Klasa 5

24.04.2021

LITERATURA

Sprawdzenie pracy domowej, nazwy miesięcy, trudne wyrazy, przysłowia.

,,Księgi pełne tajemnic" fragment tekstu Joanny Orłowskiej-Stanisławskiej i zadania do niego.

GRAMATYKA

Pisownia małą i wielką literą- ćwiczenia. Dyktando ,,Szkolna biblioteka".

HISTORIA

Jagiellonowie na tronach Polski, Czech i Węgier.

Praca domowa: czytaj przynajmniej 15 minut dziennie i powtórz wiadomości z historii od unii polsko- litewskiej.


17.04.2021

JĘZYK POLSKI

LITERATURA

Sprawdzenie pracy domowej.

Powtórzenie nazw miesięcy, trudne wyrazy, przysłowia i powiedzenia polskie.

,,Wakacje z duchami " fragment książki Adama Bahdaja.

GRAMATYKA

Dyktando ,,Rodzinny spór "

Ćwiczenia w odmianie przymiotników. Odnajdywanie związków wyrazowych w różnych tekstach.

HISTORIA

Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.

PRACA DOMOWA

Proszę czytać po polsku przynajmniej 15 minut dziennie, najlepiej komuś w domu na głos.

Proszę przypomnieć sobie zasady pisowni wielką i mała literą (notatka w gramatyce i w podręczniku)


10.04.2021

LITERATURA

Plan wydarzeń ,,Katarynki " B. Prusa- wysłuchanie audiobooka.

Trudne wyrazy. Wprowadzenie przysłów polskich.

GRAMATYKA

Dyktando ,,Nad jeziorem ".

Przymiotnik -przypomnienie i uzupełnienie wiadomości oraz ćwiczenia.

HISTORIA

Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Praca domowa: Wypisz 5 rzeczowników wraz z przymiotnikami opisujących widok z twojego okna np. zielony las, kręta rzeka.


27.03.2021

Język polski

Sprawdzenie zadania domowego.

,,Marzec " dyktando. ,,Wróbla Wielkanoc " K.I. Gałczyńskiego.

,,Katarynka " B. Prusa- czym jest nowela?

Trudne wyrazy: instynkt, temperament, halucynacja, akta, puenta, punkt kulminacyjny

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie- ćwiczenia.

Praca domowa: Napisz życzenia świąteczne. Mogą być w zeszycie lub można zrobić kolorową kartkę świąteczną i tam wpisać życzenia.


20.03.2021

Język polski :

Sprawdzenie zadania domowego.

,,Powrót Taty " Adama Mickiewicza.

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie- przypomnienie zasad i ćwiczenia.

Projekcja filmu ,, W pustyni i w puszczy " H.Sienkiewicza - cz.2

Historia:

Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Praca domowa:

Opisz krótko zwyczaje wielkanocne dawniej i dziś.

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie.


13.03.2021

Język polski

1.Sprawdzanie zadania domowego - opowiadania.

2.,, Przesunąć horyzont " Martyna Wojciechowska - kartka z kalendarza .

Czytanie z podziałem na role. Rozmowy o zagrożeniach w górach ...

3. Dyktando ortograficzne i gramatyczne z odmiennymi częściami mowy .

4.Pisownia wielką i małą literą- główne zasady pisowni .

5.6. Ekranizacja powieści ,, W pustyni i w puszczy " H. Sienkiewicza - cz.1

Zadanie domowe

Wypisz w zeszycie dział Gramatyka 5 zdań z nazwami polskich miast oraz 5 zdań z nazwami polskich rzek ( użyjcie mapy Polski w atlasie lub w Google).


20.02.2021

Język polski :

1. Sprawdzenie zadania domowego .

2. PLAN WYDARZEŃ - z treści ,,Władcy Lewawu ", wspólne układanie i zapis w zeszycie.

3. Dyktando ortograficzne .

Gramatyka :

CZASOWNIK i BEZOKOLICZNIK - powtórka i ćwiczenia pisemne .

