Klasa 5

14.11.2020

Język polski

1.Sprawdzenie zadania domowego .

2. C.d. o Januszu Korczaku , zasłynął z wielu rzeczy, ale najważniejsza dla niego była jego dobroć okazywana dzieciom oraz jego autorstwa ,, Prawa Dziecka ".

PRAWA DZIECKA :

 • prawo do szacunku, do poszanowania swojej godności

 • prawo do niewiedzy - dorośli powinni być cierpliwi i mądrze wprowadzać w świat ...

 • prawo do niepowodzeń i łez -zadaniem dorosłych jest pokazywać jak naprawiać kłopoty

 • prawo do upadków- każdy ma prawo do popełniania ,, grzeszków " i gorszych dni

 • prawo do własności - dorośli uczą dzieci, że mają prawo do swojej własności, ale również powinni je respektować wobec innych

 • prawo do tajemnicy - dorośli powinni uszanować tajemnice dziecka

 • prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć - dzieci potrzebują tego, aby ich cierpliwie wysłuchiwać, i aby uczucia były akceptowane

,, KIEDY ŚMIEJE ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT ".

3. Opowiadanie ,, O autorytecie " -D. Kot podr.str.107

Tolerancja - to szanowanie innych, nie zwracając na kolor skóry , ich poglądy , na inną religię, czy tożsamość seksualną .

 • szanuj godność innych

 • nie toleruj tylko złoczyńcy

 • nie osądzaj pospiesznie

 • traktuj innego tak, jak sam chciałbyś być traktowany

4.Gramatyka :

PRZYMIOTNIK ( dział Gramatyka ) podr.str.117

przypomnienie na jakie pytania odpowiada oraz stopniowanie .

Trudne wyrazy ( dział Trudne wyrazy ):

tolerancja - to szanowanie innych

fascynacja -bardzo duże zainteresowanie jakąś osobą, lub rzeczą

ekspert- to specjalista w jakiejś dziedzinie

ksenofobia - ? znajdź w słowniku wyrazów obcych

Historia

Odbudowa państwa polskiego - Bolesław Krzywousty .

Zadanie domowe

Opisz, które prawa dziecka cenisz sobie szczególnie ? ( minimum 10 pełnych zdań )

Naucz się na pamięć przypadków ( przy rzeczowniku ).

Wypisz w dziale Trudne wyrazy co to jest ksenofobia ?


24.10.2020

Język polski

 1. Sprawdzenie zadania domowego.

 2. Jak korzystać z encyklopedii, słownika, itp.

 3. Czytanie opowiadania "Dziewczynka z fotografii" -B, Gawryluk pod. str. 79

 4. Wiersz "Lwy" - H. Januszewskiej pod. str. 81

rozmowy o wyrażaniu swoich emocji : radości, smutku i złości.... o prawie każdego z nas do wyrażania takich zachowań, lecz każdego z nas obowiązuje taka sama zasada:

MAM PRAWO DO ZŁOŚCI, ALE NIE WOLNO MI NIKOGO OBRAŻAĆ ANI UŻYĆ SIŁY FIZYCZNEJ !!!

MUSZĘ PANOWAĆ NAD SILNYMI EMOCJAMI .

 1. Czytanie książki "Mam prawo"- G. Kasdepki.

 2. Poznanie pięknej postaci w ogólnym zarysie - Janusza Korczaka.

Wstępne wprowadzenie w temat praw dziecka.

Uświadamianie uczniom co to jest "ZŁY DOTYK".

 1. Gramatyka:

Praca z RZECZOWNIKIEM pod.str.75 - odmiana przez przypadki oraz ćwiczenia gramatyczne z rzeczownikiem.

Zadanie domowe:

Napisz zakończenie swojego opowiadania. Głośno przeczytaj Twoje opowiadanie i sprawdź czy zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Historia

1.2. Cd. kryzysu i odbudowy państwa polskiego .

Zadanie domowe:

Przeczytaj o kryzysie w pod. str. 175-17617.10.2020

Język polski

1. Sprawdzenie zadania domowego.

2. Zaślubiny Polski z morzem w rocznicę 100-lecia tego wydarzenia.

3. Prawidłowe adresowanie kartek pocztowych oraz wypisywanie pozdrowień "znad morza"

4. Gramatyka - ćwiczenia z odmianą czasownika.

5. Opowiadanie ,, Co to znaczy "G. Kasdepke pod.str.64 - czytanie z podziałem na role, rozmowy na temat zachowania Bartusia i humor zawarty w opowiadaniu.

