Klasa 5

07.05.2022

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na sportowo:

 • gra w dwa ognie

 • podchody

 • wspólne odśpiewanie hymnu

 • poczęstunek

Historia

Temat: Konstytucja 3 Maja, jej twórcy i założenia.


23.04.2022

Język polski

Tematy: Czas na powtórkę! Mitologia grecka i słowiańska.

Wspólnie tworzymy! Plakat konkursowy.

Uczeń:

 • korzysta z informacji zawartych w podręczniku

 • powtarza i selekcjonuje informacje

 • rozpoznaje czytany utwór jako mit i wskazuje charakterystyczne cechy mitu

 • przedstawia bogów greckich i ich atrybuty

 • samodzielnie rozwiązuje zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności zawarte w podręczniku

Historia

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

 • polityka dyplomacji Kazimierza Wielkiego

 • pokój z zakonem krzyżackim w Kaliszu

 • przyłączenie nowych ziem do państwa polskiego

 • reformy Kazimierza Wielkiego

 • umocnienie granic państwa

 • utworzenie Akademii Krakowskiej

Praca domowa

Ćwiczenia 8,9 s. 242 podr. do języka polskiego


02.04.2022

Język polski

Temat: Zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie.

Warsztaty plastyczne.

Klasowe spotkanie wielkanocne.


26.03.2022

Język polski

Temat: Wyczyny Heraklesa.

Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury- mitologiczne frazeologizmy.

Pisownia wyrazów z ch i h.

 • Mitologia: czas i miejsce wydarzeń,bohaterowie i wydarzenia oraz postaci realistyczne i fantastyczne, herosi we współczesności.

 • Związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.

Uczeń: wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii, stosuje związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii, wyjaśnia pochodzenie wskazanych związków frazeologicznych.

 • Pisownia wyrazów z ch i h.


12.03.2022

J. polski

Temat 1 i 2: W świecie mitologii słowiańskiej (2h)

Temat 3: Analiza wiersza Wisławy Szymborskiej "Atlantyda" (1h)

Temat 4: Mitologia starożytnych Greków- panteon bogów greckich (2h)?

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 1 str. 206 (podręcznik)

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś.

 1. Wyjaśnienie, jak powstawały miasta.

 2. Omówienie procesu lokacji miast.

 3. Przekrój społeczeństwa w mieście i na wsi. Wyjaśnienie, czym zajmowała się ludność w nich mieszkająca (rzemieślnicy,cechy, kupcy, chłopi).

 4. Zapoznanie z pojęciami: patrycjusze, pospólstwo, plebs.

 5. Miasta dzisiaj - wyjaśnienie pojęcia "betonoza".

Praca domowa:

Dokończ oglądanie filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=r4QiwmkYU4g 

i uzupełnij obie kserówki.


19.02.2022

J.polski

 1. 21.02. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 • gry dydaktyczne

 • geneza święta, rola języka ojczystego

 • język polski, języki regionalne i dialekty

 • polskie pułapki językowe

 • G.Kasdepke "Co to znaczy" związki frazeologiczne w języku polskim

Wiedza o Polsce

2. Tłusty czwartek i karnawał

 • mój ulubiony pączek

 • Tradycja związana z Tłustym Czwartkiem

 • karnawał, jak jest obchodzony karnawał w Wenecji, jak w Rio, jak w Polsce

 • wykonanie masek karnawałowych

 • poczęstunek, tradycyjne polskie pączki


05.02.2022

Język polski

Tematy: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery.

Polska - nasza ojczyzna. Czym jest ojczyzna?

Uczeń: czyta tekst głośno i cicho, przedstawia miejsce i czas wydarzeń, opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze, przedstawia bohatera utworu, określa cechy bohatera utworu, wyraża swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

dyskusja i samodzielna notatka

 • czym jest i z czym kojarzy się ojczyzna?

 • co to znaczy czuć się Polakiem?

 • 10 miejsc, które należy odwiedzić w Polsce

 • 10 atrakcji Krakowa


22.01.2022

Język polski

Temat: "Władca Lewawu". Czarodziejska opowieść o odwadze, która pokonuje zło.

Omawiane treści: bohaterowie, przebieg wydarzeń,opowiadanie fragmentów powieści, fantastyka.

Praca domowa

Wypełnij kartę pracy, którą dałam na lekcji.

Historia

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.

