Tematy zajęć w klasach 1-3

Agnieszka Hełminiak

agahelminiak.nauczyciel@gmail.com

+47 920 223 27


przedstawiciel: Mirosław Gralec

Teresa Cierlik

teresacierlik30@gmail.com

+47 413 611 92


przedstawiciel: Konrad Mnichowski


Alicja Aleksandrowicz

alicja.aleksandrowicz90@gmail.com

+47 405 895 52


przedstawiciel: 

Anna Madoń

madonania@gmail.com

+47 462 548 91


przedstawiciel: Dorota Gawlik


Anna Wilczyńska

wilczy.anna@gmail.com

+47 486 549 58


przedstawiciel: Anna Ronkowska