Liceum

8.05.2021

 1. WOS - Konstytucja 3 Maja - jakie miała znaczenie dla Polski.

 2. Co to znaczy być patriotą?

 3. " Mazurek Dąbrowskiego" dlaczego każdy powinien znać hymn swojego kraju.

 4. 17 maja - norweskie święto niepodległości.


24.04.2021

 1. Rozwiązywanie zadań związanych z rozumieniem tekstu czytanego. Zadania z pisemnych egzaminów maturalnych.

 2. "O miłości". Czytanie ze zrozumieniem i analiza tekstu z egzaminu maturalnego w roku 2014.

 3. Jak napisać rozprawkę? Ćwiczenia w pisaniu.


17.04.2021

 1. Powtórzenie materiału.

 2. Quiz o epoce oraz omawianych dziełach.

 3. Fin de siecle - koniec wieku XIX - czas na zmiany i nowoczesność.

 4. Co To jest " bohema".

 5. Paryż - jako kulturalna stolica dziewiętnastowiecznej Europy.


10.04.2021

 1. Eliza Orzeszkowa - emancypantka i patriotka - zapoznanie z biografią pisarki.

 2. "Nad Niemnem" jako przykład powieści tendencyjnej.

 3. Sprzątanie biblioteki szkolnej.


27.03.2021

 1. "Ku pokrzepieniu serc". Henryk Sienkiewicz jako przedstawiciel epoki pozytywizmu.

 2. " Janko Muzykant". Los dzieci w zacofanej XIX wiecznej wsi polskiej.

 3. Sienkiewicz - Noblista. Krótkie omówienie powieści " Quo vadis?".

 4. Los pierwszych chrześcijan w Imperium Rzymskim.

 5. Sienkiewicz - czy był typowym pozytywistą czy raczej romantykiem?

 6. Polskie tradycje Wielkanocne.


20.03.2021

 1. "Antek " Bolesława Prusa jako przykład noweli pozytywistycznej.

 2. Opis XIX wiecznej wsi polskiej ( analfabetyzm, wiara w zabobony połączona z wielką wiara w Boga, rola nauczyciela wiejskiego)

 3. Tragiczny los dzieci - Antka i Rozalii.

 4. Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich. Analiza i interpretacja wybranych utworów autora. " Między nami nic nie było". " Do młodych", " Daremne żale".

 5. Maria Konopnicka - pisarka, patriotka i emancypantka.

Analiza wybranych utworów poetki.


13.03.2021

 1. Realizm w kulturze i sztuce XIX wiecznej Europy.

 2. Główni przedstawiciele nurtu w Polsce i na świecie.

 3. Wpływ rewolucji przemysłowej na życie Europejczyków.

 4. Chełmoński i Gierymski - analiza wybranych obrazów.

 5. Początki pozytywizmu w Polsce.

 6. " Być narodowi użytecznym" - cele i założenia pozytywistów.

 7. Emancypacja kobiet i asymilacja Żydów jako przykłady rozwoju nowego nurtu.


19.02.2021

 1. Charakterystyka nurtów poezji dworskiej.

 2. Jan Andrzej Morsztyn jako przedstawiciel jako polskiego baroku.

 3. Piewcy sarmatyzmu i jego krytycy - Wacław Potocki jako najwybitniejszy przedstawiciel nurtu sarmackiego.

 4. Co to anarchia, komunizm i socjalizm. Czym był gułag i jak wyglądało życie w PRL.


12.02.2021

 1. Powtórzenie wiadomości o dotychczas omawianych epokach literackich.

 2. Jaki wpływ na dzisiejszą Europę ma starożytny Rzym i antyczna Grecja - źródła demokracji ateńskiej i rzymskiej.

 3. Co to jest totalitaryzm - i jaki takowy ustrój ma wpływ na życie jednostki.

 4. Kto to współczesny sarmata?


05.02.2021

Na tych zajęciach mieliśmy tylko zagadnienia związane Z WOS em.

 1. Omówienie doktryn politycznych XX wieku.

 2. Co to jest demokracja, nacjonalizm, dyktatura?

 3. Zagrożenia dla demokracji.

 4. Współczesny Sarmatyzm.

 5. Do czego może doprowadzić nacjonalizm? Wspólne oglądanie filmu " Pianista".


23.01.2021

Wycieczka klasowa nå Fløyen i do Bergen.

 • Powtórzenie materiału o wcześniej omówionych epokach literackich.

 • WOS - dyskusja na temat podejścia do pandemii w Polsce i Norwegii.


05.12.2020

Temat : Tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem.

 1. Rozumienie tekstu czytanego i analiza artykułu prasowego.

 2. Dyskusja na temat zwyczajów Bożonarodzeniowych w Polsce.

 3. Wykonywanie ozdób choinkowych i kartek świątecznych.


28.11.2020

Temat: Renesans czyli Odrodzenie.

 1. Ramy czasowe epoki.

 2. Wpływ wynalezienie druku na rozwój Europy.

 3. Wielkie odkrycia geograficzne.

 4. Podbij Konstantynopolu i jego wpływ na kulturę Europejską.

 5. Malarstwo i rzeźba renesansowa.

 6. Wielcy artyści oświecenia - Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael, Holbein

 7. Jan Kochanowski jako przedstawiciel renesansu w Polsce.

 8. Biografia Jana Kochanowskiego.

 9. Tereny jako przykład twórczości pisarza.

 10. Tren 8 - omówienie.


14.11.2020

Język polski:

Temat: Juliusz Słowacki , Adam Mickiewicz oraz Cyprian Kamil Norwid jako przedstawiciele polskiego romantyzmu.

 1. Charakterystyka epoki romantyzmu.

 2. Wielka Emigracja - jej geneza i przedstawiciele.

 3. Omówienie utworu " Hymn o zachodzie słońca na morzu". Juliusza Słowackiego.

 4. Omówienie utworu " Oda do młodości " Adama Mickiewicza

 5. Omówienie utworu " Tęskno mi Panie" Cypriana Norwida

WOS

Temat: 11 listopada - Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


 1. Obejrzenie i omówienie prezentacji Power Point dotyczącej tematu.

 2. Kto to : patriota, nacjonalista, szowinista, ksenofob, homofob?

W domu.

Zróbcie proszę te zadania z WOS - u dotyczące wymienionych powyżej pojęć.

Napiszcie co oznacza demokracja.

Pozdrawiam Was serdecznie;)24.10.2020

Temat : Egzamin z języka polskiego jako obcego.

 1. Omówienie formy i zakresu materiału do egzaminu z języka polskiego VG 3.

 2. Samodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych.

 3. Omówienie wykonanych zadań.

WOS .

Temat : Co to jest naród, państwo, społeczeństwo.

 1. Co to znaczy być Polakiem?

 2. Jakie czynniki kształtują wspólnotę narodową.17.20.2020

W ramach projektu dotyczącego unii miast hansatyckich byliśmy w sjofartsmuseum oraz na Bryggen w Bergen.

Na następne spotkanie proszę moje kochane dziewczyny o przygotowanie pisemnie następujących rzeczy

 1. Co to była Unia miast hansatyckich.

 2. W jakich ramach czasowych trwała.

 3. Jakie miasta z Polski i Norwegii należały do niej.

 4. Krótka charakterystyka celów i zadań miast hansatyckich.

 5. Ciekawostki ( pamiętacie- mówiliśmy o języku).