Tematy zajęć w klasie 8 i liceum

6.04.2024

J. polski

 1. Zasady pisowni wyrazów z ch i h.

 2. Ćwiczenia z pisowni wyrazów w ch i h.

 3. Dyktando

 4. Piszemy pamiętnik?


Historia

 1. Polska w czasach PRLu. Życie codziennie.

Zad.dom

 1. Na najbliższych zajęciach 13.04, będziemy omawiać "Opium w rosole".


16.03.2024

J. polski

 1. Wspólne zajęcia z klasą 7, gra edukacyjna


Wiedza o Polsce

 1. Warsztaty wielkanocne - polskie tradycje

 2. film Alternatywy 4, rzeczywistość polska w czasach PRL-u

Spotkanie wielkanocne z rodzicami i uczniami


9.03.2024

J.polski

 1. Planowanie przedstawienia, przydział ról

 2. K.I. Gałczyński sylwetka autora, dzieła

 3. O czym śni pies?


Historia

 1. Polskie sily zbrojne na Zachodzie. Pomocnicza służba kobiet - rola kobiet w II wojnie światowej.

 2. Film Alternatywy 4, cz.1 Rzeczywistość PRL w krzywym zwierciadle.

Praca domowa

Te osoby, które nie wykonały zadania domowego na aktualne zajęcia:

1. Proszę aby uczniowie czytali lektury (w linkach pliki pdf):

 • M.Musierowicz "Opium w rosole". na 16.03

https://cloud5.edupage.org/cloud/Opium_w_rosole.pdf?z%3AnOKdx7yX26%2BtTfcUwjIskYFT4tUdUn9MivEqpdHSsOqUOboahTgc3mIRWF6GPfkI 

 • E. Niziurski "Sposób na Alcybiadesa" na 13.04

https://doci.pl/uzavrano/edmund-niziurski-sposb-na-alcybiadesa+f185mc 

2. Oraz aby napisali zgodnie z zasadami 3 ostatnio omówione teksty uzytkowe: instrukcję, zaproszenie i dedykację, temat dowolny. Na 16.03


10.02.2024

J.polski

 1. Wiersz K.I. Gałczyńskiego "Pieśń o fladze". Wspólna deklamacja całej szkoły.

 2. Egzamin z języka polskiego jako obcego. Poziom II. Pisemny


Historia

 1. Polska w czasach PRL lata 70-te.

 2. Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce

 3. Polskie kroniki filmowe. Lata 70-te.


3.02.2024

J. polski

 1. Piszemy dedykację.

 2. Jak grzecznie zwracać się do innych. Zwroty grzecznościowe w korespondencji.

 3. Fumy. M. Wojtyszko "Bromba i inni"


Historia

 1. Polski Październik

 2. PRL w latach 1956-1970

 3. Wydarzenia Marca 1968

 4. Grudzień 1970: Gdańsk, Gdynia, Szczecin

Zadanie domowe:

Proszę aby uczniowie na sobotę 10.02 ubrali się z akcentami biało-czerwonymi i nauczyli się fragmentu wiersza K.I. Gałczyńskiego "Pieśń o fladze":

Warszawa jak piosnka natchniona,

Warszawa biało-czerwona,

czerwona jak puchar wina

biała jak śnieżna lawina

biało-czerwona,

biało-czerwona,

Ohej, biało-czerwona.


13.01.24

J.polski

 1. Piszemy instrukcję i zaproszenie.

 2. Stanisław Lem - biografia i dzieła


Historia

 1. Odbudowa Polski po II wojnie światowej

 2. Polska w okresie stalinizmu


6.01.24

J.polski

 1. Stefan Wiech Wiechecki - polski felietonista, gwara warszawska

 2. S.Wiech - Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka.

 3. Jak napisać instrukcję?


Historia

 1. Początki władzy komunistów w Polsce

 2. Opór społeczny wobec komunizmu


9.12.23

 1. Warsztaty bożonarodzeniowe z klasą 1.

 2. Szkolne kolędowanie

 3. Spotkanie świąteczne z uczniami I rodzicami.

Wiedza o Polsce

 1. Tradycje Bożonarodzeniowe


25.11.23

J. polski

 1. Piszemy rozprawkę czyli wypowiedź argumentacyjną

 2. "Cztery jędze przędą przędzę" Interpretacja wiersza, łamańce językowe


Historia

 1. Powojenny podział świata

 2. Początek zimnej wojny

 3. Za żelazną kurtyną


11.11.23

J.polski i Wiedza o Polsce

 1. Krzysztof Kamil Baczyński-sylwetka autora

 2. Twórczość "Elegia o… (chłopcu polskim)"

 3. Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości -odśpiewanie hymnu

 4. Film "Szkolenie bojowe w Marynarce Wojennej

 5. Wspólne śpiewanie z klasą 7. patriotycznych pieśni legionów

Historia

 1. Plan "Burza" i Powstanie Warszawskie

 2. Zniszczenia Warszawy

 3. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej (Polskie Siły Zbrojne poza granicami kraju)

 4. Sprawa polska pod koniec II wojny światowej


3.11.23

Język polski i historia

 1. "Kamienie na szaniec" - omówienie lektury

 2. Wielkie małe działanie-

 3. Kamienie na Szaniec

Akcja pod Arsenałem

 1. Literatura faktu

 2. Szare Szeregi, dywersja, sabotaż, KEDYW, ruch oporu w Polsce


21.10.23

1. Dzień patrona

 • 24 godziny w 3 dywizji Marynarki Wojennej -film

 • wizyta oficerów Marynarki Wojennej, pytania

2. Historia

 • II wojna światowa w kolorze filmy

3. Gry edukacyjne


30.09.23

J.polski

Wspólne zajęcia z klasą 7.

 1. Film "Pianista" Holokaust w Polsce


Historia

 1. Holokaust

 • ideologia nazistowska, totalitaryzm

 • sytuacja Żydów w Europie i na świecie przed wybuchem II wojny światowej

 • obozy koncentracyjne i zagłady - Auschwitz-Birkenau


2.09.23

J.polski

 1. Eliza Orzeszkowa Postać autorki

 2. Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

 3. Omówienie lektury

 4. fragmenty adaptacji filmowej "Nad Niemnem"


Historia

 1. Powtórzenie wiadomości z klasy 7.

 • nowy układ świata po Kongresie Wiedeńskim

 • kolonie

 • Rewolucja przemysłowa

 • Powstanie nowych warstw społecznych oraz ideologii

 • Powstanie styczniowe

 • rozwój ziem polskich pod zaborami


26.08.23

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 2. Spotkanie z rodzicami.

 3. Zapoznanie się z uczniami w klasie.

 4. Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne.