Klasa 6

8.05.2021

Historia:

 1. Rewolucja Francuska

 2. Francja Napoleona

 3. Legiony polskie we Włoszech

 4. Księstwo Warszawskie

J.polski

 1. Mitologia grecka

 • Co to jest mit i mitologia, znaczenie i wpływ mitologii greckiej i starożytnego świata na kulturę europejską.

 • Panteon greckich bogów

 • Mit o powstaniu świata (G. Kasdepke i J.Parandowski)

 • Mit o Prometeuszu- stworzenie człowieka

2. Państwa i miasta, Gra, rzeczowniki, nazwy własne w języku polskim.


23.04.2021

Historia:

Kryzys Rzeczpospolitej:

 1. Polska za panowania Wettinów

 2. Pierwszy rozbiór Polski

 3. Konstytucja 3 Maja i II rozbiór Polski

 4. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski

J.polski

Biblia i motywy biblijne w kulturze:

 1. Biblia jako dzieło kultury, gatunki literackie w Biblii

 2. Motywy biblijne w kulturze i sztuce

 3. Stworzenie świata według Starego Testamentu, Księga Rodzaju

 4. Przypowieść o Siewcy

 5. Przypowieść o Dobrym Samarytaninie


17.04.2021

Historia:

 1. Oświecenie na świecie i w Polsce.

 2. Monarchie absolutne: Prusy, Rosja, Austria.

 3. Powstanie Stanów Zjednoczonych.

J. polski

 1. A.Mickiewicz "Pan Tadeusz"

 • Sylwetka autora

 • O lekturze

 • Analiza fragmentu księgi IV "Koncert Wojskiego"

 • Polonez z "Pana Tadeusza"


10.04.2021

J.polski

 1. "Państwa i miasta" Gra, rzeczowniki, polskie nazwy.

 2. Grzegorz Kasdepke "Co to znaczy..." Sylwetka autora, najpopularniejsze utwory, związki frazeologiczne.

 3. Szkoła dyskutowania. Jak dyskutować?

Historia

 1. Kryzys Rzeczpospolitej w XVII w.

 2. Barok i sarmatyzm.

 3. Absolutyzm we Francji i monarchia parlamentarna w Anglii.


27.03.2021

Wiedza o Polsce

 1. Wiosna i Wielkanoc w Polsce. Symbole, Tradycje i Obyczaje.

 • Części mowy

 • Wiosna i jej oznaki

 • Pierwszy dzień wiosny

 1. Wielkanoc

 • Tradycje polskie: Niedziela Palmowa

 • Święconka

 • Polskie potrawy wielkanocne

 • Śmigus dyngus


20.03.2021

J.polski

 1. Gra "państwa i miasta" - rzeczowniki, polskie nazwy

 2. Podróżniczy savoir-vivre.

 • Komunikacja za granicą, dziwne zwyczaje, nietypowe zachowania, kultura w kraju odwiedzanym.

 • Hasła reklamowe polskich potraw

 • A. G. de Castro "Poradnik dobrych manier"

 • P. Beręsewicz " "Wielka wyprawa Ciumków".

3. Sztuka perswazji - jak wyrażamy oczekiwania. Formułowanie poprawnych wypowiedzi pod kątem sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Historia

 1. Wojny Polski ze Szwecją, potop szwedzki.

 2. Powstanie Chmielnickiego - kozacy i Ukraina.

 3. Wojny z Turcją. Rola Jana III Sobieskiego.


13.03.2021

J.polski

 1. Gra "Państwa i miasta" rzeczowniki i ich polskie nazwy. Nazwy własne.

 2. Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

 3. Pisownia rz, ż, u i ó.

Historia

 1. Pierwsza wolna elekcja

 2. Wojny Polski z Rosją


20.02.2021

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 21.02.21

 1. Wybór bajek I. Krasickiego do przedstawienia

 2. Wykonanie kukiełek

 3. Wykonanie przedstawienia bajek w przedszkolu i klasach 1-3.

 4. Gra: Kim jestem?


13.02.2021

1. Tłusty Czwartek i Tradycje Wielkopostne

 • Tłusty Czwartek - skąd się wziął i co symbolizuje?

 • Historia, fakty, ciekawostki

 • Piszemy wiersz o pączku

 • Robimy sprawozdanie reporterskie z kolejki przed cukiernią i hipermarketem.