Postać Bolesława Krzywoustego i Polski jego czasów. Podr. s. 174

Praca domowa

Wypisz pięć faktów o Bolesławie Krzywoustym.


15.01.2022

Język polski

Temat: Jak opisać krajobraz?

Uczeń: - określa, jakie są etapy sporządzania opisu krajobrazu (podręcznik s. 170)

 • redaguje opis krajobrazu, biorąc pod uwagę: informacje ogólne, rozmieszczenie elementów krajobrazu, emocje wywołane widokiem

 • wykorzystuje w opisie wyrazy bliskoznaczne

 • stosuje przymiotniki określające kolory, kształty

 • posługuje się sformułowaniami określającymi położenie i ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu

 • wyraża emocje wywołane widokiem

 • zachowuje odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

 • wydziela akapity w wypowiedzi pisemnej

Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku/ interaktywne ćwiczenia doskonalące umiejętności.

Synonimy, antonimy/ praca ze słownikiem

Praca domowa

Opisz wybrany przez siebie krajobraz. Może to być jedna z fotografii ze s. 172 w podręczniku. Możesz opisać też np. swój widok z okna.

Na kolejnych zajęciach będziemy omawiać lekturę "Władca Lewawu".

Historia

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.

 • misja biskupa Wojciecha i jej skutki

 • zjazd gnieźnieński i jego konsekwencje

 • stosunki Bolesława Chrobrego z sąsiadami

 • koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jej znaczenie

- terminy: relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, koronacja

- postaci historyczne: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, cesarz Otton III


11.12.2021

JĘZYK POLSKI

Temat: Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie.

Krzysztof Dzikowski, Dzień jeden w roku

Uczeń: -wskazuje wartości związane z Wigilią Bożego Narodzenia

-określa funkcję powtarzanych w utworze wersów i zwrotek

-opowiada o swoich emocjach i refleksjach związanych z piosenką Dzień jeden w roku

-opowiada o tradycjach bożonarodzeniowych w swoim domu

Życzenia oraz kartka dla zaprzyjaźnionej szkoły w Polsce.

Świąteczny poczęstunek i kino o tematyce bożonarodzeniowej- Opowieść wigilijna


27.11.2021

Język polski

Temat: Wielcy Polacy i ich dzieła.

W kręgu Prasłowian- Wiedźmin.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty Księgi pierwszej)

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty Księgi trzeciej) s.164- 169

Praca domowa

Opisz postać Wiedźmina (wygląd, cechy charakteru, umiejętności)

Narysuj jego portret- dla chętnych.


13.11.2021

Język polski/ historia

Temat: Lekcja historii- 11 listopada polskie święto niepodległości.

Szkolne obchody Święta Niepodległości.


30.10.2021

Język polski

Temat: Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety.

Tworzymy kartkę z życzeniami dla Polski.

s. 148-151 Marian Orłoń, O Wandzie, co nie chciała Niemca (fragmenty)

s. 152-154 Łukasz Kamykowski, Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie (wraz ze Smokiem i towarzyszącymi Osobami)

Uczeń:

czyta głośno i cicho opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

prezentuje realistycznych i fantastycznych bohaterów utworu określa cechy bohaterów utworu i ich relacje

wyraża swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

Praca domowa

Ćw. 5 s.154

Historia

Temat: Najstarsze wiadomości o Słowianach. Wierzenia Słowian.

Podręcznik s.162

Uczeń:

- przedstawia najstarsze państwa słowiańskie

- wymienia państwa słowiańskie, które przyjęły chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, oraz te, które przyjęły je w greckim

- przedstawia plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

- wskazuje na mapie: rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- poznaje pogańskich bogów Słowian

https://www.youtube.com/watch?v=YqrCD9T4kGI&t=91s 

Praca domowa

Wybierz jednego z pogańskich bogów Słowian, narysuj jego portret i wypisz cechy wyglądu oraz charakteru. Za co był odpowiedzialny.


23.10.2021

Język polski

Temat: W świecie filmu. Ludzie filmu.

Pisownia ó i u.

