Liceum

13.05.2023

J. polski:

Test z j. polskiego- część ustna.

Opisywanie fotografii, uzasadnianie swojego zdania.

Część pisemna- rozumienie tekstu pisanego

Wypowiedź pisemna na dwa wybrane tematy.

Wiedza o Polsce:

Kazimierz Pułaski: życiorys, ćwiczenia na rozumienie tekstu, cz.2

Moralność pani Dulskiej- zekranizowany dramat Gabrieli Zapolskiej.

Oglądanie filmu, pojęcia: dulszczyzna, kołtun.

Dyskusja o czym był film, jakie problemy zostały poruszone w dramacie.


07.05.2023

J. polski:

Test z j. polskiego jako obcego:

 • część gramatyczna

 • omówienie błędów ortograficznych z części pisemnej

Dzień sportu, mecz piłki nożnej, udział w biegu z Kopernikiem

Wiedza o Polsce:

Kazimierz Pułaski: życiorys, ćwiczenia na rozumienie tekstu

Celownik: układanie zdań


15.04.2023

J. polski:

Test z j. polskiego jako obcego:

 • część pisemna, rozumienie tekstów

 • pisanie dwóch tekstów, na wybrane przez siebie tematy

 • część ustna, opisywanie obrazków, wyrażanie swojego zdania, argumentacja

Wiedza o Polsce:

Kto pracuje na uniwersytecie?

Polskie przysłowia

Układanie quizu, quiz


25.03.2023

 1. Absurdy PRL, film "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?

 2. Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem

 3. Gra "Kolejka"


11.03.2023

J. polski:

Sylwetka Mikołaja Kopernika- powtórzenie

Maria Skłodowska - Curie: film.

Maria Skłodowska - Curie: ćwiczenia.

Słuchanie tekstu i uzupełnianie luk.

Ćwiczenia gramatyczne, tryb rozkazujący.


Wiedza o Polsce:

Karaoke

Słownictwo w polskiej szkole, np. w matematyce, w muzyce, etc.


18.02.2023

J. polski:

Sylwetka Mikołaja Kopernika, dom rodzinny, wykształcenie, obowiązki zawodowe, jego dzieła.

Ćwiczenia, krzyżówka, oglądanie filmu o Mikołaju Koperniku.

Ćwiczenia gramatyczne, tryb rozkazujący, pisanie wielką literą w j. polskim- zasady.

Wiedza o Polsce:

Spotkanie z marynarzami.

Uniwersytety państwowe w Polsce- patroni, regiony, miasta


04.02.2023

J. polski:

Rzeczowniki odczasownikowe, ćwiczenia

Wypowiedź argumentacyjna w dłuższym tekście, opis reklamowy, slogan:

Porozmawiajmy o czekoladzie

Synonimy i antonimy- ćwiczenia


Wiedza o Polsce:

Przygotowywanie i wypisywanie pocztówek z życzeniami dla Mikołaja Kopernika.


21.01.2023

J. polski:

Test z języka polskiego jako obcego

Film- pt. ,,7 uczuć" Michała Koterskiego- dyskusja


Wiedza o Polsce:

Wzmocnienie, czyli partykuła- omówienie

Najpiękniejsze polskie słowo- czytanie i streszczanie tekstów.


7.01.2023

 1. Zebranie nauczycieli i zarządu z rodzicami - zastępstwo: film "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło". Omówienie lektury, zadania.

 2. historia

 1. Początki władzy komunistów w Polsce

 2. Opór społeczny wobec komunizmu

 3. Powojenna odbudowa

 4. Polska w czasach stalinizmu

3. j.polski

 1. Maja Kramer i Karolina Laube-Kramer "Nieoczywista układanka polska" "Antysemityzm". Czym jest antysemityzm i skąd się bierze? Postać Marka Edelmana, Auschwitz-Birkenau.


10.12.2022

J.polski:

Jasełkowe próby

Polskie zwyczaje, obyczaje, tradycje- quiz

Kahoot

Kalambury


Wiedza o Polsce:

Jasełka

Wspólna Wigilia klasowa


26.11.2022

J.polski:

Regionalizmy- pojęcie, ćwiczenia

Pisanie- do wyboru ( tematy zostały podane na zajęciach):

1. list motywacyjny + recenzja filmu lub przedstawienia teatralnego

2. zaproszenie + tekst argumentacyjny

3. podanie do zarządcy osiedla + opowiadanie

Zadanie domowe:

Proszę dokończyć powyższe zadania.


Wiedza o Polsce:

Przygotowania do Jasełek

Ćwiczenia słowotwórcze:

-stwo, -ctwo,- dztwo


12.11.2022

J.polski:

Pisanie- do wyboru ( tematy zostały podane na zajęciach):

 1. życzenia + esej

 2. e- mail do koleżanki + recenzja serialu lub filmu

 3. tekst reklamujący kurs + opowiadanie

Święto 11. listopada robienie notatek na podstawie filmiku, dyskusja

Uroczyste świętowanie w holu szkoły

Czasownik oraz rzeczownik odczasownikowy- transformacje


Wiedza o Polsce:

Gry językowe: Taboo

Idiomy w języku polskim- wprowadzenie + ćwiczenia


29.10.2022

Wspólne zajęcia klasy 8 i liceum

 1. Język polski

 • Czym jest tradycja, a czym obyczaj?

