O szkole

Polska Szkoła w Bergen powstała z inicjatywy rodziców w 2009 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie ucząc języka polskiego, historii Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie. Do naszego przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczęszcza ponad stu czterdziestu uczniów. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie rodziców "Razem w Bergen" (Forening "Sammen i Bergen").

Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, która realizuje program nauczania oparty na wytycznych MEN. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych powstała Poradnia Logopedyczna, w której polscy logopedzi prowadzą zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Ponadto współpracujemy z polskim psychologiem. W roku 2016/17 w naszej szkole została otwarta pierwsza polska biblioteka w Bergen.

Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz działanie na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, dzięki czemu uczniowie mają możliwość obchodzenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jak również Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętamy o tradycjach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nasze działania obejmują projekty i akcje mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską kulturą. Organizujemy spotkania z polskimi pisarzami oraz znanymi ludźmi ze świata polskiej kultury i sztuki. Tradycyjnie co roku zapraszamy naszych uczniów i rodziców na polski spektakl teatralny. Prowadzimy liczne szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Sobotnie spotkania w naszej szkole są okazją do nauki języka polskiego, poznawania kultury, historii i geografii Polski, co kształtuje naszą tożsamość narodową oraz wzmacnia więzi z krajem ojczystym, krajem rodziców i dziadków.

"Nie zapomnieć mowy swojej i nie stać się niemym w języku ojców swoich(...)" - pisał Henryk Sienkiewicz, a my dziś przywołujemy te słowa podtrzymując wśród polskiej młodzieży poczucie przynależności narodowej.

Zarząd Stowarzyszenia "Sammen i Bergen"