Klasa 4

11.03.2023

Historia:

Czasy stanisławowskie.

Jakie były dokonania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?

Czym cechowała się epoka oświecenia?

W jakim celu organizowano obiady czwartkowe i kto w nich uczestniczył?

Wiek rozumu z serii – warto wiedzieć.

Rozwój kultury polskiej.

Komisja Edukacji narodowej.


Język polski

Temat: O grzeczności na co dzień.
Nastolatki i bon ton- Maria Dańkowska. Władysław Bełza– Motyl. Grzegorz Kasdepke- Mam prawo. Jak sobie radzimy kiedy ktoś nas zdenerwuje? Szkoła mówienia i pisania: Jak napisać podziękowanie? Uzupełnianie podziękowania znajdującego się na karcie pracy. Ćwiczenia interaktywne, powtórzeniowe. Ćwiczenia ortograficzne na tablicy - pisownia wyrazów z "h" i "ch".

Praca domowa
Dokończ karty pracy.
Dla chętnych: Zastanów się nad pytaniem skierowanym do autora "Ciumkowych historii" - Pawła Beręsewicza (przeczytaj tekst z podręcznika, str. 36).


18.02.2023

Język polski

Temat: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?

"Kopciuszek" W. Chotomska - czytanie z podziałem na role. Aleksander Puszkin- "Bajka o Rybaku i złotej rybce". Bliżej języka: przyimek, ćwiczenia pisemne. Jak napisać dobre opowiadanie? Zadania powtórzeniowe.
Spotkanie i wywiad z marynarzami z okrętu ORP Gen. T. Kościuszko. Rozwiązywanie zagadki "Skradzione rzeczy kapitana" oraz krzyżówki i quizu
w temacie "morskich opowieści", a także rozegranie partyjki szachów.

Praca domowa

Dokończ karty pracy: (przyimek, "Kopciuszek"- role).

Dla chętnych: Napisz opowiadanie na wybrany przez siebie temat.

Historia:

XVII wiek - stulecie wojen.

Jakie były przyczyny wojen Polski ze Szwecją?

Jakie były przyczyny i skutki odsieczy wiedeńskiej?

W jaki sposób zasłużyli się Stefan Czarnecki, Augustyn Kordecki i Jan III Sobieski?

Jakie były skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku?

Obrona Jasnej Góry.


04.02.2023

Historia:

Wojny i upadek Rzeczypospolitej -Jan Zamoyski, druga osoba po królu.

Które urzędy pełnił Jan Zamoyski?

Jakie były jego zasugerował dla Rzeczypospolitej?

Jakie miasto zostało założone przez Zamoyskiego?

Zamoyski jako zdolny młodzieniec? Zwycięstwo nad Rosją.

Założenie miasta Zamość i Zamość dziś.


Język polski

Temat: Podróż do baśniowej krainy czas zacząć. Kopciuszek, fragmenty- Charles Perrault. Praca z tekstem. Zapoznanie z objaśnieniami trudniejszych słów i zwrotów. Cechy baśni (zadanie pisemne w parach, karta pracy). Rozmowa na temat wrażeń
z lektury. Wspólne sformułowanie nauki płynącej z baśni. Pocztówka dla Mikołaja Kopernika - opracowanie projektu pocztówki oraz ułożenie życzeń (praca
w grupach).

Praca domowa
1. Zapoznaj się z utworem "Bajka w stylu retro-Kopciuszek" W. Chotomska, str.207
2. Przeczytaj informacje o przyimku str. 211


21.01.2023

Język polski
Temat: Na scenie i za kulisami.
Ludzie teatru- rozmowa na temat atrakcyjności zawodów związanych z teatrem. Swobodna interpretacja utworu Legenda o warszawskim Bazyliszku Wandy Chotomskiej czytanie z podziałem na role. Po co jest teatr? Joanna Kulmowa. Zabawa w teatr - odgrywanie ról.


07.01.2023

Historia:

Lekcja powtórzeniowa.

Test ze strony 74 sprawdzający wiedzę.

Zajęcia integracyjne - Gra "państwa- miasta".


