Poradnia Logopedyczna przy Polskiej Szkole w Bergen powstała z myślą o dzieciach dwujęzycznych.

Głównym celem jej działania jest wspieranie rozwoju językowego dzieci.

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oraz zwiększające zasób słownictwa dzieci.

W miarę możliwości prowadzone są przesiewowe badania logopedyczne.

W razie pytań prosimy o kontakt na podany adres:
logopeda.polskaszkola@gmail.com

Monika Dyrla-Gomołaabsolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią oraz licencjackich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej    w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Instytucie Edukacji Logopedycznej oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyła szkolenia z zakresu Metody Biofeedback, Emisji Głosu oraz Arteterapii. Wśród jej szczególnych zainteresowań leżą zaburzenia rozwoju mowy, o których pisała w artykule "Alalia a autyzm. Problem diagnozy różnicowej", który ukazał się w Biuletynie Logopedycznym - czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.