Klasa 8

11.03.2023

J.polski

 1. Jak poprawnie pisać list i e-mail, ćwiczenia w pisaniu. Zwroty grzecznościowe


Historia

 1. Opozycja w Polsce w latach 1970-1980.

 2. Gra IPN "Kolejka" - problemy zaopatrzeniowe, rzeczywistość kolejowa w czasach PRL


18.02.2023

I.Historia i Wiedza o Polsce

 1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce

 2. Powstanie Solidarności

 3. Stan wojenny

 4. Realia życia na początku lat 80-tych na podstawie filmu "Filip z konopi" cz.1

II. Spotkanie uczniów z oficerami okrętu ORP Gen.T.Kościuszko

III. Język polski

 • Jak poprawnie pisać email, zaproszenie, ogłoszenie.

 • kultura języka, savoir-vivre, zwroty grzecznościowe


4.02.2023

Język polski i wiedza o Polsce

 1. Mikołaj Kopernik: postać sławnego Polaka, międzynarodowy projekt "Z Kopernikiem przez świat".

 2. Wykonywanie kartki urodzinowej dla Mikołaja Kopernika. Ćwiczenie pisania tekstu kartki urodzinowej.


Historia

 1. Polski Październik

 2. PRL w latach 1956-1970

 3. Polska w latach 70. XX wieku

 4. Przemiany społeczne i kulturowe na świecie w drugiej połowie XX w.


21.01.2023

Język polski i wiedza o Polsce

1. Wiejskie ustronie

q. ustronie-synonimy.

b. mapa myśli - wieś

c. J.Kochanowski "Pieśń świętojańska o sobótce" fragment

d. polska wieś współcześnie

e. Obraz polskiej wsi w utworach Bolesława Prusa, opisy krajobrazu

     i . "Antek"

     ii . "Placówka"

f. zdrobnienia

g. wieś na obrazach polskich artystów XIX w. , analiza dzieł

h. A. Kuryło "Chcę wyjechać na wieś" piosenka

2. Film "Sami swoi" kontekst historyczny: przesiedlenia, ziemie odzyskane, sytuacja na wsi po II wojnie światowej, pomoc UNRRA, referendum, szabrownictwo, problemy zaopatrzeniowe


7.01.2023

 1. Zebranie nauczycieli i zarządu z rodzicami- zastępstwo: film "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło". Omówienie lektury, zadania.

I. historia

 1. Początki władzy komunistów w Polsce

 1. Opór społeczny wobec komunizmu

 2. Powojenna odbudowa

 3. Polska w czasach stalinizmu

II. j.polski

 1. Maja Kramer i Karolina Laube-Kramer "Nieoczywista układanka polska" "Antysemityzm". Czym jest antysemityzm i skąd się bierze? Postać Marka Edelmana, Auschwitz-Birkenau.


5.12.2022

I. historia
 1. Plan "Burza" i powstanie warszawskie

 2. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

 3. Sprawa polska pod koniec wojny

 4. Powojenny podział świata

 5. Początek zimnej wojny

 6. Za żelazną kurtyną


II. j.polski

 1. próba Jasełek

 2. przedstawienie Jasełek

III. spotkanie świąteczne i warsztaty z uczniami i rodzicami, wspólne z liceum


26.11.2022

J.polski

 1. Tadeusz Różewicz - biografia autora, bibliografia

  • T. Różewicz "List do ludożerców" - interpretacja utworu, uniwersalność wiersza - dyskusja

  • T. Różewicz "Ocalony" - interpretacja utworu, okrucieństwo wojny, system wartości człowieka ocalałego z wojny.

 2. Polszczyzna regionów

 • gwara a dialekt

 • dialekty polskie

 • różne nazwy tych samych przedmiotów w poszczególnych dialektach polskich

3. "Tam i z powrotem, czyli samotnie przez Afrykę"

 • reportaż jako gatunek literacki

 • Kazimierz Nowak-jeden z pionierów polskiego reportażu podróżniczego

 • T. Nowak "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd" "Podróż do Baraka", fragmenty

4. Próba Jasełek


Historia

 1. Polacy podczas II wojny światowej

 • podział ziem polskich między okupantami

 • okupacja niemiecka

  • ziemie wcielone: germanizacja, roboty przymusowe, masowe mordy

  • Generalne Gubernatorstwo

  • terror, likwidacja polskich elit

 • Okupacja sowiecka

  • sowietyzacja

  • wykorzystanie mniejszości narodowych przeciw Polakom

  • nacjonalizacja i kolektywizacja

  • masowe deportacje w głąb ZSRS, łagry

  • Zbrodnia katyńska- mord na polskich oficerach 22 tys. ofiar

 • Władze polskie na uchodźstwie

  • powstanie polskiego rządu na emigracji

  • Armia Polska na Zachodzie

  • relacje polsko - sowieckie, pakt Sikorski-Majski

  • Armia Andersa w ZSRS

  • Śmierć generała Sikorskiego

 • Polskie Państwo Podziemne

  • początki działalności konspiracyjnej

  • powstanie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

  • działalność podziemia: akcje propagandowe, dywersja, sabotaż, Szare Szeregi, wywiad

