Klasa 7

01.10.2022

JĘZYK POLSKI

Jak wygląda poczet sztandarowy? - oglądamy fragmenty filmów i wybieramy kandydatów do pocztu sztandarowego Polskiej Szkoły. ,,Jak być szczęśliwym?" Krzysztof Szymborski- praca z tekstem str 117. Legenda ,, Łopata małego piekarczyka" Marii Kruger. Ćwiczymy pisanie streszczenia, str. 109.

PRACA DOMOWA

Czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


24.09.2022

JĘZYK POLSKI

Jak rozpoznać czarownice?- archetyp czarownicy w polskich baśniach i powieści Roalda Dahla (na podstawie zintegrowanej platformy edukacyjnej). Archaizmy w legendzie o Popielu.

PRACA DOMOWA

Wyjaśnij wyrażenie: tam, gdzie pieprz rośnie i dowiedz się, gdzie rzeczywiście rośnie pieprz. Napisz streszczenie legendy o Popielu.

Czytaj przynajmniej 15 minut dziennie po polsku.


HISTORIA

  1. Dylematy powstańców listopadowych.


10.09.2022

LITERATURA

,,Jakoś to będzie. Szczęście po polsku" Beata Chomątowska i inni. str. 84. Rozmawiamy o szczęściu. Legenda o Piaście Kołodzieju i postrzyżynach jego syna Siemowit W. Chotomskiej. Wyjaśniamy pojęcia: postrzyżyny i kosopleciny.

GRAMATYKA

Imiesłowy- powtórzenie wiadomości i ćwiczenia. str. 49- 54.

PRACA DOMOWA

Czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


HISTORIA

  1. Po upadku Księstwa Warszawskiego.


03.09.2022

LITERATURA

Gra- układamy możliwie dużo wyrazów z podanych sylab.

Fraszki Jana Kochanowskiego.

Narodowe czytanie Ballady i romanse A. Mickiewicza.

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Wandy Chotomskiej. Układamy plan wydarzeń.

PRACA DOMOWA

Czytać, czytać, czytać po polsku :)


HISTORIA

  1. Kongres Wiedeński

  2. Rewolucja przemysłowa


27.08.2022

LITERATURA

Rozpoczęcie roku szkolnego. Gra w państwa-miasta. Sporządzamy mapę wakacyjnych wędrówek naszej klasy - lekcja na podstawie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Róża kierunków.

GRAMATYKA

Odmienne i nieodmienne części mowy- powtórzenie wiadomości i ćwiczenia.

PRACA DOMOWA

Czytaj po polsku przynajmniej 15 minut dziennie :)


Historia

  1. Wspólne zajęcia z klasą 8.

  2. Film "Ziemia obiecana" odc.1 na podstawie powieści W. Reymonta. Rewolucja przemysłowa w Polsce, rozwój miast przemysłowych, sytuacja robotników i ich rodzin. Kapitalizm.

  3. Gry dydaktyczne- kreatywne opowiadanie