6. Wiersz "Co to jest radość ?" J. Kulmowa pod. str. 60 - rozmowy na temat szczęścia, radości, własnych odczuć...

Zad.domowe

Pokoloruj kartkę pocztową (masz ją w zeszycie) pejzażem znad morza .

Historia

1.2. Kryzys i odbudowa państwa polskiego, pod. str. 175

Zad.domowe:

Napisz dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest?


26.09.2020

Język polski

 1. Sprawdzanie zadania domowego.

 2. C.d. o przyjaźni.

"ŻEBY MIEĆ PRZYJACIELA SAM BĄDŹ PRZYJACIELEM".

 1. C.d. Jak napisać OPOWIADANIE ?

- WSTĘP - poprzednia lekcja

- ROZWINIĘCIE - to najdłuższa część opowiadania,

 • opisz w nim przebieg zdarzeń

 • opisuj postacie, przedmioty, krajobraz

 • możesz już myśleć o tytule opowiadania,

 • używaj często wyrazów: później, potem, kiedy, jutro, dzisiaj, wczoraj, wcześniej...

 • nie powtarzaj zbyt często tych samych wyrazów, używaj synonimów

 • stosuj dialogi

DIALOG - to rozmowa przynajmniej dwóch osób.

Pamiętaj, by wypowiedź każdej osoby zapisać w osobnej linijce , z zacząć od myślnika a zakończyć kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem .

 1. Dział Gramatyka:

Przypomnienie co to głoska, litera i sylaba.

Przypomnienie o CZASOWNIKU i BEZOKOLICZNIKU.

Historia

Przypomnienie wiadomości z ub. roku.

Zadanie domowe:

 1. Dokończ swój plan zdarzeń z soboty (zapis w zeszycie).

 2. Napisz plan zdarzeń do swojego OPOWIADANIA.

 3. Dział Gramatyka:

Wypisz po 5 czasowników:

 • w bezokoliczniku

 • w czasie przyszłym

 • w czasie teraźniejszym

 • w czasie przeszłym


05.09.2020

1. Wspomnienia z wakacji.

2. W poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni - wypowiedzi uczniów - próby precyzowania przyjaźni a koleżeństwa.

Wiersz "Przyjaciele" Adam Mickiewicz , podr. str. 12, przypomnienie budowy wiersza: wers, strofa - zwrotka, podmiot liryczny, rym

- wymowny morał zawarty w wierszu

"PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE".

3. Opowiadanie "Wielki wybuch, czyli K kontra K" B. Kosmowskiej i G. Kasdepki, podr. str. 36

- c.d. rozmów o przyjaźni, omówienie ilustracji do opowiadania, pod. str. 36

4. Jak napisać OPOWIADANIE?

- wstęp

- rozwinięcie

- zakończenie

- Na początku pomyśl o czym ma być opowiadanie, kiedy i gdzie to się działo? wymyśl bohaterów - WSTĘP

- Wybierz i pisz tylko w jednym czasie: przeszłym lub przyszłym.

- Ułóż sobie plan wydarzeń (zapisz na brudno w punktach kolejno zdarzeń w swoim opowiadaniu po kolei) -ROZWINIĘCIE

- Wprowadź choć kilka DIALOGÓW, czyli rozmów między bohaterami. Dialogi rozpoczynaj od myślnika.

- Używaj bogatego słownictwa.

Trudne wyrazy:

- delikwent - winowajca

- pozer -

- szpan -

- trendy -

Zadanie domowe:

1. Proszę znaleźć w Google znaczenie wyrazów: pozer, szpan, trendy i wpisać w Trudne wyrazy.

2. Pomyśl o czym będzie Twoje opowiadanie i ułóż 4 zdania jako WSTĘP.

Pamiętaj o głównych zasadach napisania WSTĘPU (kiedy to było ?, gdzie to było? i bohaterowie).