Klasa 6

06.05.2023

Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie zadań domowych obecnych i zaległych .

Wyjaśnienie pojęć ( jarmark, cud ).

Omówienie wiersza Wisławy Szymborskiej " Jarmark cudów".

Uroczysty Apel i odśpiewanie Hymnu Państwowego w związku z obchodami Dnia 3 Maja.

Udział uczniów w meczu piłki nożnej .

Udział uczniów w Biegu na orientację z Kopernikiem.

"Ścieżka edukacyjna z Kopernikiem w tle"- Rozwiązywanie zadań, między innymi : ułożenie planet w odpowiedniej kolejności , dopasowanie chronologiczne wydarzeń związanych z życiem Mikołaja Kopernika, - powrót na metę z rozwiązaną krzyżówką .


Zadanie domowe :

Przeczytaj wiersz str. 296 i odpowiedz w zeszycie na pytanie pierwsze ze strony (296).

Dla chętnych - ( Napisz co dostrzegasz z okna swojego pokoju ? Czy lubisz ten widok? ).  


Historia
Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
Przypomnienie kulis powstania i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jej znaczenia, zapisów, a także bezpośrednich skutków.
Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. Postać Tadeusza Kościuszki.
Obraz Bitwa pod Racławicami, jako przykład "pokrzepienia serc" w okresie zaborów.
Zadanie domowe:
Przeczytaj rozdział 5 w części VI: Legiony Polskie we Włoszech. Str. 203-206


15.04.2023

Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa.

Brandon Mull " Baśniobór"- fragment z książki .

Zastanów się, czy uważasz ostateczną decyzję starszego Pana za słuszną?

Uzasadnij swoją opinię.

Pogadanka na temat zasad postępowania, panujących w życiu codziennym .

Stanisław Sojka "Tolerancja"( Na miły Bóg ).

Wysłuchaj piosenki Stanisława Sojki i zastanów się , na jakie zachowania ludzi zwracają uwagę słowa utworu "Tolerancja".

Interpunkcja- użycie nawiasu.

W nawiasie można umieścić informacje , które uzupełniają lub wyjaśniają treść głównego zdania. Ćwiczenia na lekcji.

Fragment książki "Noelka". Małgorzaty Musierowicz.

Odsłuchanie również całej książki by poznać radość obdarowywania .

Na stronie www.YouTube.com znajdują się 3 części do odsłuchania .

Zadanie domowe:

Spotkanie z natura - str 291. Przyjrzyj się obrazowi, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 6.

Proszę przygotować zaległe zadania domowe.


Historia
Obrady Sejmu Wielkiego.
Konstytucja 3 maja. Tło historyczne. Przyczyny i sposób uchwalenia, twórcy, postanowienia i skutki.
Podpisanie w Petersburgu Konfederacji Targowickiej i atak Rosji na Polskę.
Przystąpienie króla Stanisława Poniatowskiego do targowiczan.
Drugi rozbiór bez udziału Austrii.
"Wstawanie z kolan po Polsku" film z cyklu Historia bez cenzury.
Zadanie domowe.
W powszechnej opinii, uczestników Konfederacji Targowickiej uważa się za zdrajców ojczyzny. Choć oni sami uważali się za obrońców praworządności i demokracji szlacheckiej.
Zastanów się i napisz dlaczego ich działania uważa się za zdradę interesu Polski? Jakimi cechami charakteryzowało się ich działanie?
Czy wśród współczesnych polskich polityków dostrzegasz takich, których działania lub cechy są podobne do targowiczan?
Przeczytaj rozdział 5 str.174-179 oraz "Tajemnice sprzed wieków" str.180-181


25.03.2023

Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem. Dzieci miały okazję nie tylko posłuchać ciekawych opowieści, ale także dowiedzieć się, jak przebiega proces wydawniczy i jak rodzą się pomysły na książki. Podczas spotkania można było kupić książki Pawła Beręsewicza, uzyskać autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Warsztaty Wielkanocne, malowanie jaj, pisanek.

