Klasa 8

26.11.2022

J.polski

 1. Tadeusz Różewicz - biografia autora, bibliografia

  • T. Różewicz "List do ludożerców" - interpretacja utworu, uniwersalność wiersza - dyskusja

  • T. Różewicz "Ocalony" - interpretacja utworu, okrucieństwo wojny, system wartości człowieka ocalałego z wojny.

 2. Polszczyzna regionów

 • gwara a dialekt

 • dialekty polskie

 • różne nazwy tych samych przedmiotów w poszczególnych dialektach polskich

3. "Tam i z powrotem, czyli samotnie przez Afrykę"

 • reportaż jako gatunek literacki

 • Kazimierz Nowak-jeden z pionierów polskiego reportażu podróżniczego

 • T. Nowak "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd" "Podróż do Baraka", fragmenty

4. Próba Jasełek


Historia

 1. Polacy podczas II wojny światowej

 • podział ziem polskich między okupantami

 • okupacja niemiecka

  • ziemie wcielone: germanizacja, roboty przymusowe, masowe mordy

  • Generalne Gubernatorstwo

  • terror, likwidacja polskich elit

 • Okupacja sowiecka

  • sowietyzacja

  • wykorzystanie mniejszości narodowych przeciw Polakom

  • nacjonalizacja i kolektywizacja

  • masowe deportacje w głąb ZSRS, łagry

  • Zbrodnia katyńska- mord na polskich oficerach 22 tys. ofiar

 • Władze polskie na uchodźstwie

  • powstanie polskiego rządu na emigracji

  • Armia Polska na Zachodzie

  • relacje polsko - sowieckie, pakt Sikorski-Majski

  • Armia Andersa w ZSRS

  • Śmierć generała Sikorskiego

 • Polskie Państwo Podziemne

  • początki działalności konspiracyjnej

  • powstanie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

  • działalność podziemia: akcje propagandowe, dywersja, sabotaż, Szare Szeregi, wywiad

  • cichociemni

  • organizacje zbrojne polskiego podziemia

  • Polskie Państwo Podziemne:struktury i działalność państwa w czasie okupacji

 • społeczeństwo polskie pod okupacją

  • postawa Polaków wobec okupantów

  • zagłada polskich Żydów

  • Polacy wobec Holokaustu

  • rzeź wołyńska


12.11.2022

Obchody 11.11 Święto Niepodległości

 1. Wykonywanie kotylionów - kokarda narodowa

 2. Uroczyste odśpiewanie hymnu

 3. Próba jasełek

 4. Gra dydaktyczna "Niepodległa" - postaci ważne dla odzyskania niepodległości, wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości.

 5. Gra "Awans. I ty możesz zostać marszałkiem". Stopnie wojskowe w rodzajach sił zbrojnych RP.


29.10.2022

Wspólne zajęcia klasy 8 i liceum

 1. Język polski

 • Czym jest tradycja, a czym obyczaj?

 • Święto zmarłych w Polsce

  • Dzień Wszystkich Świętych

  • Dzień Zaduszny

  • Dziady

  • znane polskie cmentarze

  • obchody świąt dawniej i dziś

  • A. Mickiewicz "Dziady" fragmenty

 • Analiza tekstu piosenki Dawida Podsiadło "Mori"

 • Wisława Szymborska "Nagrobek"

 • Epitafia nagrobne

 • Obchody Święta Zmarłych w różnych kulturach

  • Meksyk

  • Japonia

  • Filipiny

  • Ekwador

  • Nikaragua

  • Niemcy

  • Francja

  • kraje anglosaskie

Wiedza o Polsce

 1. Gry dydaktyczne i integracyjne

  • Wspólne słowa

  • Taboo


22.10.2022

Dzień patrona i nadanie sztandaru szkole

 1. Spotkanie z oficerami marynarki wojennej

 2. Uroczystość nadania sztandaru szkole

 3. Gry edukacyjne

 4. Uroczystość pasowania na ucznia

 5. Spotkanie z attachė wojskowym ambasady RP w Oslo


1.10.2022

Wspolne zajęcia z grupą licealną

1.J.polski

 • Organizacja Jasełek

 • Melchior Wańkowicz "Wagary"

 • Gawęda sarmacka

 • Gawęda niesarmacka

 • Neologizmy

 • Obyczaje i życie młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym


2. Wiedza o Polsce

 • Pobrzeża Bałtyckie

 • rodzaje wybrzeży w Polsce i etapy ich formowania

 • ujścia rzek


24.09.2022

Wspólne zajęcia klasy ósmej i liceum.

J.polski

 • Zajęcia integracyjne

 • Legendy polskie

Historia
Wspólne zajęcia klasy ósmej i liceum.
Omówienie, dlaczego systemy totalitarne likwidowały elity podbijanego kraju na przykładzie Katynia. Jakie to ma konsekwencje w przyszłości dla takiego społeczeństwa.
Życie pod okupacją na podstawie filmu "Codzienność w piekle" z cyklu Historia bez cenzury.
Oraz na podstawie wiersza Heleny Łazarkówny "Mały szmugler" 


10.09.2022

J. polski

 • Jan Kochanowski- sylwetka autora

 • "Treny" - czy można pogodzić się ze śmiercią dziecka?

 • Tren V

 • Tren VII

 • Tren VIII

 • B.Leśmian "Urszula Kochanowska"


Historia

 • Przyczyny wybuchu II wojny światowej

 • Napaść na Polskę

 • Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

 • Wojna III Rzeszy z ZSRS

 • Polityka okupacyjna III Rzeszy

 • Wojna poza Europą


3.09.2022

1. Język polski

 • Adam Mickiewicz sylwetka autora

 • "Ballady i romanse" wybrane utwory

 • Świtezianka- omówienie utworu

 • Narodowe Czytanie- "Ballady i romanse".

2. Historia

 • Powtórzenie wiadomości z klasy 7

 • Polska u progu wojny.


27.08.2022

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Zebranie z rodzicami

J.polski

 1. Ile polszczyzny jest w języku polskim?

 • język polski i zapożyczenia

 • etymologia słów

 • historia rozwoju języka polskiego

 • puryzm i liberalizm językowy

Historia

Wspólne zajęcia z klasą 7.

1. Film "Ziemia obiecana" odc.1 na podstawie powieści W. Reymonta. Rewolucja przemysłowa w Polsce, rozwój miast przemysłowych, sytuacja robotników i ich rodzin. Kapitalizm.

2. Gry dydaktyczne- kreatywne opowiadanie