Klasa 5

05.09.2020

1. Wspomnienia z wakacji .

2. W poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni - wypowiedzi uczniów - próby precyzowania przyjaźni a koleżeństwa .

Wiersz ,, Przyjaciele `` Adam Mickiewicz , podr.str.12 , przypomnienie budowy wiersza : wers , strofa -zwrotka , podmiot liryczny , rym

- wymowny morał zawarty w wierszu

,, PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE".

3. Opowiadanie ,, Wielki wybuch, czyli K kontra K" B.Kosmowskiej i G.Kasdepki , podr.str.36

- c.d. rozmów o przyjaźni , omówienie ilustracji do opowiadania , pod.str.36

4.Jak napisać OPOWIADANIE ?

- wstęp

- rozwinięcie

- zakończenie

- Na początku pomyśl o czym ma być opowiadanie , kiedy i gdzie to się działo? wymyśl bohaterów -WSTĘP

- Wybierz i pisz tylko w jednym czasie : przeszłym lub przyszłym .

- Ułóż sobie plan wydarzeń ( zapisz na brudno w punktach kolejno zdarzeń w swoim opowiadaniu po kolei ) -ROZWINIĘCIE

- Wprowadź choć kilka DIALOGÓW , czyli rozmów między bohaterami . Dialogi rozpoczynaj od myślnika .

-Używaj bogatego słownictwa .

Trudne wyrazy :

-delikwent - winowajca

-pozer -

-szpan -

-trendy -

Zadanie domowe :

1. Proszę znaleźć w Google znaczenie wyrazów : pozer, szpan, trendy i wpisać w Trudne wyrazy .

2. Pomyśl o czym będzie Twoje opowiadanie i ułóż 4 zdania jako WSTĘP .

Pamiętaj o głównych zasadach napisania WSTĘPU ( kiedy to było ?, gdzie to było? i bohaterowie ).