J. polski
Temat: O sobie samych.

Zajęcia integracyjne, nawiązywanie pozytywnych relacji między uczniami, a nauczycielem. Co to są synonimy czyli wyrazy bliskoznaczne. Gramatyka: przypomnienie i utrwalenie zasad dotyczących pisowni z rz i ż.  


10.12.2022

Język polski

Temat: Jurata, królowa Bałtyku.

Omówienie utworu zawartego w temacie lekcji autorstwa Magdaleny Grądzkiej. Ćwiczenia na tablicy z pisownią "nie" z przymiotnikami. Omówienie przysłów (karta pracy) oraz próba wypowiedzenia łamańców językowych (pomysł dzieci). Jak obchodzimy święta? Ćwiczenia w mówieniu. Tradycje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia- ćwiczenia w pokazywaniu (kalambury).

  • Byliśmy w bibliotece, aby chętni uczniowie mogli wypożyczyć sobie książki.

  • Odwiedził nas Święty Mikołaj, a dzieci otrzymały prezenty.

  • Mieliśmy spotkanie wigilijne w formie świątecznych warsztatów, gdzie stworzyliśmy razem z dziećmi świąteczne stroiki.

Historia:

Mikołaj Kopernik - wielki astronom, wstrzymał słońce , ruszył ziemię wszechstronny uczony.

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem .


26.11.2022

Historia:

Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Zawisza Czarny z Garbowa.

Bitwa pod Grunwaldem.

Dyskusja na tematy: Dlaczego Zawisza Czarny jest uważany za wzór rycerza ? Z jakiego powodu wybuchła wojna z zakonem krzyżackim?

Zadanie domowe :

Napisz w zeszycie, kiedy doszło do bitwy pod Grunwaldem i jakie były jej skutki?

Zapoznaj się z tematem -Mikołaj Kopernik - wielkim astronom. Str 71.


Język polski

Temat: Obrazy słowem malowane.

Ustalenie cech legendy. Magdalena Grądzka- O Lechu, Czechu i Rusie (fragmenty). Dlaczego Lech, Czech i Rus wyruszyli w podróż? Co zadecydowało, że Lech i jego plemię postanowili pozostać w miejscu wybranym na odpoczynek?
O jakim ważnym dla Polaków wydarzeniu mówi legenda? Jaki związek z legendą ma godło Polski? Elementy realistyczne/ prawdopodobne i fantastyczne/ nieprawdopodobne- zmyślone.
Oglądanie ilustracji przedstawiających różne rodzaje chmur. Odczytanie fragmentu przedstawiającego włoskie niebo z lektury: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi epopei i ekranizacji filmowej "Pana Tadeusza" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podawanie skojarzeń do wyrazu chmura, a także praca samodzielna odszukiwanie porównań do chmur przedstawionych w tekście.
Praca na lekcji nie z różnymi częściami mowy - wprowadzenie.

Praca domowa.
Zachęcam do przeczytania i obejrzenia z dziećmi obrazków ze str. 170- 171 lub dla zgłębienia tematu pisowni "nie" z różnymi częściami mowy od str. 168.


12.11.2022

J. polski

Temat: Gdzie jest Polska?

Rozmowa na temat Polski, obchodów 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości oraz symboli narodowych naszego kraju. Wytłumaczenie nazwy "Mazurka Dąbrowskiego" czyli najważniejszej pieśni patriotycznej Polaków, która od 1927 roku stała się oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonanie biało-czerwonej flagi oraz uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego na holu głównym szkoły w ramach akcji "Szkoła do hymnu".
Omówienie treści i wymowy utworu Antoniego Słonimskiego pt. "Polska" str. 152,
w którym osoba mówiąca w wierszu (rodzic) nie opisała położenia geograficznego kraju. Dokonanie wspólnej interpretacji, odwołując się również do własnych uczuć (ćwiczenia ustne + ćwiczenia z podręcznika znajdujące się pod omawianymi tekstami).
Tworzenie pytań do haseł krzyżówki narysowanej na tablicy oraz wysłuchanie utworu "Co to jest niepodległa?" w ramach utrwalenia wiadomości.
Wspólne wyjście na świeże powietrze.

Praca domowa (dla chętnych).
Poszukaj w internecie informacji o najważniejszych świętach narodowych w Polsce.
Zapisz ich nazwy w zeszycie.


