Tematy zajęć w klasie 7

Zajęcia 25.05.2024.

Język polski

Lekcja podsumowująca - samoocena.

Piszemy wypracowania: Jaki byłem, jaki jestem i jaki chciałbym być .

Zdjęcia klasowe .


Historia

Rządy parlamentarne II RP. Osiągnięcia i kultura dwudziestolecia międzywojennego. Port w Gdyni-historia miasta.


20.04.2024

Wspólne zajęcia z klasą 8.

 1. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 2. Ścieżka edukacyjna Szlak Nadziei - śladami armii gen. Andersa

 3. Zabawy sprawnościowe na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym

 4. Gry edukacyjne


13.04.2024

Wspólne zajęcia z kl. 8

 1. Historia

 • Polskie wynalazki - radiolokator. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

 • Gra "Kolejka" - rzeczywistość kolejkowa w czasach PRL

 1. J.polski

 • Gry edukacyjne


Historia

Kształtowanie się granic odrodzonej Polski.


06.04.2024

Kształcenie językowe.

Złożenia , zrosty i zestawienia - wyrazy złożone .

Ćwiczenia :

 • wśród podanych przymiotników wskaż zrosty.

 • Wypisz z podanego programu telewizyjnego złożenia, zrosty i zestawienia.

 • Do podanych rzeczowników dobierz odpowiedni przymiotnik, tak aby powstały zestawienia.

 • Napisz w zeszycie dwa zestawienia które są nazwami zwierząt i dwa które nazywają sprzęty gospodarstwa domowego.

 • Dobierz w pary wyrazy o tym samym znaczeniu. Następnie wyjaśnij od jakich słów i w jaki sposób powstał każdy wyraz str. 242

Zadanie domowe:

Zadanie 7 str. 242


Historia

Odrodzenie Polski.


16.03.2024

Lekcja powtórzeniowa.

Zemsta - Aleksander Fredro

Warsztaty Wielkanocne .


09.03.2024

Gry edukacyjne .

Sprawdź czy potrafisz. William Szekspir -Magbet.

Zadanie 1.2./ 309.

Przeciw nienawiści - Barbara Skarga.

Zadanie 7/311.

Konflikty- przyjrzyj się obrazowi, a następnie wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania .

Str. 313- odpowiedz na 5 pytań .

Sarah Crossan - My dwie, trzy, my cztery… fragmenty.


10.02.2024

Język Polski :

Przypomnienie fragmentu "Pieśni o fladze".

Wykonanie prac plastycznych związanych z Dniem Matki i Z dniem Świętego Walentego.

Wystąpienie na auli z fragmentem Pieśni o fladze.

Tradycje związane z dniem tłustego czwartku .

Rudyard Kipling - List do Syna.

Zadanie domowe :

Zadanie 7, 7.1 ,7.2 ,7.3, 7.4 ,7.5. Str 254/255

Historia

Na frontach l wojny światowej.


03.02.2024

Historia

Świat na drodze do wojny.

Praca domowa

Na czym polegał wyścig zbrojeń przed I wojna światowa? ( 10 zdań minimum)


Język Polski :

Adam Mickiewicz - Świtezianka ( Słowa na start. Str 208).

Obejrzenie filmu - Świtezianka .

Praca w grupach - opracowanie 11 pytań - str.211.

John Green- Gwiazd Naszych wina - str. 214

Opracowanie odpowiedzi 3,5,9-str. 217

Zadanie domowe:

Proszę na następne zajęcia nauczyć się na pamięć fragmentu pieśni o fladze .

Wskazany strój galowy z akcentem biało- czerwonym .

Klasa 7

Ale wtedy przyszła dziewczyna

i uniosła flagę wysoko,

hej, wysoko, ku samym obłokom!

Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina

jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława

i Warszawa, moja Warszawa!


13.01.2024

Język Polski :

Lektura nieobowiązkowa

Adama Mickiewicza - Dziady

Obejrzenie filmu .

