Tematy zajęć w klasie 6

25.05.2024

J. Polski

Spotkania z naturą. Czy przyroda jest ważna? 5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.

Tony śmieci zalegają w oceanach (www.ekologia.pl) str 321. Komiks ekologiczny Calvin i Hobbes, Bill Waterson. Str. 298.

Delfin człowiekowi człowiekiem-Olga Kowalik. Str. 294. Projektujemy plakat o ochronie przyrody.

Jak kulturalnie się porozumiewać? Str. 302.

Gry językowe.


Historia

Pierwszy rozbiór polski.

Pierwsze reformy Stanisława Augusta.

Konfederacja barska

Upadek Polski- Rejtan.


20.04.2024

Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja. Uroczyste odśpiewanie hymnu. Zabawy sportowe. Plakat o Konstytucji. Siejemy maki. Gry językowe.


13.04.2024

J. Polski

Motywy biblijne w sztuce i literaturze. Przypowieści. Przypowieść o talentach. Przypowieść o siewcy. Miłosierny Samarytanin. Mit o Prometeuszu. Mit o Orfeuszu i Eurydyce.

Pisownia wyrazów obcych.

Gry językowe.

Praca domowa.

Kiedy powstała Biblia i kto ją napisał?

Na następną lekcję prezentacje o wybranych krajach przygotowują: Leon, Filip D. i Maria.


Historia

Wojny z Rosją

Początek wolny z Rosją o Inflanty

Piechota wybraniecka

Wyprawy Stefana Batorego

Walki o tron w Rosji

Skutki wojen z Rosją

Zadanie domowe:

Proszę przygotować plakat prezentujący postać Stefana Batorego. Postaraj się zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące pochodzenia i dokonań polskiego króla.


06.04.2024

J. Polski

Ludzie muzyki. Różne rodzaje muzyki. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz- Koncert Wojskiego. Piszemy zaproszenie na koncert.

Stworzenie świata- fragment Biblii.

Mark Twain Pamiętniki Adama i Ewy.

Gra językowa Scrabble.

Praca domowa

Napisz jeden dzień z pamiętnika swojego życia.


Historia

Pierwsza wolna elekcja.

Pierwsze bezkrólewie.

Szlachta wybiera króla, Artykuły henrykowskie, pacta conventa

Uprawnienia króla elekcyjnego.

Następstwa wolnych elekcji.

Zadanie domowe:

Dlaczego po śmierci Zygmunta Augusta zaistniała konieczność wyboru króla?

Dlaczego Henryk Walezy zdecydował się porzucić polski tron i uciec do Francji?


16.03.2024

J. Polski

Dokończenie filmu W pustyni i w puszczy. Charakterystyka Stasia. Prezentacja Kuby o Krakowie. Wielkanoc i zwyczaje wielkanocne. Warsztaty wielkanocne z poczęstunkiem.

Praca domowa.

Skończyliśmy projekt Skąd pochodzimy? Teraz przyjrzymy się bliżej światu. Dzieci same wybrały kraje, o których chcą opowiedzieć. Na następne zajęcia Filip G przygotowuje wiadomości o Rosji, a Artur o Austrii.


09.03.2024

J. Polski

"W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza. Str 144. Sylwetka noblisty i jego powieści. Mity i fakty o Afryce- " Afryka i jej dzieci" Marta Surowiec, str. 151. Projekcja filmu.

Praca domowa

1.Jakie zwierzęta spotkali Staś i Nel w swojej podróży przez Afrykę?

2. Przygotuj 3 pytania o życiu i twórczości H. Sienkiewicza ( musisz również znać odpowiedzi).


10.02.2024

J. Polski

Kl 5 i kl 6 razem- konkurs ortograficzny. Projekt Skąd pochodzimy? - Adam opowiedział o Wronkach, Bartek o Poznaniu, a Filip D o Wrocławiu. Na następną lekcję przygotowuje Kuba H. Gry językowe. Recytujemy wiersz Gałczyńskiego "Pieśń o fladze" w ramach zgłoszenia do akcji Dzień flagi i Polonii.