Historia:

Jadwiga i Jagiełło, unia polsko-litewska.

W jakich okolicznościach wielki Książę Litwy Jagiełło został królem Polski?

Jadwiga na Polskim tronie.Jakie były dokonania Jadwigi ?

Jagiełło i krzyżackie zagrożenie. Kim byli Krzyżacy?

Unia polsko-litewska w Krewie. Jakie były jej skutki?

Polska i Litwa współcześnie.


29.10.2022

Historia:

Rycerze i zamki.

Kim byli średniowieczni rycerze.

Jakie funkcje pełniły średniowieczne zamki? Jaki był ideał rycerza? Od pazia do rycerza.

Idealny rycerz- w obecnym świecie- dyskusja.


Język polski

Temat: Czego życzą sobie dzieci?

Pierwsze ćwiczenie: wypisanie życzeń na kolorowych karteczkach i podaną literę alfabetu.
Znajomość lektury "Akademii pana Kleksa".
Przypomnienie lektury, zadania na tablicy interaktywnej (przedstawienie bohaterów, quiz, wybrane fragmenty lektury oraz ciekawostki ze str. 86, 87, a także tekst "Akademia pana Kleksa" str. 89 z podręcznika).
Zabawa z motylami. Uczniowie otrzymali sylwety kolorowych motyli na których zapisane zostały pytania do lektury. Sylwety te losowali z "siatki na motyle".
Zabawa ruchowo-słuchowa (integracyjna). Na wzór zabawy "Chodzi lisek koło drogi".Wyliczanka "Chodzi pan Kleks koło drogi, nie ma piegów, ani w domu podłogi. Kto się pana Kleksa nie spodzieje temu siatką przyodzieje. Kleks, Kleks pomalował keks, a motyle przegonił w badyle".
"Kaczka dziwaczka" Piosenka na życzenie dziewczynek, fragment z filmu
o Akademii pana Kleksa, a także kolejne dzieło Jana Brzechwy.
Omówienie wiersza W. Broniewskiego "Zaduszki" wraz z pytaniami ze str. 330.

Pieśń patriotyczna. Dzieci wysłuchały utworu pt. "Maszerują strzelcy" ze str. 331.
Jesienny lampion. Na zakończenie zajęć zrobiliśmy lampiony.

Praca domowa
Rozszyfruj słowa szpaka Mateusza i przepisz je do zeszytu str. 87. (dla chętnych)
Drodzy Rodzice!
Bardzo zachęcam do przeczytania z dziećmi tekstu pieśni pt. "Maszerują strzelcy" ze str. 331 oraz do porozmawiania o 11 listopada - Narodowym Święcie Niepodległości.


22.10.2022

Historia :

Kazimierz Wielki.

Polska Kazimierza Wielkiego.

Uczta u Wierzynka.

Akademia Krakowska

.(założenie Akademii Krakowskiej).


Język polski

Temat: Podążaj za ciekawością. "O sobie, o nas" wstęp do zajęć, rozmowy na tematy bliskie dzieciom i związane z uroczystościami szkolnymi. Oglądanie niemego filmu animowanego pt. "Przygoda Marynarza" oraz wysłuchanie fragmentu audiobooka "Kot Lucjan zostaje marynarzem". Opisywanie ustne i pisemne z jakich części składa się statek (dziób, rufa, burta, maszt, żagiel).

Spotkanie z gośćmi: marynarzami ze Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w Gdyni: kmdr ppor. Wojciechem Kleinem i kmdr ppor. Karolem Kidybą oraz uczniami klasy VIII wraz z wychowawczynią Iloną Radkiewicz-Kwaśną. W zajęciach pomagała również pani Kalina Rychłowska.

Marynarze odpowiedzieli na dziesiątki pytań na temat ich życia i pracy na statku, obowiązków, podróży, niebezpieczeństw czy morskich przygód. Ponadto nasi goście opowiedzieli nam trochę o sprzęcie nawigacyjnym, swoim galowym, odświętnym ubiorze,
a także wytłumaczyli co to jest: kordzik (sztylet), kojo (łóżko), bakista (szafka). I jaka jest różnica pomiędzy statkiem, a okrętem - te są zawsze marynarki (wojenne).