Zapoznanie się z fragmentami dramatu Dziady w części II znajdującego się w podręczniku " Słowa na Start".

Opracowanie zagadnienia dotyczącego niemożności pójścia dzieci do nieba w oparciu o tekst . Str.204.

Dyskusja na temat : Dlaczego A. Mickiewicz nie zachował kolejności w tworzeniu dramatu.

Twórczość Adama Mickiewicza.

Czym się zajmował? Gdzie kształcił? Jego największe dzieła ?

Zadanie domowe:

Uzgodniliśmy na zajęciach , że w związku ze zbliżającym się świętem Dnia Babci i Dziadka, dzieci chcą wykonać laurki. Proszę zatem by dzieci zabrały ze sobą materiały plastyczne na następne zajęcia.


Historia

Rozwój kultury na ziemiach polskich w XIX I XX w.


06.01.2024

Historia :

Działalność polityczna na ziemiach polskich.


Język Polski :

Lektura -Aleksander Fredro - " Zemsta" - dramat .

Obejrzenie filmu: https://youtu.be/UrQg6W2SRes?feature=shared 

Dyskusja na temat lektury. Wnioski i morał.

Sean Covey - 7 nawyków skutecznego nastolatka ( fragmenty).

Z serii sprawdź czy potrafisz- str. 188 zadanie 3 i 7.

Zadanie domowe:

Dla uczniów których nie było lub nie dokończyli - zadanie 3 i 7 str. 188.


09.12.2023

Historia

Historia w trochę innym ujęciu: czym zajmuje się etnografia? Historia polskich obrzędów bożonarodzeniowych na podstawie materiałów ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa.

Próba - śpiewanie kolędy -" Gdy śliczna Panna".

Uroczyste, Wspólne kolędowanie oraz Jasełka.

Wigilia klasowa oraz warsztaty świąteczne.

Sarah Crossan - Kasieńka . - poetycki pamiętnik

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024!


25.11.2023

Historia

Powtórzenie wiadomości. Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Praca domowa

Przeczytaj do końca ten rozdział w podręczniku.


Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa .

Lektura obowiązkowa - Żona modna - Ignacy Krasicki.

Czytanie ze zrozumieniem .

Projekcja filmu " Żona modna".

Zadanie : podział na grupy i przygotowanie opowiadania na temat dalszych losów bohaterów satyry. ( punkt widzenia żony i męża).

Relacje międzyludzkie - przemijanie .

Wisława Szymborska- " Nic dwa razy".

Interpretacja wiersza.

Próba - odśpiewanie kolędy " Gdy śliczna panna".

Zadanie domowe:

Przećwicz kolędę - Gdy śliczna panna .

Proszę przynieść na zajęcia materiały potrzebne i niezbędne do wykonania stroików świątecznych .Tematyka dowolna, pobudzamy kreatywność .


11.11.2023

Historia

Po powstaniu styczniowym.


Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa i omówienie zagadnień związanych z lekturą " Opowieść wigilijna". -Charles Dickens.

Projekcja filmu - Opowieść wigilijna.

Omówienie stosunku do Świąt Bożego Narodzenia jaki miał Ebenezer Scrooge a jaki - jego siostrzeniec .

Uroczyste odśpiewanie Hymnu Polskiego z okazji Dnia Niepodległości .

Wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych wraz z klasą 8 i liceum .

Zadanie domowe:

Przeczytaj "Żona modna" Ignacego Krasickiego . Str 143 do 147. Postaraj się przeczytać ze zrozumieniem korzystając z objaśnień obok tekstu .

Przesłuchaj kolędę (Gdy śliczna Panna ). Na następnych zajęciach próba generalna .


28.10.2023

Historia

Powstanie styczniowe


Język Polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie zadania domowego.

Malarstwo.

Najważniejsze typy dzieł malarskich ze względu na temat.

Akt. Portret. Martwa natura. Malarstwo rodzajowe. Pejzaż. Malarstwo abstrakcyjne.

Wykonanie prac plastycznych wg zainteresowań zgodnie z typem dzieł .