Spotkanie Wielkanocne


Historia
Czasy saskie - czas stracony dla Polski. Początki bezpośrednich ingerencji obcych państw w sprawy polskie.
Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski pod presją stacjonującego rosyjskiego wojska.
Pierwszy rozbiór Polski 1772
"Upadek Polski" film z cyklu historia bez cenzury.
Zadanie domowe.
Przeczytaj rozdział 4. Str.169-173


Język Polski
Spotkanie z pisarzem.
Tradycje Wielkanocne dawne i współczesne.
Quiz Wielkanocny z nagrodami.
Warsztaty Wielkanocne i spotkanie klasowe.


11.03.2023

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie prac domowych.

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

(Fragment ewangelii według świętego Mateusza).

Zastanów się, wymień sytuacje i okoliczności , w których warto zachować pozorność.

Co to jest mit?

Czym jest mitologia ?

Mit o Prometeuszu.

(Fragmenty książki Nikosa i Aresa Chadzinikolau.)

Mit i Orfeuszu i Eurydyce.

(Fragment książki Katarzyny Marciniak "Moja pierwsza mitologia")

Napisz list do Orfeusza, w którym pocieszyła bohatera. Wykorzystaj informacje zawarte w ostatnim akapicie tekstu.

Zadanie domowe:

W świecie mitów str. 266-267 ,przyjrzyj się postaciom z mitologii greckiej, wybierz jedną postać i opisz ją w zeszycie korzystając z innych źródeł, typu książka lubi internet. (Minimum 8 zdań).


Historia
Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
Czym było "Liberum Veto" film z cyklu Historia bez cenzury.
Kryzys Rzeczypospolitej na tle krajów ościennych.
Sarmatyzm - pochodzenie i znaczenie mitu dla polskiej szlachty.
"Astronomiczny łeb" garść info o Mikołaju Koperniku w Historii bez cenzury.
Zadanie domowe.
Przeczytaj w części V podręcznika rozdział 1 i 2 (str.152-162).
Zad. domowe dla chętnych:
Korzystając z pomocy swojej rodziny oraz Internetu, napisz o tradycjach Wielkanocnych najbardziej popularnych w regionie Polski, skąd pochodzi Twoja rodzina. Przewidziane niespodzianki


18.02.2023

Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa.

Tradycja tłustego czwartku .

Spotkanie z Marynarzami z Okrętu - ORP. Gen. T. Kościuszko.

Interpretacja wiersza Joanny Kulmowej- " Człowiek żeby patrzał".

Punkt widzenia - Pamiętniki Adama i Ewy - (fragmenty- Mark Twain).

Zadanie 9/ str. 247 . Wyobraź sobie , że jesteś jedną z pierwszych osób na świecie. Przygotuj wpis z pamiętnika w którym odpowiesz na pytania podane w zadaniu. Praca samodzielna w zeszycie.

Przypowieść o siewcy - fragment ewangelii według Świętego Mateusza.

Dyskusja na temat tego, w jakim celu została opowiedziana przypowieść ? Kim naprawdę jest siewca, a czym ziarno?

Miłosierny Samarytanin - fragment ewangelii według Świętego Łukasza.

Zadanie domowe:

Odpowiedz w zeszycie na pytanie 4 i 6 ze strony 253.

Przeczytaj " Przypowieść o talentach". Zastanów się jakie Ty masz uzdolnienia.

Naucz się nazw wszystkich miesięcy z zachowaniem kolejności ( po polsku) , Oraz jakie miesiące wchodzą w skład poszczególnych por roku. ( na ocenę ).


Historia

Sprawdzenie i omówienie zadań domowych.

Wojny polsko - tureckie w XVII w.

Rola Kozaków i Tatarów w eskalacji konfliktu polsko - tureckiego.

Haniebny traktat pokojowy w Buczaczu - zobowiązanie Polski do płacenia haraczu Turcji.

Zwycięstwa Jana Sobieskiego jako hetmana, a następnie jako króla Jana III Sobieskiego.