Uczniowie otrzymali bardzo wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania. A na zakończenie obdarowani zostali pakietem pięknych widokówek z najsłynniejszymi okrętami, a także materiałami książkowymi i płytami CD o tematyce patriotycznej.
Natomiast dzieci podarowały marynarzom tajemniczą butelką zawierającą m.in. mapę.

W tym dniu klasa IV uczestniczyła w bardzo doniosłym wydarzeniu- Święcie Patrona połączonym z obchodami nadania sztandaru Polskiej Szkole w Bergen i Dniu Nauczyciela. Było to wspaniałe i niezapomniane spotkanie umożliwiające poznanie zawodu w ciekawy
i praktyczny sposób. Uroczystości szkolne to także element wychowania dzieci i młodzieży w miłości oraz szacunku do Ojczyzny, jej historii i tradycji.

Praca domowa

  1. Powtórz wiadomości o lekturze - kontynuacja "Akademii pana Kleksa".

  2. Przynieś przedmioty na lampion: mały słoik ok. 300 ml, podgrzewacz oraz klej.


01.10.2022

Historia

Bolesław Chrobry jako pierwszy król Polski.

Zjazd gnieźnieński.

Kronikarz Gall Anonim o zjeździe gnieźnieńskim.

Czas wojen i koronacja.

Drzwi gnieźnieńskie i św. Wojciech : - misja,męczeństwo,wykupienie zwłok.

Otton III- co go wyróżnia ?


Język polski
Temat: Odwiedzamy Akademię Ambrożego Kleksa.

Kontynuacja zabawy integracyjnej "głuchy telefon".
Powtórzenie i sprawdzenie umiejętności odmiany przez przypadki.
Spotkanie z lekturą- Akademią Pana Kleksa. Omówienie najważniejszych informacji dotyczących książki (autor, tytuł, narrator, bohaterowie książki). Wymiana spostrzeżeń
i zwyczajów panujących w Akademii pana Kleksa (ćwiczenia w mówieniu oraz w pisaniu na podstawie obrazka). Lekcja "kleksografii" z wykorzystaniem farb (ćwiczenie twórcze rozwijające wyobraźnię).
Omówienie najważniejszych wiadomości dotyczących obchodu uroczystości Dnia Patrona Polskiej Szkoły w Bergen im. Marynarki Wojennej RP (ceremoniał, sztandar, poczet sztandarowy).
Origami- ćwiczenia indywidualne w składaniu papierowego statku (relaksacyjne, kształtujące umiejętności manualne i wyobraźnię przestrzenną, a także cierpliwość).
Trudne wyrazy w ustnej instrukcji (zagiąć wzdłuż krawędzi, złożyć do środka, złapać za brzegi).
Tajemnicza butelka - odczytanie wiadomości z listu, ćwiczenie z mapą Europy polegające na odszukaniu Polski i Norwegii, zaznaczenie Polskiej Szkoły w Bergen.

Praca domowa

1. Przygotuj się do opowiadania ulubionego fragmentu z lektury "Akademia Pana Kleksa".

2. Święto Patrona 22.10.2022 - Obowiązuje strój galowy (białe koszule, ciemne: granatowe lub czarne spodnie (chłopcy), białe bluzki, ciemne spódniczki lub sukienki (dziewczynki).


24.09.2022

Historia

Mieszko I i chrzest Polski.

Początki Polski. Infografika - z dawnych legend. Legenda o Lechu , Czechu i Rusie.

Legenda o złym księciu Popielu. Legenda o Gościnnym Piaście.

Chrzest Polski i jego skutki.


Język polski
Temat: Blaski i cienie pracy w zespole.