ZASADY PISOWNI z ,,u i ó" - pisemne ćwiczenia .

4. Opowiadanie ,, Gruby " str.265 , czytanie z podziałem na role .

Trudne wyrazy -

-kapitulacja

- kandydowanie

- ,, kamień spadł mi z serca "

- mieć z kimś na pieńku"

Zadanie domowe :

Napisz opowiadanie o Twoim locie na Marsa z ulubionym zwierzątkiem .

Przenieś się do fantastycznego świata, tak jak pisarka Dorota Terakowska ...

Użyj wyobraźni !!!

Możesz napisać o niespodziewanym zaproszeniu do lotu , przygotowaniach, szybkim pakowaniu się oraz pierwszych krokach na Marsie .

Zastosuj zasady pisania opowiadania ( notatki w zeszycie : wstęp, rozwinięcie i zakończenie ). Opowiadanie powinno mieć przynajmniej 15-20 zdań. Pisz wyraźnie i czytelnie .

Historia :

Unia polsko-litewska, str.208


13.02.2021

Język polski :

 1. Spotkanie z ,, Władcą Lewawu " .

Autor : Dorota Terakowska

Gatunek powieści : fantastyka

Główni bohaterowie :

Ketrab , Allianie, Lorak, łewap, Aloj, Kelef, Airam, Nienazwany ...

Miejsce wydarzeń : Kraków, Wawel

Trudne wyrazy :

Wspak - to wyraz pisany od tyłu

despota - to osoba, która nie znosi sprzeciwu

tyran - to osoba sprawująca władzę, zmuszająca ludzi do posłuszeństwa, budząca strach

2. Dyktando z ORTOGRAFII - pisemne ćwiczenia .

3. Spotkanie z prasą .

Ludzie prasy, str.271,272

Czytanie opowiadania ,, Masło przygodowe " B.Stenki , str.269 , rozmowy na temat używania telefonów komórkowych , telewizji , próby rozumienia limitów używania tych urządzeń ...

Zadanie domowe :

Proszę przejrzeć i uzupełnić zadania w zeszytach , będę oceniać notatki w zeszytach za I semestr.

Opisz, według zasad podanych w zeszycie postać głównego bohatera ,, Władcy Lewawu " - Ketraba . Napisz przynajmniej 10 zdań.

Wyszukaj znaczenie pojęcia i wpisz do działu Trudne wyrazy :

-debata

-intuicja

oraz znaczenie związku frazeologicznego ,, mieć nóż na gardle " i ,,w gorącej wodzie kąpany ".


06.02.2021

Język polski :

1. Praca ze Słownikiem związków frazeologicznych - wyszukiwanie pojęć i odczytywanie znaczenia .

2. Bogowie olimpijscy - str.208

Mitologia na językach - str.230 , utrwalanie pojęć związków frazeologicznych .

3. ORTOGRAFIA :

Dyktando ortograficzne - ćwiczenia .

Sprawdzian z opanowania trudnych wyrazów .

Pisownia z rz i ż - przypomnienie zasad pisowni oraz ćwiczenia .

GRAMATYKA :

PRZYMIOTNIK I PRZYSŁÓWEK - przypomnienie i ćwiczenia .

4. OPIS POSTACI - przypomnienie zasad opisu

OPIS MIEJSCA - przypomnienie zasad opisu

OPIS KRAJOBRAZU - przypomnienie zasad opisu.

Trudne wyrazy :

 • krajobraz

 • pejzaż

Zadanie domowe :

 1. Opisz krajobraz z Twojego okna, wg wskazówek podanych w zeszycie .Napisz przynajmniej 10 zdań. Pamiętaj, żeby używać dużo przymiotników i przyimków , dział Literatura .

 2. Wyszukaj w Słowniku związków frazeologicznych lub w Google znaczenie związku frazeologicznego ,,biegać jak kot z pęcherzem " i ,, robi z igły widły ". Opowiedz rodzicom co znaczą te określenia .

