Klasa 6

01.10.2022

Język polski

Z serii- pierwsza miłość. Paweł Beręsewicz - Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek.

Praca w grupie, zadanie 5 str.74. Jakie zachowania u osób płci przeciwnej lubicie, a jakiego postępowania nie tolerujecie?

Z serii- bliżej języka, czym się różnią czasowniki dokonane od niedokonanych ? Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

Z serii- lektury- fragment " Pan Tadeusz"- Adama Mickiewicza- polowanie na niedźwiedzia -księga IV str. 201.

Rodzinny kryzys- Marcin Kozioł- fragment " Skrzynia Władcy Piorunów".

Praca w grupie, zadanie 9 str.91. Wymyślcie i zaszyfrujcie dowolną metodą hasło składające się maksymalnie z dziesięciu liter.

Zadanie domowe :

Utrwalamy czytanie w języku polskim. ( najlepiej 10-15 min dziennie).

Przeczytaj fragment książki Marcina Szczygielskiego "Teatr Niewidzialnych Dzieci"str. 94 w podręczniku i odpowiedz w zeszycie na zadanie 4 ze strony 97.


Historia

1. Szlachta w Polsce - skąd się wzięla i jak się dzieliła.

2. Demokracja szlachecka - na czym polegała. Pierwsze na świecie obrady sejmu w 1493 roku.

Sejm dawny i obecny. Podobieństwa i róznice.

Film "Demokracja szlachecka" z cyklu "Historia bez cenzury"

4. Folwark szlachecki: jak, dlaczego i po co szlachta zakładała folwarki.

5. Co to była pańszczyzna.

Zadanie domowe.

Przeczytaj podane niżej pytania. 10 z nich będzie użyte na teście na następnych zajęciach.

Podczas testu można korzystać z książki oraz własnych notatek.


1. Dlaczego rok 1492 umownie przyjmuje się jako koniec Średniowiecza?

2. Dlaczego na odkrytych terenach rozwinęło się na olbrzymią skalę niewolnictwo?

Odkrycie Ameryki sprawiło, że 3.Europejczycy poznali nowe produkty. Wymień cztery.

4. Czego i po co dokonał Norweg Thor Heyerdahl w 1970 roku?

5. Na jakiej kulturze wzorował się Renesans (odrodzenie)?

6. Dlaczego o Leonardzie Da Vinci mówi się, ze wyprzedził swoja epokę?

7. Kto opracował około roku 1445 metodę druku za pomocą ruchomych czcionek?

8. Co to są freski, jak się je wykonuje?

9. Dlaczego model wszechświata przedstawiony przez Mikołaja Kopernika nazywamy heliocentrycznym?

10. Co oznacza i skąd się wzięło w języku polskim powiedzenie "od wielkiego dzwonu"?

11. Kto był prekursorem reformacji w Niemczech?

12. Co było bezpośrednim powodem przejścia władcy Anglii Henryka VIII na protestantyzm?

13. Co było przyczyną licznych wojen religijnych w Europie w XVI wieku?

14. Kto to jest heretyk?

15. Dlaczego wielu katolików, protestantów oraz żydów uciekało przed prześladowaniami do Polski?

16. Co to jest tolerancja religijna?


24.09.2023

Język polski

Pisownia trudnych form rzeczowników

i przymiotników .

Zasady pisowni w zakończeniach rzeczowników i przymiotników

( -dztwo,-dzki),( -ctwo,-cki).

Anna Dziewit -Meller.-Damy, dziewuchy,dziewczyny. Historia w spódnicy.

Dyskusja oraz zadanie 2 i 5 str.56- Słowa na Start.

Heidi Hassenmüller-Pewnej wrześniowej niedzieli. Dyskusja oraz zadanie 3 str. 64 - Słowa na Start.

Szkoła mówienia i pisania . Jak opisać przeżycia wewnętrzne ? Zasady opisu przeżyć wewnętrznych ( wstęp , rozwinięcie , zakończenie ) . Str. 70 i 71- Słowa na Start, oraz https://youtu.be/ci5XP7-E-WE .

Zadanie domowe :

Napisz w zeszycie opowiadanie

z opisem przeżyć wewnętrznych

Utrwalamy czytanie.


Historia

Sprawdzenie i omówienie prac domowych. Wszyscy się postarali.

Reformacja - skutki krótko i długofalowe dla społeczeństwa.

Kontreformacja - konsekwencje pozytywne i negatywne.

Tolerancja religijna w Polsce.

Zad. domowe.

Do przeczytania rozdziały z podręcznika: "Demokracja szlachecka", "W folwarku szlacheckim". Str. 42-52. Zastanów się jaka jest różnica pomiędzy sejmem dawnym, a współczesnym. Korzystając z internetu dowiedz się jakie faktycznie należy spełnić kryteria, aby dostać się do współczesnego sejmu/senatu. Przeczytaj co to jest ordynacja wyborcza.


