Tematy zajęć w klasie 6

16.09.2023

J. Polski

Tolerancja, akceptacja, integracja. ,,Czarna owca" G. Kasdepke. ,,Wyspa mojej siostry" K. Ryrych. ,,Nie mijam" G. Janczarski. Rozmowa o tolerancji i akceptacji na podstawie tekstów. Gry językowe i ortograficzne.

Praca domowa

6/39 (Przygotuj wypowiedź przekonująca, że nie należy wierzyć w stereotypy i ulegać uprzedzeniom).

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie po polsku :)


Historia:

Skutki odkryć geograficznych

Ameryka przed przybyciem Kolumba

Renesans- narodziny nowej epoki

Zadanie domowe:

Kim był Leonardo da Vinci?

Wymień jego dzieła ( przynajmniej 5).


02.09.2023

J. Polski

Gry językowe na rozgrzewkę. Udział w akcji Narodowe czytanie ,,Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.

,,Szczekająca szczęka Saszy" E. Grętkiewicz- czytamy fragmenty i odpowiadamy na pytania.

Gramatyka: odmienne części mowy- powtórzenie. Dyktando na wesoło: ,,Przerwa w szkole."

Praca domowa: czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


Historia:

Poszukiwania morskiej drogi do Indii.

Wyprawa Krzysztofa Kolumba.

Pojęcia: Karawela, astrolabium, kompas

Wiek i jego obliczanie.


26.08.2023

J. polski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i odśpiewanie hymnu. Podpisujemy kontrakt klasowy- uczniowie sami zapisują reguły, na których im zależy. Rozmawiamy o wakacjach. Gry językowe, m. in. scrabble.


Historia:

Odkrycia geograficzne

Kalambury