Życie Jana III Sobieskiego na podstawie filmu z cyklu "Historia bez cenzury"

Zadanie domowe:

Przeczytaj rozdziały:

6. Kryzys Rzeczypospolitej

7. Barok i sarmatyzm.

Kto zwyciężył pod Wiedniem (118-119)

Zastanów się i napisz, która z podanych przyczyn mogła mieć największe znaczenie dla kryzysu, a w dalszej kolejności upadku Polski?

- powstanie Chmielnickiego;

- potop szwedzki;

- wojny z Turcją;

- zrywanie sejmów przez posłów, często przekupionych przez obce mocarstwa - liberum veto.

Odpowiedź uzasadnij.


04.02.2023

Język polski :

Ewa Jałochowska- Historia sztuki dla dzieci i rodziców . Rozmowy z Kajtkiem.str 225/226 . Zadanie 1 i 5 ze str. 226.

Zadanie grupowe - kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika .Piszemy życzenia z okazji rocznicy urodzin.

( Kartka trafi do szkoły w Toruniu).

Bogdan Miś- Internet- muzea w sieci. Zadanie 1/str 236

A było to dobre- interpretacja obrazu i zapisanie odpowiedzi w zeszycie .

Stworzenie świata - fragment Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia. Zadanie 1 / str. 240.

Dyktando sprawdzające .

Zadanie domowe:

Przeczytaj fragment książki ze strony 242- "Książka nad książkami" i odpowiedz w zeszycie na pytanie 1 ze strony 243.

Historia

Potop szwedzki - ekonomiczne, ludnościowe, kulturowe zniszczenie Rzeczypospolitej większe niż w czasie II w.św. Cofnięcie cywilizacyjne miast i wsi po potopie. 

Postać Stefana Czarnieckiego i jego rola w pokonaniu Szwedów. 

Obrona Jasnej Góry - pkt.zwrotny w wojnie, świetnie wykorzystany przez Polaków. 

Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza - koronowanie na królową Polski NMP. 

Zadanie domowe:

Przeczytaj następny rozdział o wojnach z Turcją. Korzystając z Internetu napisz krótką notatkę o znaczeniu DLA EUROPY odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. 

Dla chętnych (przewidziane słodkie nagrody): napisz krótką notatkę o tradycji Tłustego Czwartku -skąd się wzięła, czemu ją celebrujemy, dlaczego w takim terminie, co jadano w tłusty czwartek dawniej, a co teraz. 


21.01.2023

Język Polski :

Omówienie zadania domowego.

Z serii - Na skrzydłach fantazji , omówienie fragmentu książki Johna Ronalda Reuela Tolkiena - Hobbit , czyli tam i z powrotem.

Dzień babci i dziadka - tworzymy piękne życzenia z okazji ich święta.

Z serii Szkoła mówienia i pisania. - Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy? Str.216/217.

Tworzenie własnego opowiadania twórczego z uwzględnieniem: nawiązanie do baśni, wstęp , przywołanie bohaterów baśni i ich charakterystycznych cech, fantastyczne wydarzenie, rozwinięcie, dialog urozmaicający opowiadanie, zakończenie .

Z serii - na skrzydłach fantazji. Zapoznanie z wierszem Zbigniewa Herberta- Pudełko zwane wyobraźnią.

Określenie nastroju wiersza ze wskazaniem epitetów zawierających metaforę.

Zapoznanie się z fragmentem z książki Cornelii Funke - Atramentowe serce - czytanie tekstu str. 222.

Zadanie domowe:

Po przeczytaniu fragmentu z książki zawartej w podręczniku-" Atramentowe serce" odpowiedz na pytanie nr 6/225 str. zapisując je w zeszycie.


Wyszukaj w internecie fotografie obrazu Mona Lisa( Leonardo da Vinci) i zastanów się co w tym dziele sztuki zwraca Twoja uwagę.


07.01.2023

Język Polski:

Film edukacyjny - Magiczne drzewo.