 3. Przypomnijcie sobie o czym czytaliście w książce ,, Władca Lewawu " . Będziemy omawiać treść tej lektury w tę sobotę ...

Historia :

C.d. o Kazimierzu Wielkim .

 • założenie Akademii Krakowskiej

 • zjazd monarchów i gościna u Wierzynka ( karczma istnieje do dziś w Krakowie ).

 • zamki Orle Gniazda na południu Polski .

Zadanie domowe :

 1. Dlaczego Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską w Krakowie ?

Odrabiajcie regularnie zadania domowe, bo w tej pandemii łatwo zapomnieć wiele z tego co już się nauczyliście....


30.01.2021

Język polski :

 1. Mit o koniu trojańskim .

główni bohaterowie - Eris, Parys , Helena , Achilles , Hektor , Kasandra.

 1. ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE :

-ikarowe loty

-nić Ariadny

-pięta Achillesa

-jabłko niezgody

-koń trojański

 1. Sprawdzian z Trudnych wyrazów - ksenofobia , empatia, metafora, wers -w zeszycie .

 2. Pisownia z h i ch - przypomnienie głównych zasad pisowni oraz pisemne ćwiczenia .

Krótkie dyktando ortograficzne w zeszycie dyktand .

Trudne wyrazy :

 • mitologia - zbiór mitów jednego ludu

 • mit -to opowieść fantastyczna podobna do legendy

 • cyklopi - mieli jedno oko pośrodku czoła

 • herosi - półbogowie , mieli nadludzką siłę

 • Olimp - siedziba, góra bogów

 • ambrozja, nektar - napój bogów

Zadanie domowe :

 1. Opowiedz rodzicom treść dwóch poznanych mitów .Rodziców proszę o potwierdzenie w zeszycie .

 2. Napisz w zeszycie Dział literatura znaczenie związku frazeologicznego : marsowa mina .

Historia :

Czasy Kazimierza Wielkiego, str.203

Zadanie domowe :

Przeczytaj jeszcze raz uważnie w podręczniku str.203 i 204.

Napisz w zeszycie jakie reformy przeprowadzał Kazimierz Wielki w Polsce . Tylko str.203 i 204 .

WSZYSCY UCZNIOWIE POWINNI CZYTAĆ 15 MIN. CODZIENNIE W JĘZYKU POLSKIM !


23.01.2021

Język polski :

1.2. MITY GRECKIE

 • Mit o powstaniu świata - Gaja i Uranos , podr. str.202

 • Mit o Dedalu i Ikarze , podr.str.232

 • Mit o Tezeuszu i Ariadnie , podr.str.228

Czytanie tekstów z podziałem na role .

3. Omawianie treści poznanych mitów.

Jak napisać DEDYKACJĘ ? podr.str.298 ( komu, z jakiej okazji, treść życzeń, kto

życzy , miejsce i data nadania życzeń, PAMIĘTAJ O PISOWNI ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH ,, TWÓJ , CIEBIE , CIĘ ..." WIELKĄ LITERĄ !!!

Rozmowy na temat Dnia Babci i Dnia Dziadka .

4.5. GRAMATYKA :

Ćwiczenia gramatyczne w pisowni ą om ę em , i z rzeczownikiem .

Uwaga :

Powtórzcie sobie znaczenia dotychczas poznanych trudnych wyrazów .

Codziennie czytajcie polską książkę chociaż przez 15 minut.

Zadanie domowe :

Napisz w zeszycie dział Literatura życzenia dla swoich Dziadków .

Historia :

6. Zjednoczenie Polski - próby zjednoczenia , rola króla - Władysława Łokietka

1320 rok , rola Kościoła , walka z Krzyżakami, polskie insygnia koronacyjne

podr.str.198-202

Zadanie domowe :

Przeczytaj jeszcze raz wiadomości o próbach zjednoczenia Polski w podr.str.198-202.