2. Pisownia ą i ę, om, on, w wyrazach, zasady i ćwiczenia. Dyktando. 


06.02.2021

J.polski + wiedza o Polsce, zoom

Dziś połączyliśmy j.polski, historię, wiedzę o społeczeństwie i geografię w temat "Warszawa stolicą Polski".

1. Wiersze

- J. Tuwim "Warszawa"

- L.J. Kern "Wizyta na warszawskim Zamku" - zapoznanie się z sylwetką i twórczością autora: wiersze dla dzieci, opowiadania "Proszę słonia" i "Ferdynand Wspaniały"

- M.Gaszyński "Sen o Warszawie" w wykonaniu Cz.Niemena

2. Różne wersje legend o Syrence warszawskiej oraz Warsie i Sawie.

3. Fakty o Warszawie, barwy, herb, hejnał-historia, położenie na mapie Polski,

4. Historia Zamku Królewskiego

5. Łazienki królewskie

6. Belweder- rezydencje prezydenckie

7. Trójpodział władzy w Polsce

- władze ustawodawcze: Sejm i Senat, marszałkowie

- władze wykonawcze: Pezydent i Rada Ministrów, premier, ministrowie

- władza sądownicza: sądy i trybunały

8. Zniszczenia wojenne i odbudowa Warszawy

9. Zabytki i atrakcje miasta

Zad.dom

1. Obejrzyj filmik https://m.youtube.com/watch?v=cZiGWjZugbs

2. Ułóż trasę wycieczki szlakiem najciekawszych pomników Warszawy.30.01.2021

J. polski

 1. Uczymy się przeprowadzać wywiad.

 • Co to jest wywiad?

 • Podstawowe cechy, które zawiera dobry wywiad.

 • Rodzaje wywiadów.

 • Przeprowadzamy wywiad.

 1. Bajki Ignacego Krasickiego

 • Postać autora

 • Cechy charakterystyczne gatunku literackiego jakim jest bajka

 • Omówienie wybranych utworów

 • Co to jest alegoria i morał?

Zadanie Domowe

 • wybierz 2 bajki I. Krasickiego, które chcesz przedstawić

 • Przynieś klej

Historia

 1. Polska krajem bez stosów.

 • Wielokulturowość i wielowyznaniowość w dawnej Polsce XVI w.

 • 1573 konfederacja warszawska


23.01.2021

J.polski

Tematy:

1. Ludzie telewizji- programy telewizyjne od kuchni.

 • Jak działa studio telewizyjne?

 • Czym zajmują się ludzie w telewizji?

 • Jak powstaje program telewizyjny?

 • Typy programów

2. Zagrożenia związanie z użytkowaniem telefonów komórkowych

3. Język polski językiem żywym - nowe wyrazy, zapożyczenia, użycie wyrazów angielskich na co dzień.

Historia

 1. Polska w czasie ostatnich Jagiellonów.

- losy dynastii Jagiellonów, unia w Krewie

- konflikt z Krzyżakami

- Hołd Pruski

- Unia Lubelska


05.12.2020

J.polski i Wiedza o Polsce

Temat: Tradycje Bożonarodzeniowe

 • Jak obchodzimy święta w różnych regionach Polski?

*Potrawy

*Zwyczaje

*Przesądy

*Obyczaje

*Regiony Polski

 • L.J.Kern "Choinka" analiza wiersza

 • Karty pracy związane z Bożym Narodzeniem

 • Kolędy i piosenki bożonarodzeniowe

Zadanie domowe:

Pomóż w przygotowaniach do świąt: w przygotowaniu potraw, ozdabianiu domu, ubieraniu choinki, domowych porządkach.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!


28.11.2020

Wiedza o Polsce

 1. Demokracja szlachecka

 2. Szlachta polska

 3. Folwark szlachecki

 4. Gospodarka Polski w XVI w.

 • Handel zbożem

 • Transport rzeczny

 • Import i eksport towarów

 • Rozwój miast

5. Miasto Gdańsk dawniej i dziś.

Zadanie domowe

 1. Obejrzyj filmiki o Gdańsku i Trójmieście:

2. Do wyboru jeden z tematów:

 1. Co kojarzy Ci się z Gdańskiem? Miejsce, wydarzenie, rzecz itp Uzasadnij dlaczego.

 2. Największe atrakcje Gdańska, forma dowolna: pisemnie, prezentacja itp

 3. Wybierasz się na wycieczkę do Gdańska z norweskim kolegą/koleżanką. Zaplanuj wycieczkę. Co chciałbyś/chciałabyś im pokazać?