  • Napisz list .

Zabawa integracyjna, Państwa - Miasta.

Zadanie domowe:

Proszę przeczytać i zapoznać się z treścią : "Hobbit, czyli tam i z powrotem" strony 208/209. ( jako spotkanie z lektura ).

Oraz strona 211-213- Hobbit, czyli tam i z powrotem- fragment książki .

Odpowiedz w zeszycie na pytanie 1/ze strony 214.


HISTORIA.
Pomyślności w Nowym Roku.
Powstanie Chmielnickiego - początek końca Rzeczypospolitej.
Kto to byli i skąd się wywodzili Kozacy.
Postać Chmielnickiego - bohater dla Ukrainy, zdrajca dla Polaków?
Zad. domowe.
Przeczytaj rozdział "Potop Szwedzki". Czytając nie zapomnij o przeczytaniu opisów pod ilustracjami.
Prośba do rodziców: proszę przypomnieć dzieciom, że korzystanie z telefonów, robienie zdjęć w czasie zajęć, przerw (bez zgody osób fotografowanych) jest zabronione i może mieć nawet konsekwencje prawne. Proszę im powiedzieć, ze w czasie zajęć telefony mają mieć schowane w plecakach. Nieprzestrzeganie tej zasady zakończy się telefonem do rodzica z prośbą, aby wcześniej odebrał dziecko ze szkoły.


10.12.2022

Język Polski:

Warsztaty świąteczne , przygotowanie stroików.

Przedstawienie świąteczne "Jasełka".

Wigilia klasowa


Życzę Wszystkim Spokojnych i Radosnych świąt.☃️❄️🎄


26.11.2022

Język polski :

Jak wyrażamy oczekiwania?

Napisz w zeszycie zdania używając wyrażeń typu: propozycja, prośba, żądanie, obietnica, rada, groźba, ostrzeżenie, zakaz. Słowa na Start str. 166/167.

Paweł Beręsewicz- Wielka wyprawa Ciumków- fragment. Praca w grupie zadanie 5 str. 184.

Interpretacja wiersza Danuty Wawiłow - Latem. Zadanie 1/187str.

Z serii- Na skrzydłach fantazji.

Interpretacja obrazu.

Przyjrzyj się obrazowi, a następnie odpowiedz na pytania znajdujące się na str191.

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z tematem ze str . 171-173/Słowa na Start. (Jak urozmaicić wypowiedź twórcza ) .


Historia

Na ostatnich zajęciach zastępowała mnie Pani Emilia Zielińska. Pochwaliła, ze dzieciaki są sympatyczne i w większości aktywne na zajęciach.
Osoby, które niestety były nieobecne napiszą test przy najbliższej okazji - generalnie preferuję zasadę z norweskiej ungdomsskulen, że każde dziecko w końcu musi napisać sprawdzian - warto się przyzwyczajać
Dzieci sprawdziły sobie wspólnie kartkówkę.
Z dziećmi został przerobiony rozdział Wojny z Rosją i obejrzano trzy odcinki z cyklu Historia bez cenzury: Ruski koszmar" to o naszym jednym z najlepszych monarchów, Stefanie Batorym, "Dzban w koronie" rzecz o Zygmuncie III Wazie. Oraz "Rosja pod polskim butem" jedyny raz kiedy został zdobyty Kreml i uczynili to nasi rodacy. Niestety, tej szansy na "swojego" cara tez nie wykorzystaliśmy. Na "pamiątkę" tego wydarzenia Władimir Putin w 2004 ustanowił święto państwowe i 4/11 Rosjanie obchodzą Dzień Jedności Narodowej, kiedy to udało im się odzyskać Kreml.
Dzieci wyszukiwały info w książce i w głowach na pytania związane z tematem i całkiem dobrze im szło.
Zadanie domowe:
Zadzwoń do babci, dziadka lub innej najstarszej osoby w rodzinie i zapytaj o zwyczaje, potrawy, tradycje związane z Bożym Narodzeniem, jakie były obchodzone w Twojej rodzinie za czasów jego dzieciństwa, a których już nie ma lub zanikają.
Zrób krótką notatkę na ten temat.