05.12.2020

Język polski

 1. Sprawdzenie zadania domowego.

 2. LEGENDY:

 • "O Wandzie, co Niemca nie chciała", str. 148, czytanie z podziałem na role.

 • "Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie", str. 152, odróżnianie różnych wersji jednej legendy.

 1. Opowiadanie "Wieczór wigilijny" - T. Kubiak.

 2. PRZEPIS KULINARNY - jak napisać ?

Wiersz z przepisem na dobry dzień -

Składniki:

 • szklanka dobrego humoru

 • kilka kropel uśmiechu

 • mała torebka przyjaźni

 • garść dobrych słów

 • szczypta nadziei

 • łyżeczka radości

Przygotowanie: wymieszać z optymizmem, serwować codziennie w obfitych porcjach.

Przykładowy przepis na naleśniki.

 1. METAFORA - czyli przenośnia, najczęściej stosowana w poezji

przykłady: powódź kwiatów, kałuża łez, lawina deszczu, jezioro pełne gwiazd, itp.

 1. Gramatyka -Ćwiczenia z odmiennymi częściami mowy oraz ćwiczenia ortograficzne z ó i u.

Trudne wyrazy:

wigilia - to dzień poprzedzający, np. Boże Narodzenie

metafora - przenośnia

optymizm - dobre nastawienie do życia

pesymizm- nastawienie do życia w ciemnych kolorach

legenda -to opowieść o dawnych czasach , przepleciona trochę prawdy historycznej i trochę fantazji...

Zadanie domowe:

1. Wytłumacz znaczenie metafory:

ocean szczęścia , burza loków, wstęga lasu, magiczna noc.

2. Napisz w zeszycie przepis na ulubioną potrawę świąteczną.

Historia

1.2. Rozbicie dzielnicowe w Polsce.

Gall Anonim - pierwszy kronikarz, spisujący dzieje Polski.

Zakon Krzyżacki w Polsce , str. 188-193.

Zadanie domowe:

Kto, kiedy i po co sprowadził Krzyżaków do Polski?28.11.2020

Język polski

 1. Sprawdzanie zadania domowego.

 2. Powtarzanie dotychczasowych wiadomości.

 3. Ludzie filmu - zawody związane z powstawaniem filmu, str. 124

Rodzaje filmów , określanie swoich ulubionych rodzajów, wypowiedzi uczniów i uzasadnianie wyboru.

Zasady dobrego zachowania w kinie - bon ton

4. Czytanie opowiadania "20 najbardziej wpływowych nastolatków" J.Sucheckiej, str. 114

5. Gramatyka - dział Gramatyka

LICZEBNIK ile? który z kolei? -odmienna część mowy, przypomnienie.

Odmiana przez przypadki z liczebnikiem, str. 134

6. Ćwiczenia w pisowni ó i u, str. 140

Trudne wyrazy:

 • empatia: to wrażliwość na innych.

Zadanie domowe:

Odmień przez przypadki :

- dwie różowe róże

- osiem żółtych tulipanów

- sześć brązowych ołówków

Zadanie napisz w zeszycie dział Gramatyka

Historia

1.2. C.d.o Bolesławie Krzywoustym .

Życie ludzi w czasach pierwszych Piastów, str. 183.

Zadanie domowe

Napisz na czym polegała metoda żarowa przy uprawie ziemi w państwie Piastów?


14.11.2020

Język polski

1.Sprawdzenie zadania domowego .

2. C.d. o Januszu Korczaku , zasłynął z wielu rzeczy, ale najważniejsza dla niego była jego dobroć okazywana dzieciom oraz jego autorstwa ,, Prawa Dziecka ".

PRAWA DZIECKA :

 • prawo do szacunku, do poszanowania swojej godności

 • prawo do niewiedzy - dorośli powinni być cierpliwi i mądrze wprowadzać w świat ...

 • prawo do niepowodzeń i łez -zadaniem dorosłych jest pokazywać jak naprawiać kłopoty

 • prawo do upadków- każdy ma prawo do popełniania ,, grzeszków " i gorszych dni

 • prawo do własności - dorośli uczą dzieci, że mają prawo do swojej własności, ale również powinni je respektować wobec innych

 • prawo do tajemnicy - dorośli powinni uszanować tajemnice dziecka

 • prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć - dzieci potrzebują tego, aby ich cierpliwie wysłuchiwać, i aby uczucia były akceptowane

,, KIEDY ŚMIEJE ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT ".

3. Opowiadanie ,, O autorytecie " -D. Kot podr.str.107

Tolerancja - to szanowanie innych, nie zwracając na kolor skóry , ich poglądy , na inną religię, czy tożsamość seksualną .

 • szanuj godność innych

 • nie toleruj tylko złoczyńcy

 • nie osądzaj pospiesznie

 • traktuj innego tak, jak sam chciałbyś być traktowany

4.Gramatyka :

PRZYMIOTNIK ( dział Gramatyka ) podr.str.117

przypomnienie na jakie pytania odpowiada oraz stopniowanie .

Trudne wyrazy ( dział Trudne wyrazy ):

tolerancja - to szanowanie innych

fascynacja -bardzo duże zainteresowanie jakąś osobą, lub rzeczą

ekspert- to specjalista w jakiejś dziedzinie

ksenofobia - ? znajdź w słowniku wyrazów obcych

Historia

Odbudowa państwa polskiego - Bolesław Krzywousty .

Zadanie domowe

Opisz, które prawa dziecka cenisz sobie szczególnie ? ( minimum 10 pełnych zdań )

Naucz się na pamięć przypadków ( przy rzeczowniku ).

Wypisz w dziale Trudne wyrazy co to jest ksenofobia ?


24.10.2020

Język polski

 1. Sprawdzenie zadania domowego.

 2. Jak korzystać z encyklopedii, słownika, itp.

 3. Czytanie opowiadania "Dziewczynka z fotografii" -B, Gawryluk pod. str. 79

 4. Wiersz "Lwy" - H. Januszewskiej pod. str. 81

rozmowy o wyrażaniu swoich emocji : radości, smutku i złości.... o prawie każdego z nas do wyrażania takich zachowań, lecz każdego z nas obowiązuje taka sama zasada:

MAM PRAWO DO ZŁOŚCI, ALE NIE WOLNO MI NIKOGO OBRAŻAĆ ANI UŻYĆ SIŁY FIZYCZNEJ !!!

MUSZĘ PANOWAĆ NAD SILNYMI EMOCJAMI .

 1. Czytanie książki "Mam prawo"- G. Kasdepki.

 2. Poznanie pięknej postaci w ogólnym zarysie - Janusza Korczaka.

Wstępne wprowadzenie w temat praw dziecka.

Uświadamianie uczniom co to jest "ZŁY DOTYK".

 1. Gramatyka:

Praca z RZECZOWNIKIEM pod.str.75 - odmiana przez przypadki oraz ćwiczenia gramatyczne z rzeczownikiem.

Zadanie domowe:

Napisz zakończenie swojego opowiadania. Głośno przeczytaj Twoje opowiadanie i sprawdź czy zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Historia

1.2. Cd. kryzysu i odbudowy państwa polskiego .

Zadanie domowe:

Przeczytaj o kryzysie w pod. str. 175-176


17.10.2020

Język polski

1. Sprawdzenie zadania domowego.

2. Zaślubiny Polski z morzem w rocznicę 100-lecia tego wydarzenia.

3. Prawidłowe adresowanie kartek pocztowych oraz wypisywanie pozdrowień "znad morza"

4. Gramatyka - ćwiczenia z odmianą czasownika.

5. Opowiadanie ,, Co to znaczy "G. Kasdepke pod.str.64 - czytanie z podziałem na role, rozmowy na temat zachowania Bartusia i humor zawarty w opowiadaniu.

