Klasa 8

28.08.2021

  1. Media i opinia publiczna.

  2. Klawe chłopaki i morowe panny - piosenki z powstania warszawskiego.

  3. Porządkujemy słowa. Wzbogacamy słownictwo.

  4. Ginące zawody.

zadanie domowe

obejrzyj film Zakazane piosenki i wyjaśnij znaczenie tytułu. Wybierz jedna piosenkę z filmu i opowiedz o czym jest.

https://www.youtube.com/watch?v=ZynBqLeqDkQ


21.08.2021

  1. Bez przyimka ani rusz - ćwiczenia.

  2. Co robiłem/robiłam w wakacje - praca pisemna.

  3. Ja w społeczeństwie - praca z tekstem.

zadanie domowe

Wyszukaj synonimów wyrazu być.