12.11.2022

Język Polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Święto narodowe 11 listopada - odzyskanie niepodległości - zapoznanie z tematem .

Uroczyste, wspólne odśpiewanie Hymnu polskiego na holu szkoły.

Fragment :Poradnik dobrych manier- Arantxa Garcia de Castro.

Praca w grupie - Zadanie 6 /155. ( Słowa na start).

Wiersz Czesława Miłosza - " Ojciec objaśnia". Zadanie 2 i 3/157 (Słowa na start).

Fragment : Nowe przygody Mikołajka - Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe.

Zadanie 5 / 176. ( Słowa na start).

Zadanie domowe:

Utrwalamy czytanie , minimum 10 min dziennie.

Proszę dokończyć zadania, które rozwiązywaliśmy na lekcji.

( Dziękuję bardzo rodzicom, którzy dbają o to by dzieci ćwiczyły czytanie, naprawdę widać już rezultaty i za te piękne zadania domowe, naprawdę dopracowane😍, miło czytać).


Historia

Pierwsza wolna elekcja i wybór Henryka Walezego na króla Polski.

Skutki wolnych elekcji.

Święto Niepodległości.

«Co musisz wiedzieć o odzyskaniu niepodległości» z cyklu Historia bez cenzury.

T. Love «To wychowanie» - jako przykład jak przez muzykę można także wyrazić swój stosunek do Ojczyzny.

Zadanie domowe.

Przeczytaj rozdział «Wojny z Rosją» oraz «Początek wojen ze Szwecją» str.82-92

Powtórzenie wiadomości. Z podanych poniżej pytań,pięćbędzie na krótkim sprawdzianie. Można korzystać z książki oraz własnych notatek przy jego pisaniu na lekcji.

1.Pierwsze obrady sejmu w Polsce i jedne z pierwszych na świecie odbyły się w roku 1493. Wymień kto był ich uczestnikiem, stanem sejmującym?

2. Co zapewniła szlachcie, uchwalona w roku 1505 ustawa Nihil Novi - nic nowego?

3. Co oznaczało powiedzenie: «Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie»?

4. Jakie wydarzenie (upamiętnione m.in. obrazem Jana Matejki) miało miejsce w Krakowie w 1525 roku, którego skutkiem m.in. była likwidacja Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu.

5. Jakie obecnie państwa leżą na terenach, które dawniej nazywano Inflantami?

6. Na mocy podpisanej w 1569 roku Unii Lubelskiej między Polską i Litwą, wspólny był władca, sejm, polityka zagraniczna oraz moneta. Co pozostało odrębne?

7. Około ile tysięcy kilometrów kwadratowych zajmowała Rzeczpospolita Obojga Narodów (jak nazwano Polskę po Unii Lubelskiej), a ile obecnie tysięcy kilometrów kwadratowych zajmuje Polska?

8. Wymień co najmniej dwóch kandydatów, którzy starali się o koronę Polski na pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku.

9. Dlaczego Henryk Walezy uciekł potajemnie do Francji w 1574 roku?

10. Kto we współczesnej Polsce może głosować w wyborach prezydenckich?


29.10.2022

Język Polski :

Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały...( Jak nas widzą inni)?

Czesław Miłosz: Do mojej natury - odpowiedz na pytanie, co jest tematem wiersza Czesława Miłosza?

Odkrywanie świata- przyjrzyj się obrazowi a następnie odpowiedz na pytania ze strony 143.

Z serii lektury - fragment - " W pustyni i w puszczy"-Henryka Sienkiewicza.

Wykonanie prac plastycznych o tematyce -święto zmarłych.

Zadanie domowe:

Utrwalamy czytanie: minimum 10 min dziennie ( w języku polskim).

