Tematy zajęć w klasie 8 i liceum

2.09.23

J.polski

 1. Eliza Orzeszkowa Postać autorki

 2. Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

 3. Omówienie lektury

 4. fragmenty adaptacji filmowej "Nad Niemnem"


Historia

 1. Powtórzenie wiadomości z klasy 7.

 • nowy układ świata po Kongresie Wiedeńskim

 • kolonie

 • Rewolucja przemysłowa

 • Powstanie nowych warstw społecznych oraz ideologii

 • Powstanie styczniowe

 • rozwój ziem polskich pod zaborami


26.08.23

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 2. Spotkanie z rodzicami.

 3. Zapoznanie się z uczniami w klasie.

 4. Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne.