Klasa 5

1.10.2022

Język polski

 1. Mit słowiański o stworzeniu człowieka - plan zdarzeń.

 2. Legenda o Bazyliszku - opis postaci.

 3. Piszemy twórcze opowiadanie.

Zadanie domowe:

Dokończ opowiadanie, które zaczelismy pisac na zajęciach. Skorzystaj ze schematu poniżej.

Schemat opowiadania

 1. Wstęp - jak to sie zaczelo?

Przedstaw czas, miejsce akcji i bohatera.

 1. rozwinięcie - co się wydarzyło później?

Opisz zdarzenia, przedstaw wymyślona treść. Co się przydarzyło bohaterom?

 1. zakończenie - jak to sie skonczylo?


HISTORIA

Bitwa pod Cedynią - praca z mapą. Dagome iudex- pierwszy pisemny dokument, w którym zostały opisane granice Polski i jest wspomniany Mieszko I. Miniprojekt- piszemy wywiad z Mieszkiem I w parach lub grupach. Jakie zawody mieli ludzie 1000 lat temu?- rozwiązujemy zagadki.


24.09.2022

J. polski

 1. Mit o stworzeniu świata. Uczniowie zapoznali się ze słowiańskim mitem. Poznali dwóch bogów Peruna i Welesa. Wykazali się znajomością powstania świata według Biblii. Porównywaliśmy mit o stworzeniu świata według starożytnych Greków. Wykonaliśmy prace plastyczne o stworzeniu świata, które wykorzystamy podczas święta szkoły.

 2. Sekrety królewny Wandy. Głośne czytanie tekstu ze zrozumieniem. Poznaliśmy związki frazeologiczne:

być oczkiem w głowie

sięgnąć zenitu

pasować jak ulał

Zadanie domowe:

Przypomnij sobie legendę o Bazyliszku.


Historia

Mieszko l i początki Polski. Jaki mieszkał Mieszko l? (na podstawie zintegrowanej platformy obywatelskiej) Skąd się wzięła nazwa Polski? Chrzest Mieszka l i wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce.

Praca domowa

Narysuj oś czasu i zaznacz na niej datę chrztu Mieszka I.


10.09.2022

HISTORIA

Słowianie na ziemiach Polski.

Oglądamy fragment programu na youtube: Się zaczęło w Polsce Piastów. Legenda o Piaście Kołodzieju i postrzyżynach jego syna Siemowita W. Chotomskiej. Wyjaśniamy pojęcia:: postrzyżyny i kosopleciny.  

JĘZYK POLSKI

 1. Idole są wśród nas! Droga Lewego do sławy. Świat blogów i blogerów.

Uczniowie narysowali plakaty Roberta Lewandowskiego, które wykorzystamy podczas Święta Szkoły.

Głośne czytanie tekstu. Luźne wypowiedzi uczniów na temat Roberta Lewandowskiego. Do liter imienia i nazwiska piłkarza dopisywaliśmy cechy charakteru Roberta.

Zadanie domowe:

Przygotuj notatkę o Idze Świątek.


03.09.2022

JĘZYK POLSKI

1. Zasady i reguły panujące w klasie.

2. Emocje w kropkach i kreskach. Kim jesteśmy w internecie? Współczesne metody komunikowania się.

3. Narodowe czytanie, Ballady i romanse, A. Mickiewicza.

4. Gdzie diabeł nie może..."Pani Twardowska". Na podstawie filmu opowiadamy balladę A. Mickiewicza.

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE 


HISTORIA

Zanim powstała Polska.

 1. Pradzieje ziem polskich.

 2. Przybycie Słowian do Europy.

 3. Wierzenia Słowian.

Legenda o założeniu państwa polskiego; Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.

PRACA DOMOWA

Proszę, by dzieci miały ze sobą teczkę do materiałów ksero na historię.


27.08.2022

JĘZYK POLSKI

1. Oto ja. Poznajemy się wzajemnie.

- fiszki z imionami

- omówienie wiersza W. Chotomskiej, Pożegnanie wakacji.

- wspomnienia z wakacji, praca plastyczna,

2. Kogo i kiedy możemy nazwać przyjacielem?

- "Przyjaciele", A. Mickiewicza. Głośne czytanie tekstu i jego analiza.


HISTORIA

Czas i mapa w historii - lekcja na podstawie materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Co to jest wiek?

Co to jest era?

Co to jest chronologia?

Czego można się dowiedzieć z map historycznych?