Tematy zajęć w klasie 7

25.11.2023

Historia

Powtórzenie wiadomości. Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Praca domowa

Przeczytaj do końca ten rozdział w podręczniku.


Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa .

Lektura obowiązkowa - Żona modna - Ignacy Krasicki.

Czytanie ze zrozumieniem .

Projekcja filmu " Żona modna".

Zadanie : podział na grupy i przygotowanie opowiadania na temat dalszych losów bohaterów satyry. ( punkt widzenia żony i męża).

Relacje międzyludzkie - przemijanie .

Wisława Szymborska- " Nic dwa razy".

Interpretacja wiersza.

Próba - odśpiewanie kolędy " Gdy śliczna panna".

Zadanie domowe:

Przećwicz kolędę - Gdy śliczna panna .

Proszę przynieść na zajęcia materiały potrzebne i niezbędne do wykonania stroików świątecznych .Tematyka dowolna, pobudzamy kreatywność .


11.11.2023

Historia

Po powstaniu styczniowym.


Język Polski :

Lekcja powtórzeniowa i omówienie zagadnień związanych z lekturą " Opowieść wigilijna". -Charles Dickens.

Projekcja filmu - Opowieść wigilijna.

Omówienie stosunku do Świąt Bożego Narodzenia jaki miał Ebenezer Scrooge a jaki - jego siostrzeniec .

Uroczyste odśpiewanie Hymnu Polskiego z okazji Dnia Niepodległości .

Wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych wraz z klasą 8 i liceum .

Zadanie domowe:

Przeczytaj "Żona modna" Ignacego Krasickiego . Str 143 do 147. Postaraj się przeczytać ze zrozumieniem korzystając z objaśnień obok tekstu .

Przesłuchaj kolędę (Gdy śliczna Panna ). Na następnych zajęciach próba generalna .


28.10.2023

Historia

Powstanie styczniowe


Język Polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie zadania domowego.

Malarstwo.

Najważniejsze typy dzieł malarskich ze względu na temat.

Akt. Portret. Martwa natura. Malarstwo rodzajowe. Pejzaż. Malarstwo abstrakcyjne.

Wykonanie prac plastycznych wg zainteresowań zgodnie z typem dzieł .

Dorota Suwalska. Tabletki na dorosłość .

( fragmenty) .

Zadanie 1 ze strony 126.

Zadanie domowe:

Ćwiczymy w domu kolędę ( Gdy śliczna Panna) którą będziemy śpiewać 9 -ego grudnia.

Zapoznaj się z tematem w książce od str 131 do strony 135.


21.10.2023

Język Polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Kącik recytatorski - recytujemy fraszki Jana Kochanowskiego.

Dzień patrona - spotkanie z marynarzami .

Obejrzenie filmu -24h życia w marynarce .

Projekcja filmu dokumentalnego - II wojna światowa w kolorze . ( klasy 7,8 i liceum ) .

Zadanie domowe

Przeczytaj fragment z książki " Jakoś to będzie . Szczęście po polsku. Str. 84/85.

Jednak zanim przeczytasz - Odpowiedz w zeszycie na pytanie .

Jan Kochanowski wiele pisał o warunkach szczęśliwego życia . A jak zachowujemy się, gdy brakuje nam szczęścia ? Które z tych reakcji mogą w realny sposób pomóc zmienić niekorzystną sytuację , a które są bezcelowe?.


Historia

Wiosna Ludów na ziemiach polskich.


30.09.2023

J. polski

Wspólne zajęcia z klasą 8 i Liceum .

  1. Film "Pianista" Holokaust w Polsce

Historia

Polacy po powstaniu listopadowym.

Praca domowa

Przypomnij sobie, co znaczą pojęcia: Wielka emigracja, emisariusz, kontrybucja.


16.09.2023

Język polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Omówienie i wspólna ocena pracy domowej.

Cienie i blaski życia.

Dyktando.

Twórca i jego dzieło - Jan Kochanowski.

"Fraszki"

Dyskusja na temat potrzeb aby czuć się szczęśliwym .

Jan Kochanowski - Na zdrowie.

Jan Kochanowski - Na Lipę

Jan Kochanowski - Na dom w Czarnolesie

Jan Kochanowski - Na zachowanie .

Zadanie domowe :

Napisz po 10 razy wyrazy z dyktanda - które były podane na tablicy.

Naucz się na pamięć jednego z wyżej podanych utworów.


Historia

Powstanie listopadowe.

Praca domowa:

Czy powstanie listopadowe miało szansę zakończyć się sukcesem? Napisz krótką notatkę po przeczytaniu tekstu ze str. 44-45 w podręczniku lub obejrzeniu filmu na Youtube o tym samym tytule.


02.09.2023

Język Polski:

Charaktery- Pasztety, do boju! - Clementine Beauvais.

Odpowiedz na pytanie, co Twoim zdaniem chciały zamanifestować bohaterki podanego fragmentu powieści, udając się w podróż do Paryża?

Oficjalne - Narodowe czytanie "Nad Niemnem"przez klasy od 4 do liceum .

Pogadanka na temat relacji między rodzeństwem , czy czasami pojawia się zazdrość ?

" Syn marnotrawny" fragment Ewangelii według Świętego Łukasza.

Rozmowa na temat , czy warto dać komuś drugą szansę.

Ernest Hemingway- "Stary człowiek i morze".

Odpowiedz na pytanie . Jakimi cechami charakteru odznaczał się rybak?

Zadanie domowe;

Przeczytaj fragment " Harry Potter i Zakon Feniksa" str. 26-29. / Słowa na start.

Odpowiedz na pytanie 4 ze strony 29.


Historia

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.


Zajęcia 26.08.2023

Język polski :

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2033/2024.

Spotkanie z rodzicami .

Dyskusja i pogadanka na temat wakacji.

Spotkanie z lekturą " Mały Książę" Antoine de Saint- Exupery.- opisz w zeszycie stosunek Małego Księcia do Róży.

"Balladyna" Juliusz Słowacki - akt 2 scena I - czytanie tekstu z podziałem na role .

Historia:

Czym jest historia? Jak zapisujemy daty i wieki -powtórzenie. Po kongresie wiedeńskim.