Podręcznik s. 124-126, s.128-130 gatunki filmowe, twórcy filmu, filmowe środki wyrazu

s. 140- 143 ćwiczenia ortograficzne

Uczeń: odszukuje najważniejsze wiadomości w tekście informacyjnym

wymienia osoby tworzące film i opisuje ich pracę

określa cechy osób, wykonujących zawody związane z filmem

opowiada o swoim ulubionym filmie

wymienia kilka nazwisk współczesnych twórców filmowych

Praca domowa

Ćw. 3 s. 130

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś

Podręcznik s. 144 Powstanie osad rzemieślniczych i kupieckich, lokacje miast i wsi, samorząd miejski i jego organy, społeczeństwo miejskie, organa samorządu wiejskiego. Wygląd średniowiecznego miasta, zajęcia ludności wiejskiej.


25.09.2021

Język polski

Tematy: Idole są wśród nas! Droga Lewego do sławy.

Świat blogów i blogerów.

Yvette Żółtowska- Darska, Lewy. Chłopak, który zachwycił świat.

Podręcznik s. 110-113

Justyna Suchecka, 20 najbardziej wpływowych nastolatków (fragmenty) s.114-116

Uczeń: czyta ze zrozumieniem tekst prozatorski, przedstawia bohatera utworu, określa cechy bohatera,opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze,wyraża swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu, porównuje doświadczenia bohatera z własnymi,czyta tekst publicystyczny ze zrozumieniem, przedstawia bohaterów tekstu, wypowiada się na temat bohaterów tekstu,odróżnia tekst publicystyczny od tekstu literackiego,określa cechy tekstu publicystycznego przedstawia swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy.

Historia

Temat: Epoka rycerzy.

ideał rycerza i jego obowiązki, od pazia do rycerza,życie codzienne rycerzy,elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza, kultura rycerska.

Podręcznik s. 136

https://www.youtube.com/watch?v=5MSSbHyQCCY 

https://www.youtube.com/watch?v=T9lDfPXNeNE 

Praca domowa

Dokończyć wypełnianie karty pracy.


18.09.2021

Język polski

Tematy: Kim jesteśmy w Internecie? Współczesne sposoby komunikowania się.

Podręcznik s. 36-39 Barbara Kosmowska, Grzegorz Kasdepke, Wielki wybuch, czyli K kontra K (fragmenty) s. 40- 43

miejsce i czas wydarzeń wydarzenia, bohater utworu, ocena postępowania bohatera;

Uczeń: czyta ze zrozumieniem teksty zamieszczone na infografice, wyszukuje w tekście informacyjnym potrzebne wiadomości, rozpoznaje różne sposoby komunikowania się w internecie, określa udogodnienia i zagrożenia wynikające z komunikowania się w internecie, wskazuje wady i zalety korzystania z komunikatorów, wyjaśnia, dlaczego ludzie chętnie korzystają z internetu, formułuje zasady właściwego zachowania się w internecie.

Praca domowa

Napisz opowiadanie: Jak, twoim zdaniem, będzie wyglądał świat przyszłości? Jak będziemy się komunikować?

Historia

Temat: Społeczeństwo seniorów i wasali

podział na seniorów i wasali ,społeczna drabina feudalna ,podział społeczeństwa średniowiecznego na stany, terminy: feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd lenny, stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi,

Podręcznik s. 132


28.08.2021

Język polski

Temat: Wakacyjne przygody i wspomnienia.

Kogo i kiedy możemy nazwać przyjacielem?

Ustne wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych przeżyć i przygód.

Mapa myśli/ skojarzenia ze słowem wakacje- bogacenie słownictwa czynnego uczniów.

"Przyjaciele" A.Mickiewicza. Głośne czytanie tekstu i jego analiza.

Zabawy w plenerze. Gry językowe.

Praca domowa

Napisz opowiadanie o najciekawszej wakacyjnej przygodzie lub przyjacielu.

Jeden temat do wyboru!


21.08.2021

"Witaj szkoło, witajcie przyjaciele"

- przedstawienie się dzieci, zabawy integracyjne w kole;

-zestaw ćwiczeń gimnastycznych z woreczkami rozwijających ogólną sprawność ruchową, spostrzegawczość i równowagę,

-czytanie i omówienie wiersza Wandy Chotomskiej "Pożegnanie wakacji", wskazywanie w wierszu elementów związanych z wakacjami

-zabawy ruchowe na dworze

-"wspomnienia z wakacji" - praca plastyczna i opisowa(tworzenie i pisanie kilku zdań dt. Wspomnień z wakacji)

-zabawy integracyjne w kole

- czynności porządkowe w sali