Zabawa integracyjna w zespole klasowym "głuchy telefon" z wykorzystaniem śmiesznych wyrazów wybranych przez dzieci: ancymonek, łapserdak. Analiza i dokończenie przysłów wraz z ich wyjaśnieniem. Omówienie wiersza Hanny Łochockiej pt. " Książka czeka". Pogadanka na temat tego jak powstaje książka, z czego składa się książka oraz czytania książek. Praca indywidualna tworzymy własne książki. Praca w grupie: ćwiczenia gramatyczne, deklinacja (odmiana wyrazów przez przypadki). Omówienie uroczystości Dnia Patrona.
Praca domowa
1. Powtórz wiadomości o odmianie przez przypadki na wybranych przez siebie wyrazach (np. zwierzętach lub znanych osobach).
2. Przypomnij sobie wiadomości z dwóch rozdziałów lektury szkolnej "Akademii pana Kleksa" (Sekrety pana Kleksa, Kuchnia pana Kleksa).


10.09.2022

Historia

Uczymy się mapy, mieszkamy

w Polsce i poznajemy sąsiadów.

Polacy jako naród.

Polskie dziedzictwo narodowe.

Symbole narodowe Polaków

( Godło, flaga,hymn Polski).

Poznajemy znaki rzymskie i uczymy się , jak opisywać i liczyć wiek.

Zadanie domowe;

Ponawiam zadanie domowe:

Tylko dwóch uczniów odrobiło zadanie domowe.

Na podstawie obejrzanego filmu oraz treści zawartej w podręczniku od historii, zastanów się i napisz w zeszycie , skąd ( od czego ) mogło pochodzić Twoje nazwisko.


Język polski

Temat: Warto mieć marzenia.

"Burza mózgów" na temat marzeń. Ćwiczenie "O czym marzą ludzie?" Zadanie
z podziałem na grupy "tablica marzeń". Omówienie wiersza pt. "Marzenia" Joanny Kulmowej ze str. 56 i fragmentu "Moje Bullerbyn" Barbary Gawryluk ze str. 57. Integracja dzieci - zabawa "głuchy telefon" z łamańcami językowymi (Szymon nie wierzy, że ma dużo jeży. Pod pierzyną leży Jerzy.) Gramatyka- omówienie funkcji przymiotnika.

Praca domowa
Co warto zrobić?
Przeczytać z dziećmi wiadomości z podręcznika ze strony 61 i 62.

24 września 2022 będziemy robić książki.
1. Zastanów się o czym będzie twoja książka i jaki będzie mieć tytuł.
2. Na następne zajęcia przynieś ilustracje np. wycinki z gazet, klej oraz kolorowe długopisy (materiały na książkę).


03.09.2022

Historia

Historia wokół nas.- temat główny. Moja historia - drzewo genealogiczne.

(Zadanie w zeszycie). Pamiątki rodzinne,( rodzina , krewni).

Skąd się wzięły nazwiska? Poznajemy tajemnice sprzed wieków .

Zadanie domowe:

Na podstawie obejrzanego filmu oraz treści zawartej w podręczniku od historii, zastanów się i napisz w zeszycie , skąd ( od czego ) mogło pochodzić Twoje nazwisko.

Język polski
Temat: Jaki cel, takie zdanie.
Utrwalanie informacji z gramatyki i interpunkcji. Zdania oznajmujące, pytające
i rozkazujące. Przypomnienie części zdania (przymiotnik, rzeczownik, czasownik, przysłówek).
Krótka charakterystyka Adama Mickiewicza i ćwiczenie wizualne: kolorowanie.
Narodowe czytanie 2022- uczniowie klasy IV uczestniczyli w bardzo ważnym wydarzeniu czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza - w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.

Praca domowa:
Napisz zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące (dowolna ilość w zeszycie).
Powtórz części mowy.


27.08.2022

Historia

Czym jest historia i czym się zajmuje ?.

Postacie baśniowe, legendarne, historyczne.

Od przyczyny do skutku.

Podział źródeł historycznych.

Skarby ukryte w ziemi.


Język polski

Temat: Wszędzie dobrze, ale...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie z rodzicami - sprawy organizacyjne. "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Zasady gościnności- atmosfera
w domu i w szkole. Utwory "Wizyta", "Nowy rok szkolny".

Redagowanie życzeń i pozdrowień. Poznanie umiejętności dzieci.

Zabawa "Bezludna wyspa".

Praca domowa

Napisz życzenia dla kolegi lub koleżanki na nowy rok szkolny.

Na zajęciach dzieci potrzebują:

- zeszytu w grubą linię, przyborów do pisania, teczki na kserówki.