Oglądamy fragment filmu " W pustyni i w puszczy".

Praca domowa

Ta sama - bo tylko 3 osoby zrobiły.


Historia

Państwo bez stosów

Państwo wielu wyznań

Tolerancja religijna w Rzeczypospolitej

Reformacja w Polsce

Grupy wyznaniowe w Polsce


03.02.2024

J. Polski

Gra językowa. Projekt Skąd pochodzimy?- Viktoria opowiedziała o Szczecinie. Plan wydarzeń lektury Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Gra Zdrów jak ryba.

Bajki Ignacego Krasickiego. Wiersze Fredry. Str. 108-114.

Pisownia wyrazów z om, on, en, em, ą, ę.

Praca domowa.

Uzupełnić karty pracy z gramatyki. Na następne zajęcia prezentacje przygotowują Filip D i Adam oraz Bartek.


Historia

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Przyczyny zawarcie Unii Lubelskiej

Zagrożenie ze wschodu i kryzys dynastii

Unia Lubelska i jej skutki

Zadanie domowe:

Wyjaśnij, czym się różni unia personalna od unii realnej.


13.01.2024

J. Polski

Projekt Skąd pochodzimy? Marcel opowiedział nam o Łodzi, Wiktoria D o Czaszynie, a Matylda o Gliwicach. Na następną lekcję prezentację przygotowuje Wiktoria W i Bartek.

Ćwiczymy pisanie charakterystyki postaci. Karty pracy.

"Dzień bez telefonu" M. Dębskiego- dyskusja.

Gry językowe.

Praca domowa

Czytamy lekturę.


Historia

Odrodzenie na ziemiach polskich.

Idee renesansowe w Polsce.

Rozwój polskiej literatury, polscy pisarze okresu odrodzenia.

Przewrót kopernikański.

Zadanie domowe:

Jakie atrakcje czekają na zwiedzających wzgórze wawelskie w Krakowie?


06.01.2024

J. Polski

Zapoznajemy się z bohaterami lektury Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi R. Kosika.

Projekt Skąd pochodzimy? Prezentacje zrobił Artur- Szczecin. Na następne zajęcia przygotowują Marcel i Wiktoria D.

Różne rodzaje muzeów. Str. 158. Internet- muzea w sieci. Str. 235.

Dyktando o molu książkowym.

Praca domowa: czytamy lekturę. Lub słuchamy :)


09.12.2023

J. Polski

Projekt Skąd pochodzimy?- Maria opowiedziała o Lubawie, a Gabrysia o Zakopanem. Na następne zajęcia przygotowuje: Artur i Matylda :) Wizyta Mikołaja.

Polskie obrzędy bożonarodzeniowe- na podstawie materiałów ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Jasełka i szkolny koncert kolęd. Warsztaty świąteczne i Wigilia klasowa.

Praca domowa:

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie po polsku.


Historia

Quiz- Jaka to kolęda?

Gra na czas


25.11.2023

J. Polski

Ludzie telewizji. Jak powstają programy telewizyjne? Tworzymy nasz własnym program telewizyjny. Opis przeżyć wewnętrznych- ćwiczenia.

Projekt: Skąd pochodzimy? Hania opowiedziała o Płońsku, a Filip G. o Kielcach. Na następne zajęcia przygotowuje Marysia i Gabrysia.

Praca domowa

Czytaj po polsku każdego dnia :)


11.11.2023

J. Polski

Święto Niepodległości. Hymny i pieśni patriotyczne. Uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego na holu szkolnym. Projektujemy i wykonujemy kotylion patriotyczny.

Projekt Skąd pochodzimy? Swoje miejscowości zaprezentowali Leon (Wierzbna) i Wojtek (Piwniczna Zdrój). Na następne zajęcia prezentacje swojego miasta/regionu przygotowuje Hania i Filip G.


