Klasa 5

13.11.2021

Język polski/ historia

Temat: Lekcja historii- 11 listopada polskie święto niepodległości.

Szkolne obchody Święta Niepodległości.


30.10.2021

Język polski

Temat: Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety.

Tworzymy kartkę z życzeniami dla Polski.

s. 148-151 Marian Orłoń, O Wandzie, co nie chciała Niemca (fragmenty)

s. 152-154 Łukasz Kamykowski, Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie (wraz ze Smokiem i towarzyszącymi Osobami)

Uczeń:

czyta głośno i cicho opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

prezentuje realistycznych i fantastycznych bohaterów utworu określa cechy bohaterów utworu i ich relacje

wyraża swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

Praca domowa

Ćw. 5 s.154

Historia

Temat: Najstarsze wiadomości o Słowianach. Wierzenia Słowian.

Podręcznik s.162

Uczeń:

- przedstawia najstarsze państwa słowiańskie

- wymienia państwa słowiańskie, które przyjęły chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, oraz te, które przyjęły je w greckim

- przedstawia plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

- wskazuje na mapie: rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- poznaje pogańskich bogów Słowian

https://www.youtube.com/watch?v=YqrCD9T4kGI&t=91s 

Praca domowa

Wybierz jednego z pogańskich bogów Słowian, narysuj jego portret i wypisz cechy wyglądu oraz charakteru. Za co był odpowiedzialny.


23.10.2021

Język polski

Temat: W świecie filmu. Ludzie filmu.

Pisownia ó i u.

Podręcznik s. 124-126, s.128-130 gatunki filmowe, twórcy filmu, filmowe środki wyrazu

s. 140- 143 ćwiczenia ortograficzne

Uczeń: odszukuje najważniejsze wiadomości w tekście informacyjnym

wymienia osoby tworzące film i opisuje ich pracę

określa cechy osób, wykonujących zawody związane z filmem

opowiada o swoim ulubionym filmie

wymienia kilka nazwisk współczesnych twórców filmowych

Praca domowa

Ćw. 3 s. 130

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś

Podręcznik s. 144 Powstanie osad rzemieślniczych i kupieckich, lokacje miast i wsi, samorząd miejski i jego organy, społeczeństwo miejskie, organa samorządu wiejskiego. Wygląd średniowiecznego miasta, zajęcia ludności wiejskiej.


25.09.2021

Język polski

Tematy: Idole są wśród nas! Droga Lewego do sławy.

Świat blogów i blogerów.

Yvette Żółtowska- Darska, Lewy. Chłopak, który zachwycił świat.

Podręcznik s. 110-113

Justyna Suchecka, 20 najbardziej wpływowych nastolatków (fragmenty) s.114-116

Uczeń: czyta ze zrozumieniem tekst prozatorski, przedstawia bohatera utworu, określa cechy bohatera,opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze,wyraża swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu, porównuje doświadczenia bohatera z własnymi,czyta tekst publicystyczny ze zrozumieniem, przedstawia bohaterów tekstu, wypowiada się na temat bohaterów tekstu,odróżnia tekst publicystyczny od tekstu literackiego,określa cechy tekstu publicystycznego przedstawia swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy.

Historia

Temat: Epoka rycerzy.

ideał rycerza i jego obowiązki, od pazia do rycerza,życie codzienne rycerzy,elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza, kultura rycerska.

Podręcznik s. 136

https://www.youtube.com/watch?v=5MSSbHyQCCY 

https://www.youtube.com/watch?v=T9lDfPXNeNE 

Praca domowa

Dokończyć wypełnianie karty pracy.


18.09.2021

Język polski

Tematy: Kim jesteśmy w Internecie? Współczesne sposoby komunikowania się.

Podręcznik s. 36-39 Barbara Kosmowska, Grzegorz Kasdepke, Wielki wybuch, czyli K kontra K (fragmenty) s. 40- 43

miejsce i czas wydarzeń wydarzenia, bohater utworu, ocena postępowania bohatera;

Uczeń: czyta ze zrozumieniem teksty zamieszczone na infografice, wyszukuje w tekście informacyjnym potrzebne wiadomości, rozpoznaje różne sposoby komunikowania się w internecie, określa udogodnienia i zagrożenia wynikające z komunikowania się w internecie, wskazuje wady i zalety korzystania z komunikatorów, wyjaśnia, dlaczego ludzie chętnie korzystają z internetu, formułuje zasady właściwego zachowania się w internecie.

Praca domowa

Napisz opowiadanie: Jak, twoim zdaniem, będzie wyglądał świat przyszłości? Jak będziemy się komunikować?

Historia

Temat: Społeczeństwo seniorów i wasali

podział na seniorów i wasali ,społeczna drabina feudalna ,podział społeczeństwa średniowiecznego na stany, terminy: feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd lenny, stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi,

Podręcznik s. 132


28.08.2021

Język polski

Temat: Wakacyjne przygody i wspomnienia.

Kogo i kiedy możemy nazwać przyjacielem?

Ustne wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych przeżyć i przygód.

Mapa myśli/ skojarzenia ze słowem wakacje- bogacenie słownictwa czynnego uczniów.

"Przyjaciele" A.Mickiewicza. Głośne czytanie tekstu i jego analiza.

Zabawy w plenerze. Gry językowe.

Praca domowa

Napisz opowiadanie o najciekawszej wakacyjnej przygodzie lub przyjacielu.

Jeden temat do wyboru!


21.08.2021

"Witaj szkoło, witajcie przyjaciele"

- przedstawienie się dzieci, zabawy integracyjne w kole;

-zestaw ćwiczeń gimnastycznych z woreczkami rozwijających ogólną sprawność ruchową, spostrzegawczość i równowagę,

-czytanie i omówienie wiersza Wandy Chotomskiej "Pożegnanie wakacji", wskazywanie w wierszu elementów związanych z wakacjami

-zabawy ruchowe na dworze

-"wspomnienia z wakacji" - praca plastyczna i opisowa(tworzenie i pisanie kilku zdań dt. Wspomnień z wakacji)

-zabawy integracyjne w kole

- czynności porządkowe w sali