6. Wiersz "Co to jest radość ?" J. Kulmowa pod. str. 60 - rozmowy na temat szczęścia, radości, własnych odczuć...

Zad.domowe

Pokoloruj kartkę pocztową (masz ją w zeszycie) pejzażem znad morza .

Historia

1.2. Kryzys i odbudowa państwa polskiego, pod. str. 175

Zad.domowe:

Napisz dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest?


26.09.2020

Język polski

 1. Sprawdzanie zadania domowego.

 2. C.d. o przyjaźni.

"ŻEBY MIEĆ PRZYJACIELA SAM BĄDŹ PRZYJACIELEM".

 1. C.d. Jak napisać OPOWIADANIE ?

- WSTĘP - poprzednia lekcja

- ROZWINIĘCIE - to najdłuższa część opowiadania,

 • opisz w nim przebieg zdarzeń

 • opisuj postacie, przedmioty, krajobraz

 • możesz już myśleć o tytule opowiadania,

 • używaj często wyrazów: później, potem, kiedy, jutro, dzisiaj, wczoraj, wcześniej...

 • nie powtarzaj zbyt często tych samych wyrazów, używaj synonimów

 • stosuj dialogi

DIALOG - to rozmowa przynajmniej dwóch osób.

Pamiętaj, by wypowiedź każdej osoby zapisać w osobnej linijce , z zacząć od myślnika a zakończyć kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem .

 1. Dział Gramatyka:

Przypomnienie co to głoska, litera i sylaba.

Przypomnienie o CZASOWNIKU i BEZOKOLICZNIKU.

Historia

Przypomnienie wiadomości z ub. roku.

Zadanie domowe:

 1. Dokończ swój plan zdarzeń z soboty (zapis w zeszycie).

 2. Napisz plan zdarzeń do swojego OPOWIADANIA.

 3. Dział Gramatyka:

Wypisz po 5 czasowników:

 • w bezokoliczniku

 • w czasie przyszłym

 • w czasie teraźniejszym

 • w czasie przeszłym


05.09.2020

1. Wspomnienia z wakacji.

2. W poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni - wypowiedzi uczniów - próby precyzowania przyjaźni a koleżeństwa.

Wiersz "Przyjaciele" Adam Mickiewicz , podr. str. 12, przypomnienie budowy wiersza: wers, strofa - zwrotka, podmiot liryczny, rym

- wymowny morał zawarty w wierszu

"PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE".

3. Opowiadanie "Wielki wybuch, czyli K kontra K" B. Kosmowskiej i G. Kasdepki, podr. str. 36

- c.d. rozmów o przyjaźni, omówienie ilustracji do opowiadania, pod. str. 36

4. Jak napisać OPOWIADANIE?

- wstęp

- rozwinięcie

- zakończenie

- Na początku pomyśl o czym ma być opowiadanie, kiedy i gdzie to się działo? wymyśl bohaterów - WSTĘP

- Wybierz i pisz tylko w jednym czasie: przeszłym lub przyszłym.

- Ułóż sobie plan wydarzeń (zapisz na brudno w punktach kolejno zdarzeń w swoim opowiadaniu po kolei) -ROZWINIĘCIE

- Wprowadź choć kilka DIALOGÓW, czyli rozmów między bohaterami. Dialogi rozpoczynaj od myślnika.

- Używaj bogatego słownictwa.

Trudne wyrazy:

- delikwent - winowajca

- pozer -

- szpan -

- trendy -

Zadanie domowe:

1. Proszę znaleźć w Google znaczenie wyrazów: pozer, szpan, trendy i wpisać w Trudne wyrazy.

2. Pomyśl o czym będzie Twoje opowiadanie i ułóż 4 zdania jako WSTĘP.

Pamiętaj o głównych zasadach napisania WSTĘPU (kiedy to było ?, gdzie to było? i bohaterowie).