10.09.2022

Język polski

Lekcja powtórzeniowa: omówienie pracy domowej.

Szkoła mówienia i pisania. Uczymy się jak napisać charakterystykę . Str. 35/ Słowa na Start.

https://youtu.be/_m_qYsFeEVM 

Co lubimy w sobie najbardziej ?

Napisz w zeszycie minimum 25 wyrazów opisujących , co lubisz w sobie najbardziej.

Grzegorz Kasdepke- Czarna owca. ( czarna owca, co to znaczy ? Wpływ otoczenia ).

Tworzenie rodziny wyrazów ( wyrazów pokrewnych ). Np. Dom-domek- domeczek- domofon- zadomowić się .

Praca w zeszycie .

Zadanie domowe:

Napisz w zeszycie minimum 25 słów na temat - co lubisz w sobie najbardziej ?.

( zadanie domowe dla uczniów nieobecnych i dla uczniów którzy nie wykonali zadania w szkole).

Utrwalamy czytanie na głos w domu.

Przeczytaj fragment z książki " Wyspa mojej siostry"- str 42./Słowa na start. I napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 4str. 45.


Historia

Reformacja w Europie.

Sylwetka Marcina Lutra.

Film: "Luter i rewolucja protestancka"

Zadanie domowe:

Korzystając z Internetu wypisz (zrozumiałe dla Ciebie) co najmniej pięć różnic pomiędzy katolicyzmem, a protestantyzmem.

Dzieci, których nie było na zajęciach, zadanie domowe także dotyczy. Nieobecni mogą obejrzeć film w domu (polecam z rodzicami, którzy mogą na bieżąco wyjaśnić niezrozumiałe fragmenty).03.09.2022

Język Polski

Spotkanie z rodzicami.

Omówienie pracy domowej dotyczącej fragmentu książki "Uszy do góry".

Gramatyka i jej odmienne części mowy, związki frazeologiczne, formy liczebników.

Zagadki - ćwiczymy logiczne myślenie.

Spotkanie z lektura( fragment) - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi- czytanie ze zrozumieniem .

Narodowe wspólne czytanie "Ballady i romanse".

Zadanie domowe:

Proszę jeszcze raz przeczytać fragment z podręcznika - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, czytając ze zrozumieniem. ( wrócimy do lektury na lekcji ).


Historia

Renesans - Odrodzenie - Humanizm.

"Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce"

Najważniejsi twórcy epoki. Postac Leonarda da Vinci.

Wynalazek druku i jego znaczenie - Gutenberg.

Odrodzenie w Polsce.

"Wstrzymal Słońce, ruszył Ziemie" - Mikołaj Kopernik

Zadanie domowe:

Przeczytaj:

Reformacja/Kontreformacja - strony 31-39

Poska państwem bez stosów - strony 71 - 75

A nastepnie obejrzyj na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=7EmrSoNehfY&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mit-LXqyVU&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=6  

https://www.youtube.com/watch?v=pw5aQqua2tM&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=13aaAq


27.08.2022

Język Polski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Omówienie spraw organizacyjnych.

Lekcja powtórzeniowa - klasa 5.

Przypomnienie :

Części mowy, części zdania

( czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek).

Liczenie głosek, samogłosek, liter w poszczególnych wyrazach.

Sprawdzenie/przypomnienie - kolejności miesięcy w roku w tym

określenie pór roku.

Utrwalamy czytanie - wspólne czytanie na głos ze zrozumieniem fragmentu powieści Ewy Grętkiewicz "Szczekająca szczęka Saszy".

Zadanie domowe:

Utrwalamy czytanie. (kilka razy w tygodniu minimum 10 min. - na głos).

Proszę przeczytać fragment książki " Uszy do góry" str. 14 w podręczniku " Nowe Słowa na Start" i odpowiedzieć na pytanie nr 6 ze strony 16, zapisując je w zeszycie.


Historia

Narodziny nowożytnego świat.

Rok 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba jako umowne zakończenie okresu Średniowiecza.

Przyczyny odkryć. Długofalowe skutki odkryć geograficznych dla Europy i dla Polski - gwałtowny rozwój rzemiosła, miast i państw oraz społeczeństw, które zaczęły posiadać zamorskie kolonie, kontra nierównomierny rozwój społeczny, a olbrzymi rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie Środkowo - Wschodniej nastawionej na produkcję zbóż na potrzeby Europy Zachodniej. «Polska spichlerzem Europy.»

Nieznane produkty na stołach Polski i Europy.

Rozwój niewolnictwa w Ameryce.

Współczesne osiągnięcia Norwega Thora Heyerdahla.

Zadanie domowe:

Obejrzyj dostępny na You Tube lub CDA film z serii:

Byli sobie wynalazcy - Leonardo da Vinci.

Przeczytaj z podręcznika z rozdziału pierwszego część 3 i 4 (str.22-30 Renesans) oraz z rozdziału drugiego część 4 - Odrodzenie na ziemiach polskich (str.58 - 63).