Zapoznaj się z fragmentem książki , Afryka i jej dzieci - mity i fakty - Marty Surowiec. Str.151/ Słowa na Start. I odpowiedz w zeszycie na pytanie 2 oraz 6 ze strony 152.

(Minimum 6 zdań )


Historia

Ostatni Jagiellonowie: Zygmunt II August.Hołd Pruski - przyczyny, skutki bezpośrednie i długofalowe. 

Inflanty - jakie to kraje obecnie, czemu były tak istotne dla Rosji.

Unia Lubelska - Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przyczyny i sposób powstania.

Film "Jak trwoga to do Polaka" - z cyklu Historia Bez Cenzury.

Zadanie domowe:

Przeczytaj rozdział 7: Pierwsza Wolna Elekcja str.76-79

Napisz kilka zdań, co obiecałbyś/obiecałabyś szlachcie polsko-litewskiej, aby wybrała Cie na króla/królowa

Przypomnij sobie tekst "Mazurka Dąbrowskiego".

Przygotuj krótka notatkę (korzystając z Internetu): dlaczego mamy flagę biało/czerwona, czemu orzeł w koronie to nasze godło.


22.10.2022

Język polski:

Omówienie pracy domowej.

Z serii jacy jesteśmy? Interpretacja obrazu ze strony 108/ Słowa na start.

Henning Mankell- "Pies który biegł ku gwieździe". Zastanów się i odpowiedz w zeszycie, dlaczego bohaterowi coraz trudniej było fantazjować ?

Uroczystości związane z nadaniem sztandaru szkole oraz pasowanie na ucznia .

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z tematem ze strony 120/121.


Historia

Sprawdzian i jego omówienie. 

Zygmunt Stary, czasem niedoceniany, a jeden z najlepszych królów Polski.

Zad. domowe:

Na następne zajęcia proszę, aby dzieci przeczytały rozdział 3 "W czasach ostatnicg Jaggielonów" str. 53-57 oraz rodział 5 "Rzeczpospolita Obojga Narodów" str. 66-70


01.10.2022

Język polski

Z serii- pierwsza miłość. Paweł Beręsewicz - Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek.

Praca w grupie, zadanie 5 str.74. Jakie zachowania u osób płci przeciwnej lubicie, a jakiego postępowania nie tolerujecie?

Z serii- bliżej języka, czym się różnią czasowniki dokonane od niedokonanych ? Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

Z serii- lektury- fragment " Pan Tadeusz"- Adama Mickiewicza- polowanie na niedźwiedzia -księga IV str. 201.

Rodzinny kryzys- Marcin Kozioł- fragment " Skrzynia Władcy Piorunów".

Praca w grupie, zadanie 9 str.91. Wymyślcie i zaszyfrujcie dowolną metodą hasło składające się maksymalnie z dziesięciu liter.

Zadanie domowe :

Utrwalamy czytanie w języku polskim. ( najlepiej 10-15 min dziennie).

Przeczytaj fragment książki Marcina Szczygielskiego "Teatr Niewidzialnych Dzieci"str. 94 w podręczniku i odpowiedz w zeszycie na zadanie 4 ze strony 97.


Historia

1. Szlachta w Polsce - skąd się wzięla i jak się dzieliła.

2. Demokracja szlachecka - na czym polegała. Pierwsze na świecie obrady sejmu w 1493 roku.

Sejm dawny i obecny. Podobieństwa i róznice.

Film "Demokracja szlachecka" z cyklu "Historia bez cenzury"

4. Folwark szlachecki: jak, dlaczego i po co szlachta zakładała folwarki.

5. Co to była pańszczyzna.

Zadanie domowe.

Przeczytaj podane niżej pytania. 10 z nich będzie użyte na teście na następnych zajęciach.

Podczas testu można korzystać z książki oraz własnych notatek.


1. Dlaczego rok 1492 umownie przyjmuje się jako koniec Średniowiecza?

2. Dlaczego na odkrytych terenach rozwinęło się na olbrzymią skalę niewolnictwo?

Odkrycie Ameryki sprawiło, że 3.Europejczycy poznali nowe produkty. Wymień cztery.

