Tematy zajęć w klasie 4

Zajęcia 16.09.2023

Historia :

Skąd się wzięły nazwiska?

Poznajemy tajemnice sprzed wieków .

Jakie są podstawowe jednostki czasu historycznego ?( rok , wiek, tysiąclecia).

Jakie ery i epoki historyczne wyróżnia się w dziejach ludzkości ?

Zadanie domowe :

Napisz w zeszycie , skąd pochodzi Twoje nazwisko ? ( na ile jest to możliwe) Korzystając z wiedzy rodziców lub z innych źródeł.


J. polski:

Sylwetka Jana Twardowskiego

Fragmenty opowiadania: Nowe patyki i patyczki (Jana Twardowskiego)

Jak się porozumiewamy?- Komunikaty

Znaki, gesty, mimika

Tajemniczy ogród- cz.1

Zadanie domowe:

s. 22 ćw. 9 (podręcznik)

Zaprojektuj i narysuj na kartce znak graficzny przekazujący określoną informację uczniom Twojej szkoły, na przykład zakaz biegania po korytarzach.


Zajęcia 02.09.2023:

J. Polski:

Mój dom, moi najbliżsi.

Narodowe czytanie: Nad Niemnem

Analiza wiersza K.I. Gałczyńskiego: Wizyta.

Głoska, litera, sylaba

Zadanie domowe: Na następną lekcję proszę przynieść dowolnie wybrany wiersz lub napisać swój własny wiersz.


Historia:

Mieszkamy w Polsce i poznajemy sąsiadów.

Polacy jako naród.

Polskie dziedzictwo narodowe.

Symbole narodowe Polaków ( Godło, flaga, hymn Polski).


Zajęcia 26.08.2023.:

J. Polski:

Zebranie z rodzicami.

Gry i zabawy poznawcze.

Pisanie pocztówek.

Kalambury


Historia:

Czym jest historia i czym się zajmuje ?.

Postacie baśniowe, legendarne, historyczne.

Od przyczyny do skutku.

Podział źródeł historycznych.

Skarby ukryte w ziemi.