.

Czytaliśmy tekst z podziałem na rolę i uruchamialiśmy wyobraźnię, tworząc swoje własne elementy wymyślonego przedstawienia teatralnego.

Praca domowa

Ćw. 5 s.190

Historia

Temat: 11 listopada. Święto Odzyskania Niepodległości.

Raz jeszcze rozmawialiśmy o symbolach narodowych Polski. Poznaliśmy okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Stworzyliśmy patriotyczną kartkę dla Polski.


24.10.2020

JĘZYK POLSKI

Temat: W świecie legend polskich. "O mistrzu Twardowskim" i "Pani Twardowska" A. Mickiewicza

Dzieci zaprezentowały swoje prezentacje o sławnych Polakach.

Poznaliśmy dwie wersje legendy o panu Twardowskim: jedną w wersji czytanej, drugą animowanej. Omówiliśmy je, portretując słownie pana Twardowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE

Obiecany spacer okazał się godzinną zabawą na placu zabaw (na więcej nie starczyło czasu)

Praca domowa

  1. Narysuj portret pani Twardowskiej.

  2. Na ocenę celującą- 6, czyli nieobowiązkowe, dla chętnych. Napisz swoją legendę. Wybierz temat i region, miejsce.

Termin 28.11.2020

HISTORIA

Temat: Początki państwa polskiego- Mieszko I i chrzest Polski.

Podręcznik s. 38- 43

https://www.youtube.com/watch?v=apMIgj0pi-U&t=295s

https://www.youtube.com/watch?v=giGlXO74Bu4&t=27s

Osada obronna w Biskupinie- wirtualny spacer.

Praca domowa

Ćwiczenia 1,2,3 w podręczniku do historii s. 41

UWAGA! KONKURS!

W związku z obchodami 100- lecia zaślubin Polski z Bałtykiem, można przygotować pracę plastyczną związaną tematycznie z polskim morzem (rysunek, kolaż, tablica reklamowa, prezentacja miejscowości nadmorskiej itp.)

Wszystko, co związane jest z polskim Bałtykiem!!!

Termin 14. listopada na ocenę celującą - 6! nieobowiązkowe, dla chętnych!17.10.2020

JĘZYK POLSKI I HISTORIA

Temat: Legendarne początki państwa polskiego.

Na przykładzie legendy "O Lechu, Czechu i Rusie" oraz materiałów audiowizualnych poznaliśmy cechy legendy, usystematyzowaliśmy wiedzę o początkach państwa polskiego, symbolach narodowych, ich znaczeniu oraz zasad używania w codziennym życiu.

Rozmawialiśmy o prabóstwach Słowian. Omówiliśmy zasady pisowni mała i wielką literą z zakresu nazw państw                i przymiotników od nich tworzonych.


26.09.2020

Język polski i historia

Temat: Polska, moja ojczyzna.

Za co kocham Polskę, co mi się z nią kojarzy...

Po analizie wiersza Lechonia uzupełnialiśmy "mapy myśli", by bogacić słownictwo i zebrać jak najwięcej informacji na temat Polski.

Materiał audiowizualny uzupełnił nasze skojarzenia i wspomnienia.

Przypomnienie symboli narodowych. Postaci wielkich Polaków, tych historycznych jak i współczesnych.

Praca domowa

Karty pracy, które dzieci otrzymały ode mnie na lekcji i schowały do zeszytu.

Projekt: Moja top lista znanych Polaków.

Dziecko ma zaprezentować 5 postaci sławnych Polaków na świecie.

Termin 24.10.12.09.2020

Temat: Oto ja. Poznajemy się wzajemnie.

Scenariusz lekcji, wraz z kartami pracy, został przesłany drogą elektroniczną do rodziców.

Wypełnione karty pracy proszę przynieść na najbliższe zajęcia 26.09.2020.