Tematy zajęć w klasach 1-3


Klasa 1

Agnieszka Hełminiak

agahelminiak.nauczyciel@gmail.com

przedstawiciel: Grzegorz Majk

Klasa 2b

Ewa Brodzik

ewabrodzik797@gmail.com

przedstawiciel: Monika Chojecka

Klasa 2a

Katarzyna Breńska

katarzynabrenska@gmail.com

przedstawiciel: Konrad Mnichowski

Klasa 3

Anna Madoń

madonania@gmail.com

przedstawiciel: Martyna Rejniak