14.11.2020

J.polski

 1. Omówienie pracy domowej.

 2. Prezentacja prac uczniów z okazji zaślubin Polski z morzem.

 3. Temat: "Felix, Net i Nika i Gang Niewidzialnych Ludzi"- omówienie lektury.

Zad. domowe

Wymyśl twoje fantastyczne urządzenie - wynalazek. Opisz jak wygląda i jak działa. Możesz dodatkowo wykonać ilustrację - dodatkowo, nie zamiast.


24.10.2020

J.polski

 1. Przypomnienie informacji o czasowniku.

 2. Odmienne części mowy - powtórzenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku - mapy myśli.

 3. Jestem Polką/Polakiem i jestem z tego dumna/dumny- wykonanie plakatów zachęcających do odwiedzenia Polski, przedstawiających najlepsze strony Polski.

Zad.dom.

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej zgodnie z tabelą: https://static.scholaris.pl/main-file/106/odmiana_przymiotnika_przez_63745.png

 • doświadczony kierowca/doświadczeni kierowcy

 • szeroka ulica/ szerokie ulice

 • czerwone krzesło/czerwone krzesła

Historia

 1. Prezentacja osoby i osiągnięć przedstawiciela polskiego renesansu - Mikołaja Kopernika.

 2. Polskie budowle renesansowe- prezentacje.

 3. Reformacja i kontrreformacja.


17.10.20

J. polski

1. Blog szkolny

2. Projekt klasowy- praca nad planem plakatu

3. Starość opisana w wierszu J.Twardowskiego "Starzy ludzie".

4. Odmienne części mowy. Czasownik

Zad.dom.

1. Czytamy lekturę "Feliks, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi" - będziemy omawiać 14 listopada.

2. Sprawdź swoją wiedzę na temat czasownika:

https://wordwall.net/pl/resource/1489253/czasownik

https://wordwall.net/pl/resource/1781230/polski/czasownik

Historia

1. Renesans w Polsce

2. Architektura Renesansu

Zadanie domowe

Przygotuj krótką prezentację o Mikołaju Koperniku lub przedstaw jedną polską budowlę w stylu renesansowym.


26.09.20

J.polski

 1. Nasze propozycje do wystawy na temat promocji Polski - burza mózgów.

 2. "Szczekająca szczęka Saszy"

- Pierwsza lekcja polskiego - akceptacja, integracja; przypomnienie pojęć: narrator, fabuła, bohater.

 1. Tolerancja - nasze skojarzenia związane z tym słowem;

 2. "Czarna owca" G. Kasdepke, stereotypy, odmienność, krytyka.

 3. Gra Polska Luxtorpeda - ćwiczenie pojęć z j.polskiego i historii.

Zad. Domowe

Na adres poczty elektronicznej (ilona.radk@gmail.com) przyślij fotografie, obrazy, treści, lub linki do nich, które proponujesz do swojego (swojej grupy) plakatu.

Historia

 1. Omówienie zakresu materiału z przedmiotu w klasie 6.

 2. Wielkie odkrycia geograficzne.

 3. Skutki odkryć geograficznych.

 4. Nowa epoka - renesans. Humanizm.

Zad. Dom.

Wyjaśnij swoimi słowami co to jest humanizm i do czego się odnosi (krótka notatka).


12.09.2020

Temat: Jestem Polką/Polakiem i jestem z tego dumna/dumny!

1. Dyskusja - bardziej czujesz się Polakiem/Polką czy Norwegiem/Norweżką?

2. Głośne czytanie artykuł "Odkrywanie polskości" o młodzieży dwujęzycznej w Austrii

 • trudne pojęcia z tekstu- emigracja, drugie pokolenie, dwukulturowość, integracja, izolacja, stereotyp

3. Praca w grupach: zalety i wady dwukulturowości

4. Czy warto się uczyć języka polskiego? Jakie korzyści, po co się uczyć polskiego?

5. Stereotypy, stereotypy o Polakach, dyskusja na temat.

Zadanie domowe:

Walczymy ze stereotypami o Polakach! Promujemy Polskę!

Przygotuj propozycje do wystawy promującej Polskę w kraju pobytu, dla Polaków, Norwegów, jak i obcokrajowców.

Będziemy rozmawiać o pomysłach na następnej lekcji 26.09


05.09.2020

Spotkanie organizacyjne:

 • rozdanie świadectw,
 • spotkanie z uczniami i rodzicami,
 • omówienie organizacji nauczania zdalnego w najbliższym czasie.