Historia

Kontrreformacja

Zwołanie soboru trydenckiego

Postanowienia soboru trydenckiego

Wojna trzydziestoletnia

Zadanie domowe:

Kalendarz gregoriański- co o nim wiesz?


28.10.2023

J. polski

Projekt całoroczny: Skąd pochodzimy? Mazury. Na następną lekcję przygotowuje prezentację o swoim mieście lub regionie: Leon i Wojtek. Opis przeżyć wewnętrznych. Str. 70/72. Ćwiczenia- karty pracy. Gry językowe. Trenujemy śpiewanie kolędy Bóg się rodzi.


Historia

Rozwój reformacji.

Czyj kraj, tego religia, pokój w Augsburgu.

Reformacja w Europie w XVI w.

Skutki reformacji.

Zad.dom.

Odszukaj w internecie informacje na temat istniejących w Twoim regionie świątyń różnych odłamów chrześcijaństwa. Przygotuj mapę prezentującą ich występowanie wraz z krótką charakterystyką poszczególnych budowli i wyznań.


21.10.2023

Historia:

Reformacja czas wielkich zmian.

Kryzys w kościele katolickim.

Początek reformacji

Tezy Marcina Lutra

Zadanie domowe: Wypisz poglądy Marcina Lutra (przynajmniej 5).


J. polski

Święto Patrona szkoły. Stopnie wojskowe w marynarce wojennej. Film na youtube o marynarce wojennej RP. Wizyta marynarzy z okazji Dnia patrona.

,,Sztuczna inteligencja zastępuje ludzi" tekst i ćwiczenia do niego.

Praca domowa

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie po polsku :)


30.09.2023

J. polski

Trudne sprawy- jak rozmawiać o uczuciach? ,,Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek?" P. Beręsewicza.

Trudne formy rzeczowników i przymiotników. Dyktando na wesoło: " Kłótnia". Gry językowe.

Praca domowa

Czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


Historia:

Cuius regio, eius religio- Czyj kraj, tego religia.

Ziemia na horyzoncie- wielcy żeglarze- powtórzenie.

Ważne pojęcia historyczne z epoki odrodzenia.

Zadanie domowe:

  1. Określ, jak wynalazek druku wpłynął na rozwój kultury europejskiej.

  2. Wyjaśnij, dlaczego nowa epoka w dziejach kultury została nazwana odrodzeniem.


16.09.2023

J. Polski

Tolerancja, akceptacja, integracja. ,,Czarna owca" G. Kasdepke. ,,Wyspa mojej siostry" K. Ryrych. ,,Nie mijam" G. Janczarski. Rozmowa o tolerancji i akceptacji na podstawie tekstów. Gry językowe i ortograficzne.

Praca domowa

6/39 (Przygotuj wypowiedź przekonująca, że nie należy wierzyć w stereotypy i ulegać uprzedzeniom).

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie po polsku :)


Historia:

Skutki odkryć geograficznych

Ameryka przed przybyciem Kolumba

Renesans- narodziny nowej epoki

Zadanie domowe:

Kim był Leonardo da Vinci?

Wymień jego dzieła ( przynajmniej 5).


02.09.2023

J. Polski

Gry językowe na rozgrzewkę. Udział w akcji Narodowe czytanie ,,Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.

,,Szczekająca szczęka Saszy" E. Grętkiewicz- czytamy fragmenty i odpowiadamy na pytania.

Gramatyka: odmienne części mowy- powtórzenie. Dyktando na wesoło: ,,Przerwa w szkole."

Praca domowa: czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


Historia:

Poszukiwania morskiej drogi do Indii.

Wyprawa Krzysztofa Kolumba.

Pojęcia: Karawela, astrolabium, kompas

Wiek i jego obliczanie.


26.08.2023

J. polski

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i odśpiewanie hymnu. Podpisujemy kontrakt klasowy- uczniowie sami zapisują reguły, na których im zależy. Rozmawiamy o wakacjach. Gry językowe, m. in. scrabble.


Historia:

Odkrycia geograficzne

Kalambury