  • cichociemni

  • organizacje zbrojne polskiego podziemia

  • Polskie Państwo Podziemne:struktury i działalność państwa w czasie okupacji

 • społeczeństwo polskie pod okupacją

  • postawa Polaków wobec okupantów

  • zagłada polskich Żydów

  • Polacy wobec Holokaustu

  • rzeź wołyńska


12.11.2022

Obchody 11.11 Święto Niepodległości

 1. Wykonywanie kotylionów - kokarda narodowa

 2. Uroczyste odśpiewanie hymnu

 3. Próba jasełek

 4. Gra dydaktyczna "Niepodległa" - postaci ważne dla odzyskania niepodległości, wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości.

 5. Gra "Awans. I ty możesz zostać marszałkiem". Stopnie wojskowe w rodzajach sił zbrojnych RP.


29.10.2022

Wspólne zajęcia klasy 8 i liceum

 1. Język polski

 • Czym jest tradycja, a czym obyczaj?

 • Święto zmarłych w Polsce

  • Dzień Wszystkich Świętych

  • Dzień Zaduszny

  • Dziady

  • znane polskie cmentarze

  • obchody świąt dawniej i dziś

  • A. Mickiewicz "Dziady" fragmenty

 • Analiza tekstu piosenki Dawida Podsiadło "Mori"

 • Wisława Szymborska "Nagrobek"

 • Epitafia nagrobne

 • Obchody Święta Zmarłych w różnych kulturach

  • Meksyk

  • Japonia

  • Filipiny

  • Ekwador

  • Nikaragua

  • Niemcy

  • Francja

  • kraje anglosaskie

Wiedza o Polsce

 1. Gry dydaktyczne i integracyjne

  • Wspólne słowa

  • Taboo


22.10.2022

Dzień patrona i nadanie sztandaru szkole

 1. Spotkanie z oficerami marynarki wojennej

 2. Uroczystość nadania sztandaru szkole

 3. Gry edukacyjne

 4. Uroczystość pasowania na ucznia

 5. Spotkanie z attachė wojskowym ambasady RP w Oslo


1.10.2022

Wspolne zajęcia z grupą licealną

1.J.polski

 • Organizacja Jasełek

 • Melchior Wańkowicz "Wagary"

 • Gawęda sarmacka

 • Gawęda niesarmacka

 • Neologizmy

 • Obyczaje i życie młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym


2. Wiedza o Polsce

 • Pobrzeża Bałtyckie

 • rodzaje wybrzeży w Polsce i etapy ich formowania

 • ujścia rzek


24.09.2022

Wspólne zajęcia klasy ósmej i liceum.

J.polski

 • Zajęcia integracyjne

 • Legendy polskie

Historia
Wspólne zajęcia klasy ósmej i liceum.
Omówienie, dlaczego systemy totalitarne likwidowały elity podbijanego kraju na przykładzie Katynia. Jakie to ma konsekwencje w przyszłości dla takiego społeczeństwa.
Życie pod okupacją na podstawie filmu "Codzienność w piekle" z cyklu Historia bez cenzury.
Oraz na podstawie wiersza Heleny Łazarkówny "Mały szmugler" 


10.09.2022

J. polski

 • Jan Kochanowski- sylwetka autora

 • "Treny" - czy można pogodzić się ze śmiercią dziecka?

 • Tren V

 • Tren VII

 • Tren VIII

 • B.Leśmian "Urszula Kochanowska"


Historia

 • Przyczyny wybuchu II wojny światowej

 • Napaść na Polskę

 • Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

 • Wojna III Rzeszy z ZSRS

 • Polityka okupacyjna III Rzeszy

 • Wojna poza Europą


3.09.2022

1. Język polski

 • Adam Mickiewicz sylwetka autora

 • "Ballady i romanse" wybrane utwory

 • Świtezianka- omówienie utworu

 • Narodowe Czytanie- "Ballady i romanse".

2. Historia

 • Powtórzenie wiadomości z klasy 7

 • Polska u progu wojny.


27.08.2022

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Zebranie z rodzicami

J.polski

 1. Ile polszczyzny jest w języku polskim?

 • język polski i zapożyczenia

 • etymologia słów

 • historia rozwoju języka polskiego

 • puryzm i liberalizm językowy

Historia

Wspólne zajęcia z klasą 7.

1. Film "Ziemia obiecana" odc.1 na podstawie powieści W. Reymonta. Rewolucja przemysłowa w Polsce, rozwój miast przemysłowych, sytuacja robotników i ich rodzin. Kapitalizm.

2. Gry dydaktyczne- kreatywne opowiadanie