4. Czego i po co dokonał Norweg Thor Heyerdahl w 1970 roku?

5. Na jakiej kulturze wzorował się Renesans (odrodzenie)?

6. Dlaczego o Leonardzie Da Vinci mówi się, ze wyprzedził swoja epokę?

7. Kto opracował około roku 1445 metodę druku za pomocą ruchomych czcionek?

8. Co to są freski, jak się je wykonuje?

9. Dlaczego model wszechświata przedstawiony przez Mikołaja Kopernika nazywamy heliocentrycznym?

10. Co oznacza i skąd się wzięło w języku polskim powiedzenie "od wielkiego dzwonu"?

11. Kto był prekursorem reformacji w Niemczech?

12. Co było bezpośrednim powodem przejścia władcy Anglii Henryka VIII na protestantyzm?

13. Co było przyczyną licznych wojen religijnych w Europie w XVI wieku?

14. Kto to jest heretyk?

15. Dlaczego wielu katolików, protestantów oraz żydów uciekało przed prześladowaniami do Polski?

16. Co to jest tolerancja religijna?


24.09.2023

Język polski

Pisownia trudnych form rzeczowników

i przymiotników .

Zasady pisowni w zakończeniach rzeczowników i przymiotników

( -dztwo,-dzki),( -ctwo,-cki).

Anna Dziewit -Meller.-Damy, dziewuchy,dziewczyny. Historia w spódnicy.

Dyskusja oraz zadanie 2 i 5 str.56- Słowa na Start.

Heidi Hassenmüller-Pewnej wrześniowej niedzieli. Dyskusja oraz zadanie 3 str. 64 - Słowa na Start.

Szkoła mówienia i pisania . Jak opisać przeżycia wewnętrzne ? Zasady opisu przeżyć wewnętrznych ( wstęp , rozwinięcie , zakończenie ) . Str. 70 i 71- Słowa na Start, oraz https://youtu.be/ci5XP7-E-WE .

Zadanie domowe :

Napisz w zeszycie opowiadanie

z opisem przeżyć wewnętrznych

Utrwalamy czytanie.


Historia

Sprawdzenie i omówienie prac domowych. Wszyscy się postarali.

Reformacja - skutki krótko i długofalowe dla społeczeństwa.

Kontreformacja - konsekwencje pozytywne i negatywne.

Tolerancja religijna w Polsce.

Zad. domowe.

Do przeczytania rozdziały z podręcznika: "Demokracja szlachecka", "W folwarku szlacheckim". Str. 42-52. Zastanów się jaka jest różnica pomiędzy sejmem dawnym, a współczesnym. Korzystając z internetu dowiedz się jakie faktycznie należy spełnić kryteria, aby dostać się do współczesnego sejmu/senatu. Przeczytaj co to jest ordynacja wyborcza.


10.09.2022

Język polski

Lekcja powtórzeniowa: omówienie pracy domowej.

Szkoła mówienia i pisania. Uczymy się jak napisać charakterystykę . Str. 35/ Słowa na Start.

https://youtu.be/_m_qYsFeEVM 

Co lubimy w sobie najbardziej ?

Napisz w zeszycie minimum 25 wyrazów opisujących , co lubisz w sobie najbardziej.

Grzegorz Kasdepke- Czarna owca. ( czarna owca, co to znaczy ? Wpływ otoczenia ).

Tworzenie rodziny wyrazów ( wyrazów pokrewnych ). Np. Dom-domek- domeczek- domofon- zadomowić się .

Praca w zeszycie .

Zadanie domowe:

Napisz w zeszycie minimum 25 słów na temat - co lubisz w sobie najbardziej ?.

( zadanie domowe dla uczniów nieobecnych i dla uczniów którzy nie wykonali zadania w szkole).

Utrwalamy czytanie na głos w domu.

