Klasa 6

14.11.2020

J.polski

 1. Omówienie pracy domowej.

 2. Prezentacja prac uczniów z okazji zaślubin Polski z morzem.

 3. Temat: "Felix, Net i Nika i Gang Niewidzialnych Ludzi"- omówienie lektury.

Zad. domowe

Wymyśl twoje fantastyczne urządzenie - wynalazek. Opisz jak wygląda i jak działa. Możesz dodatkowo wykonać ilustrację - dodatkowo, nie zamiast.


24.10.2020

J.polski

 1. Przypomnienie informacji o czasowniku.

 2. Odmienne części mowy - powtórzenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku - mapy myśli.

 3. Jestem Polką/Polakiem i jestem z tego dumna/dumny- wykonanie plakatów zachęcających do odwiedzenia Polski, przedstawiających najlepsze strony Polski.

Zad.dom.

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej zgodnie z tabelą: https://static.scholaris.pl/main-file/106/odmiana_przymiotnika_przez_63745.png

 • doświadczony kierowca/doświadczeni kierowcy

 • szeroka ulica/ szerokie ulice

 • czerwone krzesło/czerwone krzesła

Historia

 1. Prezentacja osoby i osiągnięć przedstawiciela polskiego renesansu - Mikołaja Kopernika.

 2. Polskie budowle renesansowe- prezentacje.

 3. Reformacja i kontrreformacja.


17.10.20

J. polski

1. Blog szkolny

2. Projekt klasowy- praca nad planem plakatu

3. Starość opisana w wierszu J.Twardowskiego "Starzy ludzie".

4. Odmienne części mowy. Czasownik

Zad.dom.

1. Czytamy lekturę "Feliks, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi" - będziemy omawiać 14 listopada.

2. Sprawdź swoją wiedzę na temat czasownika:

https://wordwall.net/pl/resource/1489253/czasownik

https://wordwall.net/pl/resource/1781230/polski/czasownik

Historia

1. Renesans w Polsce

2. Architektura Renesansu

Zadanie domowe

Przygotuj krótką prezentację o Mikołaju Koperniku lub przedstaw jedną polską budowlę w stylu renesansowym.


26.09.20

J.polski

 1. Nasze propozycje do wystawy na temat promocji Polski - burza mózgów.

 2. "Szczekająca szczęka Saszy"

- Pierwsza lekcja polskiego - akceptacja, integracja; przypomnienie pojęć: narrator, fabuła, bohater.

 1. Tolerancja - nasze skojarzenia związane z tym słowem;

 2. "Czarna owca" G. Kasdepke, stereotypy, odmienność, krytyka.

 3. Gra Polska Luxtorpeda - ćwiczenie pojęć z j.polskiego i historii.

Zad. Domowe

Na adres poczty elektronicznej (ilona.radk@gmail.com) przyślij fotografie, obrazy, treści, lub linki do nich, które proponujesz do swojego (swojej grupy) plakatu.

Historia

 1. Omówienie zakresu materiału z przedmiotu w klasie 6.

 2. Wielkie odkrycia geograficzne.

 3. Skutki odkryć geograficznych.

 4. Nowa epoka - renesans. Humanizm.

Zad. Dom.

Wyjaśnij swoimi słowami co to jest humanizm i do czego się odnosi (krótka notatka).


12.09.2020

Temat: Jestem Polką/Polakiem i jestem z tego dumna/dumny!

1. Dyskusja - bardziej czujesz się Polakiem/Polką czy Norwegiem/Norweżką?

2. Głośne czytanie artykuł "Odkrywanie polskości" o młodzieży dwujęzycznej w Austrii

 • trudne pojęcia z tekstu- emigracja, drugie pokolenie, dwukulturowość, integracja, izolacja, stereotyp

3. Praca w grupach: zalety i wady dwukulturowości

4. Czy warto się uczyć języka polskiego? Jakie korzyści, po co się uczyć polskiego?

5. Stereotypy, stereotypy o Polakach, dyskusja na temat.

Zadanie domowe:

Walczymy ze stereotypami o Polakach! Promujemy Polskę!

Przygotuj propozycje do wystawy promującej Polskę w kraju pobytu, dla Polaków, Norwegów, jak i obcokrajowców.

Będziemy rozmawiać o pomysłach na następnej lekcji 26.09

05.09.2020

Spotkanie organizacyjne:

 • rozdanie świadectw,
 • spotkanie z uczniami i rodzicami,
 • omówienie organizacji nauczania zdalnego w najbliższym czasie.