Dorota Suwalska. Tabletki na dorosłość .

( fragmenty) .

Zadanie 1 ze strony 126.

Zadanie domowe:

Ćwiczymy w domu kolędę ( Gdy śliczna Panna) którą będziemy śpiewać 9 -ego grudnia.

Zapoznaj się z tematem w książce od str 131 do strony 135.


21.10.2023

Język Polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Kącik recytatorski - recytujemy fraszki Jana Kochanowskiego.

Dzień patrona - spotkanie z marynarzami .

Obejrzenie filmu -24h życia w marynarce .

Projekcja filmu dokumentalnego - II wojna światowa w kolorze . ( klasy 7,8 i liceum ) .

Zadanie domowe

Przeczytaj fragment z książki " Jakoś to będzie . Szczęście po polsku. Str. 84/85.

Jednak zanim przeczytasz - Odpowiedz w zeszycie na pytanie .

Jan Kochanowski wiele pisał o warunkach szczęśliwego życia . A jak zachowujemy się, gdy brakuje nam szczęścia ? Które z tych reakcji mogą w realny sposób pomóc zmienić niekorzystną sytuację , a które są bezcelowe?.


Historia

Wiosna Ludów na ziemiach polskich.


30.09.2023

J. polski

Wspólne zajęcia z klasą 8 i Liceum .

 1. Film "Pianista" Holokaust w Polsce

Historia

Polacy po powstaniu listopadowym.

Praca domowa

Przypomnij sobie, co znaczą pojęcia: Wielka emigracja, emisariusz, kontrybucja.


16.09.2023

Język polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie i wspólna ocena pracy domowej.

Cienie i blaski życia.

Dyktando.

Twórca i jego dzieło - Jan Kochanowski.

"Fraszki"

Dyskusja na temat potrzeb aby czuć się szczęśliwym .

Jan Kochanowski - Na zdrowie.

Jan Kochanowski - Na Lipę

Jan Kochanowski - Na dom w Czarnolesie

Jan Kochanowski - Na zachowanie .

Zadanie domowe :

Napisz po 10 razy wyrazy z dyktanda - które były podane na tablicy.

Naucz się na pamięć jednego z wyżej podanych utworów.


Historia

Powstanie listopadowe.

Praca domowa:

Czy powstanie listopadowe miało szansę zakończyć się sukcesem? Napisz krótką notatkę po przeczytaniu tekstu ze str. 44-45 w podręczniku lub obejrzeniu filmu na Youtube o tym samym tytule.


02.09.2023

Język Polski:

Charaktery- Pasztety, do boju! - Clementine Beauvais.

Odpowiedz na pytanie, co Twoim zdaniem chciały zamanifestować bohaterki podanego fragmentu powieści, udając się w podróż do Paryża?

Oficjalne - Narodowe czytanie "Nad Niemnem"przez klasy od 4 do liceum .

Pogadanka na temat relacji między rodzeństwem , czy czasami pojawia się zazdrość ?

" Syn marnotrawny" fragment Ewangelii według Świętego Łukasza.

Rozmowa na temat , czy warto dać komuś drugą szansę.

Ernest Hemingway- "Stary człowiek i morze".

Odpowiedz na pytanie . Jakimi cechami charakteru odznaczał się rybak?

Zadanie domowe;

Przeczytaj fragment " Harry Potter i Zakon Feniksa" str. 26-29. / Słowa na start.

Odpowiedz na pytanie 4 ze strony 29.


Historia

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.


Zajęcia 26.08.2023

Język polski :

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2033/2024.

Spotkanie z rodzicami .

Dyskusja i pogadanka na temat wakacji.

Spotkanie z lekturą " Mały Książę" Antoine de Saint- Exupery.- opisz w zeszycie stosunek Małego Księcia do Róży.

"Balladyna" Juliusz Słowacki - akt 2 scena I - czytanie tekstu z podziałem na role .

Historia:

Czym jest historia? Jak zapisujemy daty i wieki -powtórzenie. Po kongresie wiedeńskim.