 • Święto zmarłych w Polsce

  • Dzień Wszystkich Świętych

  • Dzień Zaduszny

  • Dziady

  • znane polskie cmentarze

  • obchody Świąt dawniej i dziś

  • A. Mickiewicz "Dziady" fragmenty

 • Analiza tekstu piosenki Dawida Podsiadło "Mori"

 • Wisława Szymborska "Nagrobek"

 • Epitafia nagrobne

 • Obchody Święta Zmarłych w różnych kulturach

  • Meksyk

  • Japonia

  • Filipiny

  • Ekwador

  • Nikaragua

  • Niemcy

  • Francja

  • kraje anglosaskie


Wiedza o Polsce

 1. Gry dydaktyczne i integracyjne

  • Wspólne słowa

  • Taboo


22.10.2022

J.polski:

Wisława Szymborska- polska poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Korektura biograficzna, opisywanie sytuacji z perspektywy opuszczonego kota.

Test z j.polskiego- rozumienie tekstu pisanego

Gry językowe

Uroczystość nadania szkole sztandaru.


Wiedza o Polsce:

Co kraj, to obyczaj- przesądy w Polsce i na świecie

Analiza tekstów, dyskusja

Rzeczownik, przymiotnik, przysłówek


1.10.2022

Wspolne zajęcia z klasą 8

1.J.polski

 • Organizacja Jasełek

 • Melchior Wańkowicz "Wagary"

 • Gawęda ssarmacka

 • Gawęda niesarmacka

 • Neologizmy

 • Obyczaje i życie młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym


2. Wiedza o Polsce

 • Pobrzeża Bałtyckie

 • rodzaje wybrzeży w Polsce i etapy ich formowania

 • ujścia rzek


24.09.2022

Historia
Wspólne zajęcia klasy ósmej i liceum.
Omówienie, dlaczego systemy totalitarne likwidowały elity podbijanego kraju na przykładzie Katynia. Jakie to ma konsekwencje w przyszłości dla takiego społeczeństwa.
Życie pod okupacją na podstawie filmu "Codzienność w piekle" z cyklu Historia bez cenzury.
Oraz na podstawie wiersza Heleny Łazarkówny "Mały szmugler" 


10.09.2022

J.polski:

,,Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga:

W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga!"

Adam Mickiewicz- najwybitniejszy polski poeta epoki romantyzmu.

Pan Tadeusz- oglądanie filmu (1h)

Przypadki w j.polskim- przypomnienie, ćwiczenia.

Uzasadnianie swojej opinii- ustnie.

Zadanie domowe:

Proszę przeczytać tekst, i nawiązując do jego treści, wyrazić swoją opinię na poruszony w nim temat. *uczniowie otrzymali materiały na zajęciach


Wiedza o Polsce:

Metody uczenia się j. polskiego dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Jesteś wzrokowcem czy słuchowcem?

Wpadki językowe- jakie Ty miałeś/-aś przygody z j. polskim? Opowiedz jakąś zabawną lub dziwną sytuację, która przytrafiła Ci się w Polsce.

Gry językowe


03.09.2022

J.polski:

Rozwiązywanie testów certyfikatowych- część gramatyczna i część pisemna.

 • gramatyka: imiesłowy, aspekt, odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków.

 • wypracowanie: ,,Zoo pomaga chronić zwierzęta". Czy zgadzasz się z tą opinią? Proszę uzasadnić swoją wypowiedź.

Narodowe czytanie:,,Ballady i romanse" Adama Mickiewicza

Film: Pan Tadeusz- lektura (1h)

Wiedza o Polsce:

Mój język ojczysty- porównanie różnych języków, trudności w j. polskim, cechy charakterystyczne j. polskiego, wpływy j. obcych na j. polski

Łamańce językowe: ,,Chrząsz" Jana Brzechwy

Wywiad ze Steffenem Möllerem- czyli jak obcokrajowcy uczą się j. polskiego


27.08.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Spotkanie z rodzicami.

J.polski:

Postać Romana Polańskiego- życiorys, twórczość.

Recenzja. Jak pisać recenzję, jej istota, samodzielne pisanie recenzji filmowej.

Rozwiązywanie testów certyfikatowych z j. polskiego jako obcego.

Wiedza o Polsce:

Komunikacja i język: podstawowe informacje o języku polskim.

Quiz: Co wiesz o języku polskim?

Zadanie domowe:

Wyjaśnij pojęcia i zwroty gramatyczne pojawiające się w quizie.

grupa językowa-

alfabet łaciński-

samogłoska nosowa-

czas gramatyczny-

części mowy-