Przeczytaj fragment z książki " Wyspa mojej siostry"- str 42./Słowa na start. I napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 4str. 45.


Historia

Reformacja w Europie.

Sylwetka Marcina Lutra.

Film: "Luter i rewolucja protestancka"

Zadanie domowe:

Korzystając z Internetu wypisz (zrozumiałe dla Ciebie) co najmniej pięć różnic pomiędzy katolicyzmem, a protestantyzmem.

Dzieci, których nie było na zajęciach, zadanie domowe także dotyczy. Nieobecni mogą obejrzeć film w domu (polecam z rodzicami, którzy mogą na bieżąco wyjaśnić niezrozumiałe fragmenty).03.09.2022

Język Polski

Spotkanie z rodzicami.

Omówienie pracy domowej dotyczącej fragmentu książki "Uszy do góry".

Gramatyka i jej odmienne części mowy, związki frazeologiczne, formy liczebników.

Zagadki - ćwiczymy logiczne myślenie.

Spotkanie z lektura( fragment) - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi- czytanie ze zrozumieniem .

Narodowe wspólne czytanie "Ballady i romanse".

Zadanie domowe:

Proszę jeszcze raz przeczytać fragment z podręcznika - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, czytając ze zrozumieniem. ( wrócimy do lektury na lekcji ).


Historia

Renesans - Odrodzenie - Humanizm.

"Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce"

Najważniejsi twórcy epoki. Postac Leonarda da Vinci.

Wynalazek druku i jego znaczenie - Gutenberg.

Odrodzenie w Polsce.

"Wstrzymal Słońce, ruszył Ziemie" - Mikołaj Kopernik

Zadanie domowe:

Przeczytaj:

Reformacja/Kontreformacja - strony 31-39

Poska państwem bez stosów - strony 71 - 75

A nastepnie obejrzyj na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=7EmrSoNehfY&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mit-LXqyVU&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=6  

https://www.youtube.com/watch?v=pw5aQqua2tM&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=13aaAq


27.08.2022

Język Polski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Omówienie spraw organizacyjnych.

Lekcja powtórzeniowa - klasa 5.

Przypomnienie :

Części mowy, części zdania

( czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek).

Liczenie głosek, samogłosek, liter w poszczególnych wyrazach.

Sprawdzenie/przypomnienie - kolejności miesięcy w roku w tym

określenie pór roku.

Utrwalamy czytanie - wspólne czytanie na głos ze zrozumieniem fragmentu powieści Ewy Grętkiewicz "Szczekająca szczęka Saszy".

Zadanie domowe:

Utrwalamy czytanie. (kilka razy w tygodniu minimum 10 min. - na głos).

Proszę przeczytać fragment książki " Uszy do góry" str. 14 w podręczniku " Nowe Słowa na Start" i odpowiedzieć na pytanie nr 6 ze strony 16, zapisując je w zeszycie.


Historia

Narodziny nowożytnego świat.

Rok 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba jako umowne zakończenie okresu Średniowiecza.

Przyczyny odkryć. Długofalowe skutki odkryć geograficznych dla Europy i dla Polski - gwałtowny rozwój rzemiosła, miast i państw oraz społeczeństw, które zaczęły posiadać zamorskie kolonie, kontra nierównomierny rozwój społeczny, a olbrzymi rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie Środkowo - Wschodniej nastawionej na produkcję zbóż na potrzeby Europy Zachodniej. «Polska spichlerzem Europy.»

Nieznane produkty na stołach Polski i Europy.

Rozwój niewolnictwa w Ameryce.

Współczesne osiągnięcia Norwega Thora Heyerdahla.

Zadanie domowe:

Obejrzyj dostępny na You Tube lub CDA film z serii:

Byli sobie wynalazcy - Leonardo da Vinci.

Przeczytaj z podręcznika z rozdziału pierwszego część 3 i 4 (str.22-30 Renesans) oraz z rozdziału drugiego część 4 - Odrodzenie na ziemiach polskich (str.58 - 63).